Goriot baba kitabının kahramanları, kitabın özeti

'Etüt Merkezi' forumunda HazaN tarafından 31 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. Goriot baba kitabının kahramanları, Goriot baba kitabının özeti, Goriot baba kitabı hakkında bilgi

  BAŞLICA KARAKTERLER

  GORİOT BABA : Emekli olmuş bir imalatçı;bütün hayatı,bencil ve düzensiz kızları
  üzerinde toplanmıştır.

  BAYAN ANASTASİE DE RESTAUD : Goriot’ın en büyük kızı;güzel fakat bencil.

  BAY RESTAUD : Anastasia'nin kocası;zamana uymayan kayın pederi kalpsiz
  karısı,kendisini mahçup durumlara sokarlar.

  BAYAN NUCİGHEN(DELPHİNE) : Goriot’un ikinci kızı;asiller tarafından kabul
  edilmesini ister.

  BAY NUCİNGEN : Delphin’in kocası;vizdansız bir maliyeci.

  EUGĒNE DE RASTİGNAC : Asil bir aileden gelmekle beraber,çok fakir bir
  genç;yükselmek için Paris’e gelir;ihtiraslı,düşüncesiz hareket
  eden,iyi niyetli ama rüşvetle satın alınabilecek biri.

  VİSCOYNTESS DE BEUSEANT : Eugéne ‘nin bir kuzeni; parlak ve maharetli.

  MME. VAUGUER : Ucuz bir otelin sahibesi; cimri ve küçük hesaplar peşinde
  giden bir kadın

  VİCTORİNE TAİLLEFER : Maison Vauquer’de oturan saf, temiz, nazik ve sevimli
  kız.

  MME.COUTURE : Victorie’nin bir akrabası ve hamisi.

  VAUTRİN : Hapisten kaçmış bir mahkûm; azimli, zeki, becerikli ve beşer tabiatı
  ve cemiyet hakkında sinikal(şüpheci).

  POİRET : Emekli bir kâtip.

  MİLE. MİCHONNEAU : Evde kalmış kupkuru bir kız.

  HORACE BİANCHON : Müşfik ve nazik bir tıp talebesi; sonraları meşhur bir
  doktor.

  BAY MAXİME DE TRAİLLES : Bayan Restaud’un sevgilisi; züppe ve islah olmaz
  bir kumarbaz.
  MARQUİS D’ADJUDA_PİNTO : Viscountess de Beauséant’ın sevgilisi.

  SYLVİE VE CHRİSTOPHE : Maison Vauquer’deki hizmetçiler.

  HİKAYE

  1819 senesinde, Mme. Vaquer’in Paris’in her türlü kötülüklerinin işlendiği bir mahallesindeki yıkık dökük, fakat iyi bir isim yapmış oteline Eugéne de Rastignac adında genç bir hukuk talebesi gelir. Asil bir ailede dünyaya gelmekle beraber fakirdir ve Paris’te hem mesleğinde hem sosyal sahada yükselerek ailesinin servetini geri almayı ümit eder. Yanında Viscountess de Beauséant’tan bir tavsiye mektubu vardır ve böylece, Paris’ in gıpta edilen sosyetesine girmeye muvaffak olur. Bu hayatın cazibesine kapılarak kendisinden geçen genç, üniversiteyi unutur; bir eğlence ve safahat alemine dalar; annesi ile kız kardeşlerinin mücevheratlarını satarak kendisine gönderdikleri parayı harcar.

  Maison Vauquer’de kalanlardan biri, makarna imalatçılığından emekli olmuş Goriot adında biridir. Otelde kalanların anlattıklarına göre, önceleri oldukça zengin olan ve hürmet edilen Goriot, şimdi en ucuz dairede kalır ve elbiseleri lime lime denecek kadar eskimiştir. Onun başına gelenler tedricen açığa çıkar. İki güzel kızı, asil ailelerin çocuklarıyla evlenmiştir; kızlarından biri şimdi kontestir, diğeri barones; fakat kızları kibirli ve müsrif insanlardır. Kocaları, kayın pederlerinin zenginliğine memnun iseler de , onu kendi evlerine götürmek istemezler. Kızlarını şımartarak yetiştiren Goriot, şimdi hayatını, onların kaprislerini yerine getirmekle geçirir; sadece onları değil, sevgililerinin dahi borçlarını öder. Fakat para suyunu çektikten sonra, adamın, kızlarını ziyaret etmesine müsaade edilmez ve onları ancak, ara sıra sokakta görür.

