Gümrükler için istenilen evraklar

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda DiScOvErEr tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


 1. Gümrük Çıkış İşlemlerinin Aşamaları ve Gümrükler İçin İstenilen Evraklar Nelerdir?
  Sunulacak belgelerin hazırlanması ve temini
  Belgelerin ilgili çıkış gümrüğüne verilmesi
  İhraç konusu malın tek tip gümrük beyannamesinde belirtilen hususlarla uygunluğunun tespiti için muayene edilmesi
  Muayene işlemi tamamlandıktan sonra malın yüklenmesi
  Tek tip gümrük beyannamesinin kapatılması ve nüshaların ilgili mercilere gönderilmesi
  Çıkış işlemini yapan gümrük idaresi kapı veya liman gümrük idaresine eşyayı taşıyan kara nakil aracının sınırı geçmesi, liman gümrük idaresinde ise eşyanın gemiye yüklenmesini takiben beyanname kapatılarak nüshalar ilgili mercilere gönderilmesi,

  Çıkış işlemleri iç gümrükle yapılıyorsa eşyayı taşıyan aracın fiilen yurtdışına çıkışının yapıldığı kapı gümrük idaresince teyit edilmesini müteakip, iç gümrük idaresi tek tip gümrük beyannamesini kapatarak nüshaların ilgili mercilere gönderilmesi,

  GÜMRÜKLER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR
  Vekaletname Ticaret Sicil Gazetesi İmza Sirküleri Vergi Dairesi Yazısı (Vergi Mükellefi Olduğunuza Dair) Ticaret Odası Faliyet Belgesi

  GÜMRÜK İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İTHAL EVRAK DÖKÜMANI
  İthal eşyaya ait orjinal fatura İthal eşyaya ait gümrük kıymet bildirim formu (Gümrükçü tarafından hazırlanır) Sigorta poliçesi (İşlem F.O.B. veya CF ise) Navlun faturası Banka transfer dekontu veya %3 KKDF Makbuzu Özet Beyan Belgesi (Ordino) Konişmento Çeki Listesi Sanayici Taahhütname , Bakım onarım belgesi, Kontrol Belgesi (Özel İzin gerektiren mallarda) Avrupadan ithal edilecek mallardan ATR veya EUR1 belgesi

  GÜMRÜK İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İHRAÇ EVRAK DÖKÜMANI
  Resmi Türkçe fatura Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR (Gümrükçü tarafından düzenlenir) Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi (Gümrükçü tarafından düzenlenir) Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Gümrükçü tarafından düzenlenir) Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi (Bankanız tarafından düzenlenir) Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu-Sağlık Raporu, Fimugasyon Raporu V.B. istek doğrultusunda Gümrükçünüz tarafından alınır. İhracatın gerçekleştirilmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliğine üyelik (Gümrükçü tarafından düzenlenir) Dahilde İşleme belgesine dayalı ihracatta dahilde işleme belgesi İthal edilen eşyanın İhracatında İthalatta ait tek idari belge ve ekleri
    2. Cevap: Gümrükler için istenilen evraklar

  Paylaşımlar için cok teşekkür ederim harıkasınız arkadaşlar...