Gülmek abdesti bozar mı?

'Sorularla İslamiyet' forumunda Semerkand tarafından 28 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Gülmek abdesti bozar mı?
  abdestliyken gözden yaş gelmesi
  gözyaşı ve abdest

  Gülmek abdesti bozar mı? Farklı içtihadlardan birini seçerek yapılan ibadetler geçerli olur mu? "Gülmenin abdesti bozacağını Hanefî müctehidleri söylüyor, bu konuda naklettikleri hadis sahih olmadığından gülmekle abdest bozulmaz." diyor Hayrettin Karaman
  Bir mukallidin, herhangi bir müçtehidin içtihadını taklit ederek yaptığı ibadet geçerli olur. Müçtehitler arasında görüş ayrılıklarının olması ümmete rahmettir.

  İçtihaddaki ayrılıklar, çeşitli sebeblerden ileri gelir. Kur`an`da hüküm ifade eden âyetleri (ki bunlara, nass denir) anlayış, herkes için başka başka olabilir. Zira nassların, usûl-i fıkıhta beyan edildiği üzere, pek çok kısımları vardır: Hafî, mücmel, sarîh, kinâye, mecaz, hakikat, mutlak - mukayyed, hâs - âmm gibi. Bu yüzden müctehidlerin aynı nassı anlayışları farklı farklı olmaktadır.

  Ayrıca, hadîslerin de nevileri, çeşitleri vardır. Mütevâtir, meşhûr, haber-i vâhid, mürsel, muttasıl, münkatı` gibi. Bu hadîsleri delîl olarak kullanma konusunda da müctehidler ihtilâf etmişlerdir. Bunun neticesinde de farklı görüşler ortaya çıkmıştır.

  Meselâ Hanefîler hadîsler konusunda titiz davranır. Haber-i vâhidi (Tek sahâbenin rivâyet ettiği hadîsi) delil olarak kabûl etmezler. Şâfiîler ise, haber-i vâhidi kabûl eder ve onu kıyâs`a tercih ederler. Hanefîler mürsel hadîsi alır, Şâfiîler almazlar.

  İşte bu gibi delillerdeki ihtilâf ve kabûl edilen delilleri de farklı anlayış, müctehidlerin aynı meselede farklı hükümler vermelerine sebeb olmuştur. Fetva verilen beldenin örf ve âdetleri de, müctehidlerin yaptıkları ictihadlara tesir etmiştir.

  ABDESTLİYKEN GÖZDEN YAŞ GELMESİ ABDESTİ BOZARMI? KOMİK BİR OLAYDAN DOLAYI AŞIRI GÜLDÜM VE GÖZÜMDEN YAS GELDI BU DURUMDA ABDESTİM BOZULUR MU?


  Ağlamaktan veya gülmekten dolayı gelen göz yaşları abdesti bozmaz. Ancak göz ağrısı gibi hastalıktan meydana gelen akıntının abdesti bozacağı, böyle kimsenin özür sahibi sayıldığından her namaz için vakit girince abdest alması lâzım geleceği Bedayius-Sânayide yazılıdır.


  Selam ve dua ile...
   


Similar Threads: Gülmek abdesti
Forum Başlık Tarih
Sorularla İslamiyet Oruçlu iken boy abdesti alınır mı? 16 Mayıs 2016
Sorularla İslamiyet Sivilce patlatmak abdesti bozar mı 30 Mart 2015
Sorularla İslamiyet Gusül (boy abdesti) nedir? Gusül nasıl alınır? 27 Ocak 2015
Sorularla İslamiyet Oruçluyken Gusül Abdesti Nasıl Alınır 14 Haziran 2014
Sorularla İslamiyet Oruca niyet ettikten sonra gusül abdesti alınır mı 18 Haziran 2013