Gümrü antlaşmasının önemi ve maddeleri nelerdir?

'Tarih Bölümü' forumunda YAREN tarafından 24 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Gümrü antlaşmasının önemi ve maddeleri nelerdir?
  gümrü antlaşmasının maddeleri
  gümrü antlaşması önemi
  antlaşmalar gümrü antlaşması
  gümrü antlaşmasi 2 3 aralık 1920
  gümrü antlaşmasının sonuçları


  Gümrü Antlaşması


  Gümrü Antlaşması, Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında 3 Aralık 1920'de imzalanan antlaşmadır Ayrıca TBMM'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır

  30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra Osmanlı Devleti, Brest Litovsk Barış Antlaşması hükümlerine rağmen Kafkasya Cephesindeki birliklerini geri çekmek zorunda kalmıştı Yeni kurulan Bolşevik rejiminden yardım alan Ermeniler 1919'da Doğu Anadolu'da bazı bölgeleri işgal etmişti

  Sovyet Rusya'nın genel siyasetini dikkate alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bekir Sami Bey Başkanlığında Moskova'ya bir heyet göndermişti Bu heyet, Sovyetler ile Ankara Hükümeti arasında yapılacak antlaşmaya esas olacak ve Brest Litovsk Barış Antlaşması'na dayanan bazı hususları tespit etmiş ve böylece 20 Ağustos 1920'lerde iki hükümet arasında olumlu görüşmeler başlamıştı Ancak, Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin'in Kafkasya'da Türkiye'ye ait bazı bölgelerin Ermenistan'a verilmesini istemesi üzerine antlaşmanın imzalanmasından vazgeçilmişti

  Bunun üzerine Eylül-1920'de taarruza geçen Doğu Cephesi komutanı Kâzım Karabekir komutasındaki 15 kolordu, Misak-ı Milli sınırları içinde olan Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin, Batum ve Iğdır'ı alıp, Gümrü'yü de işgal edilince, barış görüşmeleri 22 Kasım 1920'de Gümrü'de başladı

  Gümrü Antlaşmasının maddeleri

  -Kars ve çevresi Türklere verilecek

  -Ermenistan TBMM’nin varlığını tanıyacak

  -Ermeniler Sevr Antlaşması’nı tanımayacaklar ve bu antlaşma ile kendilerine verilen haklardan vazgeçecekler

  -Ermeniler Türklere düşmanca tavır beslemeyecekler, Türklere karşı savaşmamış Ermeniler yurtlarına dönebilecekler

  -Sınır, Aras Nehri ve Çıldır Gölü olacak


  Önemi

  * Antlaşma,TBMM'nin uluslar arası alandaki ilk askeri ve siyasi başarısı olup,imzaladığı ilk antlaşmadır
  * TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk yabancı devlet Ermenistan olmuştur
  * Doğu Cephesi büyük ölçüde kapanmıştır
  * Ermenilerden alınan silah ve Doğu Cephesindeki askerler Ankara' ya gönderilmiştir