Güneş Tutulmasının Etkileri

'Güncel Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 24 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Güneş Tutulmasının Etkileri Nelerdir?
  Güneş Tutulmasının Etkileri Hakkında Bilgi
  Güneş Tutulmasının Natal Evler Üzerindeki Etkileri

  Güneş Tutulmasının Etkileri
  Ayın dünya ile güneş arasına girmesiyle meydana gelen güneş tutulması, sadece bir yeniay evresinde gerçekleşir. Güneş tutulmalarına hem fiziksel hem de psikolojik olarak tepki verilir. Güneş tutulmalarında kişi, sahne ışığını kendine odaklar. Genellikle sosyal bir krallığın içinde yaşarız ve ilişkilerin gelişmesi sırasında kendi önemimizi unutmaya yöneliriz.

  Diğerlerine yönelik olarak “Beni beğenmesi için ne yapmalıyım? sorusu sorulurken, bununla beraber çoğunlukla, “Ben kendim için nasılım? Kendimden hoşlanıyor muym? Kendimi beğeniyor muym? sorusuna odaklanılır. Güneş tutulması aynı zamanda, bir kişinin hayatında yeni bir evrenin başlangıcı olarak gösterilebilir. Tutulma kişiye sahip olduğu değerleri hatırlatarak, onları yeniden bir araya getirme ve toplama konusunda yardım edebilir. Ya da ilgilendiği alanlarda değişiklik yaşayabilir. Sonuçta nolursa olsun, kişinin yaşamı özel bir alana veya duruma odaklanırken, kendi kişiliğini geliştirmeye yardım edebilen bir “kendine yardım aleti gibidir. Tutulma, telkin edebilir, harekete geçirebilir ve sahip olduğu basınç gücü ile bu geçiş esnasında kendi ihtiyaçlarının doğasına göre hareket eder.

  Güneş Tutulmasının Natal Haritadaki Evler Üzerine Etkileri


  [​IMG]

  • Birinci Evde
  Kişisel gelişmede odaklanılır. Kendini tanıma, kendini beğenme ve büyüme gereklidir. Bir zaafın kabullenilmesi, kişinin sahip olduğu kendi yeteneklerini tanıması yönünde önem kazanır. Kimse zaafın bir şeklini yaşamadan varolamaz. Bazı kişiler kişilik krizleri geçirirler ya da büyüme sürecinin bir başka parçası olan “kendinden şüphelerle oyalanırlar. Bu konumda gerçekleşen tutulma etkisi, kimin kişisel potansiyellerini daha çok geliştirebildiğini fark etmeye yönelik bir etki bırakır, bir nevi eksperlik duygusu hissedilir. Kendinden haberdar olmak, kendine güvenmek gibi pozitif tutulma etkilerine yanıt verirlerken; kişisel ufkun gelişmesi için, kendilerini yönlendirirler. Negatif bir tepki ise büyüme potansiyellerini engeller ve kibir sonucu sadece kendini tatmin etme güdüsünün yükselişi olarak karşımıza çıkabilir. Kendilerini tatmin etmek için uğraşan insanlar ise kendilerinin gerçekte ne olduğunu tanımakta ve ilerletmekte başarısız olurlar.
  • İkinci Evde
  Mali perspektiflerde odaklanılır. Mali ve maddi durumu anlamak için ego kullanılır. Aşırı ego, kaynakları genişletmek ve geliri artırmak için kişiyi denemelere sevkedebilir. Başka bir şekilde ise, tasarruf için varlık sahibi olma girişimleri gelişebilir. Güvenliğin ifade ediliş tarzı üzerine yoğunlaşılır. Lüks eşyalar almak, harcamalar yapmak ve mali zenginliği sergilemek için cömert davranışlarda bulunmak ego tatmini için gündeme gelebilir. Yine de güvenlik ve büyüme sadece mali faaliyetler değildir. Kişi, sahip olduğu şeyleri ve psikolojik güvenliği korumak için ilerletici maddi değerler ve dışa göstermelerin gelişmesiyle uğraşır.
  • Üçüncü Evde
  Zihinsel enerji ve gevezelik ihtiyacına odaklanılır. Öğrenmek ve öğretmek maksadıyla başarıya ulaşırken kibirli davranışlar söz konusu olabilir. Profesyonel bir öğretici alanlarında değil, yazılı formda, muhabbetle ya da açık konuşulan fikirler ile öğretmek tercih edilir. Zihinsel takip her alanda kendini gösterir. Gayretlerin sonucu başarının ödüllendirilmesi vardır.

  • Dördüncü Evde
  Ev yaşamında rahatlık ve güvenlik hissini kurmakta odaklanılır. Evin elle tutulabilir özelliklerini geliştirmek ya da aile ilişkilerini ön plana almak ve aile bireyleri ile ilgilenmek yönünde olumlu adımlar atılabilir. Güneş tutulmasının bu eve etkilerinde, evden uzaklaşmak ve başka yere hareket etmekte güçlükler ile karşılaşılabilir. Ebeveynler, aile dinamiği ve yaşam tarzı bu zamanda önemli çıkışlardır. Çoğunlukla değiştirme ve ayarlama çalışmaları bireyin duygusal ihtiyaçlarını tatmin etmek için zorunludur.

