Gottfried Leibniz Kimdir?

'Biyografi' forumunda Ezlem tarafından 23 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Gottfried Leibniz Biyografisi,Gottfried Leibniz hayatı,Gottfried Leibniz neyi bulmuştur,Leibniz'in Felsefesi nedir,Gottfried Leibniz eserleri,Gottfried Leibniz kısaca kimdir,


  Gottfried Leibniz Kimdir?
  Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716); Ünlü bir Alman filozofu, bilim dünyasının en önemli sistemci düşünürlerinden biridir.

  Leibniz 1 Temmuz 1646’da Leipzig’de dünyaya geldi. 14 Kasım 1716’da Hannover’de öldüğünde yetmiş yaşındaydı. Birbirinden hayli farklı konulardaki çalışmalarına vakfettiği hayatı, aslında dönemlere ayrılmaya pek müsait değildir. Bununla birlikte, kısım kısım anlatmak üzere hayatını şu üç döneme ayırabiliriz:

  1672’ye kadar uzanan öğrenimi ve ilk çalışmaları;

  1672’den 1676’ya kadar uzanan, Hannover kütüphanesini yönettiği sırada seyahatler yaptığı dönem;

  Değişik alanlardaki çalışmalarıyla “Hannover’in filozofu”nu tüm zamanların en derinlikli ve en cihanşümul/evrensel şahsiyetleri arasına yerleştiren eserlerini verdiği dönem.

  Leibniz'in Felsefesi-Leibniz'in İdea Anlayışı

  Leibniz'in bu metni, Spinoza’nın “idea” tanımını eleştirmek üzere kaleme aldığı öne sürülmüştür. Spinoza, Ethica’da “idea”dan anladığı şeyi şöyle tarif eder: “İdeadan, düşünen bir şey olması hasebiyle Akıllı Ruhun meydana getirdiği kavramı anlıyorum.” Bu tanımı takip eden açıklamasında, Spinoza bilhassa “kavram” kelimesini kullandığını, çünkü “algı” kelimesinin burada kullanılmasının, akıllı ruhun dışında bulunan bir objeden müteessir olduğunun, sanki mümkünmüş gibi gösterilmesi anlamına geleceğini söyler. Ona göre “algı” akıllı ruhun pasifliğini varsayar; oysa “kavram” onun aktifliğini belirtir. Spinoza’nın ideaların akıllı ruhun faaliyetinin ürünleri olduğu iddiası, Leibniz’in bakış açısına göre kesinlikle yanlıştır. Leibniz’e göre “düşünce” akıllı ruhun faaliyetidir. “idealar” ise akıllı ruhta bilinçli düşünme faaliyetinden bağımsız olarak bulunur. Leibniz -bilinçli- düşünme faaliyetimize konu olmamış birçok şeyi de bildiğimizi savunur4. Böylece, akıllı ruh idealara zımnî bir şekilde fıtratı gereği sahiptir.Gottfried Leibniz Kimdir?


  Başlıca Eserleri

  Metafizik üstüne konuşmalar
  İnsan zihni üzerine yeni denemeler
  Theodise
  Monadoloji