Gözükızıl Mehmed Baba Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 5 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Gözükızıl Mehmed Baba Hayatı


  Gözükızıl Mehmed Baba Biyografisi


  Gaziantep velîlerindendir.

  Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Cıncıkçı Mağarası denilen yerde münzevî, herkesten uzak, yalnız bir hayat sürdü. Doğum ve vefât târihleri belli değildir. On dokuzuncu asırda yaşamıştır. Kabri Gazianteptedir.

  Halktan birisi arkadaşları ile konuşurken hacca gideceğini söyledi.Arkadaşı ise gidemeyeceğini ileri sürdü. Bunun üzerine; “Gitmezsem karım benden boş olsun. dedi. Hac zamânı bâzı sebeplerden dolayı o zât yola çıkamadı. Arefe gününe bir gün kala hanımı; “Aramızda artık nikah kalmadı. diye adamı eve almadı. Ne yapacağını şaşıran adamcağız, bir dostuna danıştı. O da; “Gözükızıl MehmedBabaya git. O, derdine bir çâre bulur. dedi.

  Bunun üzerine, gidip hâlini Gözükızıl Mehmed Babaya anlattı. O da yüzünü kıbleye çevirip; “Seni Şamda bir demirciye yollayacağım, o seni Mekkeye götürür. Bana oradan ne hediye verirlerse onu da birlikte getir. dedi. Adam gözünü kapattı. Gözükızıl eliyle itti. Gözünü açtığında kendini Şamda târif edilen demircinin dükkanında buldu. Durumu demirciye anlattı. Demirci de; “Seni Medînede bir fırıncıya yollayacağım. O seni Arafata götürür. dedi. Gözünü yummasını söyleyip eli ile itince, adam kendini Medînede buldu. Fırıncının yardımı ile Arafata çıktı. Hac farîzasını yerine getirdikten sonra fırıncının târifi üzerine Zemzem kuyusunun yanındaki zâtı buldu. Bu zât; “Gözükızıla söyle neden doğrudan doğruya göndermiyor da vâsıtalı yolluyor. dedikten sonra Gözükızıla verilmek üzere bir kefen ve bir kap zemzem verdi. Hacıya gözlerini kapa deyince, o zât kendini Gaziantepte buldu. Hacı hediyeleri Gözükızıl Mehmed Babaya verince; “Demek artık bize âhiret yolculuğu göründü. Kısa zaman sonra beni defnedersiniz. dedi. Hacı eve gidince hanımı yine içeri almadı. Durumu Gözükızıla anlatınca; “Kâdıya git. O senin meseleni çözer. dedi. O da hanımı ile kâdıya gitti. Kâdı nikahlarının devâm ettiğine dâir bir karar verdi. Ertesi gün Gözükızıl Mehmed Dedenin yanına gittiklerinde vefât ettiğini gördüler ve bulunduğu yere defnettiler.