  • Beşinci Evde
  Yaratıcı ve şefkatli bir şekilde kendini ifade etmek için adımlar atmada odaklanılır. Güneş tarafından yönetilen beşinci ev, bir kişinin yaşamında sevincini getiren alanlardaki ruh ve yaşam özünü temsil eder. Birey eğlenceye izin verirken, kendini sevmeyi öğrenmek ve geliştirmek için, bir yol olarak, mutlu duyguları yaratan faaliyet ve ilişkilere eğilir. Bir ebevey genellikle çocukları ile yakınlaşır. Çocuklar ve ebeveyn için karşılıklı ekilen iç büyüme ve memnuniyet, tutulma sırasında meyvalarını verir. Karşılıklı alma-verme dengeleri kurulur.
  • Altıncı Evde
  Kişisel sağlık, çalışma çevreleri ve iş ilişkilerinde odaklanılır. Güneş tutulmasına pozitif bir yanıt olarak, tipik bir daha iyi sağlık ve beslenme pratiği oluşturulur. Kişinin iş hayatı ile ilgili alanlarında, memnuniyet duyması gerekmektedir. İş sağlığını önemsememek tehlike getirebilir. Fiziksel veya psikolojik olarak sağlıklı olup olmadığı, toplam üretkenliğini etkileyebilir. İşçi arkadaşların arasında işbirliğini geliştirmek için pozitif yolları bulmak hem de, birinin kendi sağlığını tehlikeye atabilir.
  • Yedinci Evde
  İlişkilerdeki etkileşime odaklanılır. Kişi kendine olan güvenini artırmak için, eksikliğini hissetiği bir denginin kurulması yolunda diğerlerini cesaretlendirir. Anlamlı birliktelikler genellikle evlilik veya iş ortaklıkları yoluyla ifade edilir. Yedinci evde gerçekleşen güneş tutulması, dayanaklı olan ilişkileri kuvvetlendirirken, dengesi bozulan veya uğraşmaya değmeyecek ilişkileri dağıtır. Uyum ve denge duygusal büyüme için önemlidir. Birey, birisinin yeteneğini desteklemek üzere ihtiyaçlarını karşılamak için yardımda bulunurken, bu yolla kendini de geliştirmiş olur.
  • Sekizinci Evde
  Maddi, fiziksel veya içsel enerjilerin paylaşımında odaklanılır. Evlilik ortaklığı ile paylaşılan maddi varlıkların kullanılması ve aktifleştirilmesi yönünde ilerleme sağlanır. (ya da iş hayatı). Tutulmanın sekizinci evdeki etkisi fiziksel duyarlılıklara karşı aktiflik getirirken, bu durum saldırgan-cinsel dürtüleri uyandırabilir. Kişinin psikolojisi ve kendi iç dünyası ile iletişimi sonucunda manevi ve psişik gelişim vurgulanır. Yaşam sahnesinde, hedeflediği noktaya ulaşmak, kendi büyüme düzeyine bağlı olabilir.
  • Dokuzuncu Evde
  Soyut veya hissedilir düşüncenin gelişiminde odaklanılır. Kişisel rehberliği geliştirme yolunda yapılan denemelerle, erdeme dair arayışlar, etik, dinsel pratikler ve felsefi çıkışlar uygulanabilir. Bu uygulamayla yaşamda uygulanır bir felsefi yapının kuruluşu sağlanır. Güneş tutulmasının dokuzuncu evdeki etkisi akıllılık ve gerçeğin keşfinde, yüksek öğretim, kültürel ilerleme ve yolculuklar önemli rol oynar.
  • Onuncu Evde
  Profesyonel ilerleme ve sosyal şöhrette odaklanılır. Birinin amaçları yönünde hareket etmesi için kararlılıkla ilerlemesi teşvik edilir ve kişi tanınma yönünde sağlam adımlar atar. Birey, gayretlerinin ödüllendirilmesinde, başarının bir göstergesi olarak ödeme artışı, terfi ve özel ilgi gibi elle tutulur desteklemeler arar ve bu yönde kuvvet oluşturur.
  • Onbirinci Evde
  Toplum ve insanlıkta odaklanılır. Sosyal gruplar ve organizasyonlara yönelik ilgide canlanma yaşanır. Sevecen bakış açılarının geliştirdiği onbirinci ev ilişkileri tipik olarak tecrübeler kazanır. Kendi değer hissinin, insancıl işler ile pratik kazandığı bir süreç yaşanırken, böylece evrenin doğal bir emri kabul edilerek ilerleme sağlanır.
  • Onikinci Evde
  Psikolojik gelişme ve manevi büyümede odaklanılır. Manevi hissedişler ve medyumik özelliklerin ifadesi önem kazanır. Kişi, fiziksel ve manevi doğaların arasında, bilinçli bir büyüme ve gelişme yaşar. Psikolojik korkular ve bastırılmış arzular açıkça gösterilebilir. Güneş tutulmasının etkisi esnasında aynı zamanda güvenilmez ve aldatıcı eğilimlere de girilebilir. Bireyin doğasının gizli yönleri, daha iyi ya da daha kötüsü için aktif hale gelir. Sonraki gelişmelerde ve yaşanılacak olaylarda pozitif büyüme, bu dönemde uygulanılacak olan düzeltici hareketlere bağlıdır.