Gümüşhane Halk Oyunları ve Folklor

'Türkiyem' forumunda YAREN tarafından 15 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. gümüşhanenin halk oyunları,gümüşhane yöresel oyunları,gümüşhanenin oyunları,gümüşhane yöresi halk oyunları

  GÜMÜŞHANE HALK OYUNLARI VE FOLKLOR:

  Folklor alanına girecek olayların temel özelliği gelenek yoluyla zaman ve mekan içinde nesilden nesile geçmiş olmasıdır.Bu geçiş sırasında "Ya ustadan çırağa, ya babadan oğla, ya da kulaktan kulağa" şeklinde bir yol izler. Folklorun canlı kaynağı halk hayatıdır.Doğumdan ölünceye kadar geçen devrede bütün törenler, gelenek ve görenekler, halk sanatları, hurafeler.vb.sözlü ve elle tutulur kaynaklardır.

  Folklorumuzun öğelerini oluşturan halk oyunlarımızda ve düğün törenleri sırasında, icra edilen seyirlik oyunlarımızda ortak bir yaşantının paylaşıldığını, bir olayın, yaşanan bir coğrafyanın tasvirini, insanımızın hoşgörüsünü, misafirperverliğini ve kahramanlığını görmek mümkündür.

  Gümüşhane folklor önünden zengin bir ildir.Bu zenginliğin temelinde özellikle coğrafi konumun etkisi büyüktür.Çeşitli alanlarda görülmekte olan geçiş özelliğini bu alanda da görmek mümkündür.Ancak bütün bu kültürel değerler yeni bir sentezin sonucu olarak Gümüşhane'ye has kimliğe bürünmüştür.Her bölgenin kendine özgü karakteristikleri bulunduğu gibi bölgelerin kendi içerisindeki yerleşim birimlerinde de ayrı oyun zenginliklerine rastlanmaktadır.Gümüşhane yöresi bu konuda tipik bir örnektir.Yalnız bu manada yeterli derleme ve tanıtım çalışmalarının yapılmaması ve ilimizin kapalı bir ekonomiye sahip olması dolayısıyla kültür ürünlerimiz saklı kalmıştır.

  Yöresel Halk Oyunlar:
  Dizden kırma (dik horon-urumdiki-vasilindiki), sarıkız, Tulum, Sarhoşbarı, Temürağa, Hoşbilezik, Nari, Daldalar, Turnalar, Şiro, Karabet, Tillara, Sallanma, Mektepli, Tamşara, tepeler, Mero, Dittara, Sordadiki, Sıksara, Dello, Koçari, Karşılama, delipaşa, Bıçakoyunu, Dilvane, Köşkaltı, Peştamalin Bağları, Büyük cevizin dibi, Kekliği vurdum, Eğlenceden gelenler, Havahatun, Delilo, Hoynari, Aşşahtan gelirim, Akça ferikler, Kürdün kızı, Deli kız sinin geliyor, Ah teze yar, Şayrenize, Aşırtma, Lazutlar, Heymustafa, Tiktak.
   


Similar Threads: Gümüşhane Halk
Forum Başlık Tarih
Türkiyem Gümüşhanedeki Halk Eğitim Merkezleri 19 Ocak 2012
Türkiyem Gümüşhanenin Yöresel Halk Oyunları 2 Nisan 2011
Türkiyem 2015 Gümüşhane Nüfusu 5 Şubat 2014
Türkiyem Sabah Ezanı Kaçta Okunuyor Gümüşhane 26 Temmuz 2012
Türkiyem 2013 Gümüşhane Nüfusu 30 Mart 2012