Günlük Dua Örnekleri

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 7 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Günlük Dua Örnekleri
  Günlük Yapılacak Dualar


  Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr diyen cehennemden kurtulur. (Ebu Davud)

  Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. [İ. Mâce]

  Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur. [Tirmizî]

  Şirkten korunmak için “Allahümme innî eûzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene alemü ve estağfiruke li-mâ lâ alemü inneke ente allâmülguyûb okuyun! [İ. Ahmed]

  Sabah-akşam 7 defa “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir. [Beyhekî]

  Allahümme ma esbaha bî min nimetin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel hamdü ve lekeşşükr duâsını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifâ etmiş olur. [Akşam "esbaha" yerine "emsâ" denir.]

  Sabah-akşam on defa, “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-şerîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şeyin kadîr okuyan kimse, kötülüklerden korunur. [Nesâî]

  Bir kimse, sabah-akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz. [Deylemî]

  Evden çıkarken “Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır. [Tirmizî]

  (Lâ havle okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebû Nuaym]

  İmam-ı Rabbanî (ks) Hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî)]

  Hergün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur. [Taberânî]

  Günde 25 defa “Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ badelmevt okuyan şehit olarak ölür. (Redd-ül Muhtar)

  Gece Âmenerrasulüyü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki ayeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir. [Şira]

  Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabını def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur. [Eyoğul İlmihâli]

  Eve girerken İhlas suresini okuyan, yoksulluk görmez. [T. Kurtubî]

  Evden çıkarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder. [Eyoğul İlmihâli]

  İstiğfâr olarak "Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh" okumalıdır.

  Günde yüz kere "Lâ ilâhe illallah" diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar. [Taberânî]

  Bir yere gelen, “Eûzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez. [Müslim]

  Sıkıntılı veya borçlu, bin kerre “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır. [Şira]

  Seyyid Abdülhakim Efendi (ks) Hazretleri buyuruyor ki:

  “Yatağa abdestli gir, Eûzü Besmele çek, sağ yanın üzerine kıbleye karşı yat, sağ avucunu sağ yanağının altına koy, Ayet-el-kürsî, 3 İhlas, bir Fatiha ve birer defa iki kul euzüden sonra 3 defa “Estağfirullah el-azîm ellezî lâ ilâhe illâhu oku, sonuncusuna “el-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh ekle.

  On defa da, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah oku, sonuncusuna “-hil aliyyil azîm ellezîlâ ilâhe illâhu ilave et! (Ey Oğul İlmihali)

  Uykudan uyanınca, “Allahümmağfirlî demek çok sevaptır.

  Yatağa girince 3 defa “Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur. [Tirmizî]

  Her gece yatarken yüz defa, “Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber okuyan kimse, kendini hesaba çekmiş sayılır.

  alıntı