  Eugéne, Goriot’ in büyük kızı Countess de Restaund ile tanışır ve onun kim olduğunu bilmeksizin delicesine tutulur. Kız, ilkin, onu evine alır, fakat babasının arkadaşı olduğunu öğrenince vazgeçer. Eugéne, o zaman , kuzeni Viscontes’in tavsiyesi üzerine, Viscountess de Beasuséant tarafından kabul edilmek ve sosyetede yükselmek isteyen kız kardeşi Barones de Nucingen’e kur yapmaya başlar. Viscontes tarafından kabul edilmek şartı ile, kız, Eugéne’nin sevgilisi olmayı kabul eder. Kız aynı zamanda, Eugéne’den, babası Goriot’e sathi de olsa hürmetle muamele etmesini ister. Goriot da böylece, Eugéne’ye, rahat bir daire tutar. Burada iki aşık buluştuğu gibi; Goriot, kızını ve Eugéne’yi zaman zaman ziyaret eder.

  Eugéne, bu arada başka işler de peşindedir. Maison Vauquer’de, Victorine Taillefer adında bir kız yaşar. Zengin bir adamın kızı olmakla beraber, babası, onun kendi kızı olduğundan şüphe ettiğinden, Victorine, sefalet içinde yaşamaktadır. Otelde zeki, vicdansız ve oldukça şeytânî Vautrin adında biri de vardır. Vautrin, Eugéne’e , Victorine’nin erkek kardeşi öldüğü takdirde, babasının ailenin son bulmasını istemeyeceğini ve kızı tanıyacağını söyler. Böyle bir durumda da, kızın kocasının servete konacağını anlatır. Vautrin, Eugéne’nin, Victorine’ye kur yapmasını söyler. Bu arada, Vautrin de , kızın erkek kardeşini öldürecek ve kimse bunun bir cinayet olduğundan şüphelenmeyecektir. Vautrin, bu iş için, Eugéne’den, kârın sadece beşte birini ister.

  Eugéne,böyle bir teklif karşısında şoke olur;onun için,Delphine’nin sevgilisi olmak,Victorine’nin kocası olmaktan daha şevklendiricidir.Vautrin,maama fih,bu gençarkadaşını soysuzlaştırabileceğine inanır ve onu yoldan çıkarmak için her şeye başvurur. Eugéne,sonunda,Victorine’ye muvakkat olarak kur yapmaya ve kızın kendisine aşık olmasına imkan hazırlamaya karar verir.Ardından oyunun ikinci safhası gerçekleşir.Victorine’nin kardeşi,bir düelloda öldürülür,fakat dehşet içinde kalan Eugéne,kızla evlenemeyeceğini söyler.O zaman Vautrin teklif edilir.Otelde,onun bir hapisane kaçağı olduğunu bilen iki kişi,polise ihbar ederler.

  Bu arada,ihtiyar Goriot ölmek üzeredir.kızlarının kaprisleri yüzünden,son günleri,perişanlık içinde geçmiştir.Anastesia sevgilisin in kumar borçlarını ödemek için,kocasının ailesinin mücevheratını satmıştır ve Goriot da,sorumluluklarını yerine getirmek için,yıllık tahsisatı ödemek zorundadır.Ayrıca,bir gece elbisesi için ödenmesi gereken bin frank meselesi vardır.Delphin ise, Eugéne vasıtasıyla davet edildiği Viskontes’in balosundan başka bir şey düşünmez.Babası ölmek üzere bulunduğu bir sıra dahi, Eugéne’nin,kendisini baloya götürmesinde ısrar eder.Goriot,ölür ve o anda baş ucunda, Eugéne ile Bianchon adında iyi kalpli bir tıp talebesinden başka kimse yoktur.Gömme masrafını onlar üzerine alırlar.Kızları cenazeye de katılmazlar.

  Eugéne,böyle olduğunu hiçbir şekilde tahayyüt etmediği vicdansız ve sefil Paris sosyetesinden tiksinti duyar.Şimdi,bu cemiyetle olan ilşkilerinde daha temkinli kareket etmeye karar verir.Gerçi hala bu cemiye üzerinde zafer kazanmak isterse de, bu insanlardan nefret eder.ondan sonra,Delphine de Nucinghen’le birlikte yemek yer.