Gönül Nur-İ Cemalinden Habibim Bir Ziya İster

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 5 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Gönül Nur-İ Cemalinden Habibim Bir Ziya İster ilahi sözleri
  Gönül Nur-İ Cemalinden Habibim Bir Ziya İster ilahisi
  Gönül Nur-İ Cemalinden Habibim Bir Ziya İster


  GÖNÜL NURU CEMALİNDEN

  Gönül nûr-ı cemâlinden habîbim bir ziyâ ister
  Gözüm hâk-i rehinden ey tabîbim tûtiyâ ister

  Safâ-yı sîneme zulmet veren jeng-i günâhımdır
  Aman ey kân-ı ihsân zulmet-i kalbim cilâ ister

  Yetiş imdâda ey Şâh-ı risâlet rûz-ı mahşerde
  Ki derd-i bî-devâ-ı ma’siyet senden şifâ ister

  Ne âb-ı dîdeden rahat ne âh-ı sîneden imdâd
  Benim bâr-ı günâhım lûtf-ı şâh-ı enbiyâ ister

  Sarıldım dâmen-i ihsânına ey Şâfi-i ümmet
  Dahîlek yâ Muhammed hasta cânım bir devâ ister

  Gül-i ruhsârına meftûn olanlar şüphesiz sensiz
  Ne mülk ü mâl ü cân ister ne de zevk ü safâ ister

  N’ola bir kerre şâd olsun cemâl-i bâ-kemâlinle
  Ki kemter bendeniz Es’ad sana olmak fedâ ister