Günümüzde Müziğin Önemi

'Medya Bölümü' forumunda Meryem tarafından 22 Şub 2012 tarihinde açılan konu

  1. Günümüzde Müziğin Önemi nedir
    Günümüzde Müziğin Önemi hakkında bilgi


    Müzik henüz ilkel çağlardan beri başlayarak insanlığı sosyal, kültürel, psikolojik, felsefe, matematik, fizik ve estetik yönlerden beslemiş ve insanoğlunun kendisini ifade etme serüveninde en çok güven duyduğu yardımcısı olmuştur. Müzik, her çağda toplumsal beğeninin yönünü çizmiş, kültürel yapılanmasında bir taş olmuş ve insanlığın binasını inşa etme sürecine hizmet etmiştir. Çağlardan bu yana gelişerek günümüz teknolojik gelişiminde bile pay sahibi olan müziğin kendi evrimi de içinde devam etmektedir. Müzik, “insanlığın iç zenginliğini, sesini içerisinde tutmaması, ruhunda yaşatıp yarattığını dışa vurması noktasında ifade gücünün temsilcisi olmuştur. Müzikle kendisini ifade etmeyi öğrenen insan bu sayede paylaşmayı, bağımsızlığı, yaşamın duygusal ve tinsel ahengini yansıtmayı başarabilmiştir ve kendi içsel yolculuğunu geliştirmesi, arayışında olduğumuz müziğin temel hedefidir. Müziğin sonsuzluğu noktasında ortaya çıkan armonikler sayesinde insan farklı fikir ve öğretilerin farkına varmış, buna mukabil her durumda kendi seçimini yapmayı bu çokseslilikten öğrenmiş ve yaşamsal ahengi oluşturmuştur. Yeni bir milenyumun henüz başlarında olduğumuz bu yıllarda günümüzde müzik, işlevselliğini arttırarak devam etmektedir. Savaşların, kaosun, çevre bilincinin ve gelecek kuşakların sorunlarının her bireyi rahatsız ettiği günümüz dünyasında müzik artık sadece toplumları eğlendiren, neşelendiren uyumlu seslerin tınlamasından çok daha fazlasını ifade etmekte. Müzik, günümüzde gerçek “erdemli insanı ve bu insanın toplumuna doğru duyduğu sorumlulukların bütününü ifade etmekte. Müzik, yüzyıllardır felsefeyi, sosyolojiyi, beşeri tüm bilimleri, edebiyattan, plastik sanatlara sanatın her alanını etkilemiş veya etkilenmiş böylece kendi ahenk çınarını insanlığa armağan etmiştir. Günümüzde müzik artık bu çınarın içerisine kendisini hapsedemez, yaşamla, teknoloji ile “Ben kimliğini arayan insanoğluyla buluşmuştur çünkü artık müzik her dil, din, ırk ve sıfattan insan ile temas halindedir ve teknolojik gelişmelerin bu buluşmada yeri yadsınamaz. Günümüzde müzik, insanın şuur kazanmasında, manevi güçlenmesinde, üretimdeki verimliliğinde, toplumsal nezakette, sevgilerin yeşermesinde ama aynı zamanda insanın etrafında tınlayan her türlü ses, düşünce, plan ve sonuca karşı saygı duyması noktasındaki ortağıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz M. Kemal Atatürk “Hayatta müzik gerekli midir? Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile alakası olmayan mahlûkat insan değildir. Eğer konuşulan hayat insan hayatı ise, müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik, hayatın neşesi, ruhu, şuuru ve her şeyidir. Yalnız müziğin şekli türü üzerinde durmak gerekir. sözleriyle ülkemizde müziğin ehemmiyetine dikkat çekerek yeni bir başlangıca doğru adım atan Türk Ulusunun müziğe bakması gereken açıyı da milletiyle paylaşmıştır. Her bireyin kâinat içerisinde birbirine karşı sorumluluğu vardır savından hareketle, günümüzde toplum olarak kâinatın içerisinde üstlenmiş olduğumuz sorumluluğu ve aslında ne denli büyük bir orkestranın üyeleri olduğumuz gerçeğini unutmamamız gerekmektedir. Bu düşünceyle beraber müzik bizlere insan olduğumuzu hatırlatan yegâne dosttur. Bizlere düşen, hayatta yaşanan iniş çıkışların, aile yaşamımızın, toplumumuzun, doğamızın, topraklarımızda hüküm sürmüş olan uygarlıkların vibrasyonlarını önce içimizde hissederek sonrasında bu hissiyatı tüm toplumumuzla paylaşmaktır. Bu armonik yapıdır, 21. yüzyılı karşılamakta olduğumuz günlerde bizi mutluluğa, paylaşıma, ahenge, götürecek olandır.