Göktürklerin Başkenti Neresidir

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 12 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Göktürklerin Başkenti  Göktürklerin Başkenti Adı Nedir

  Göktürklerin Başkenti Ötüken 'dir.

  Ötüken Türk, Altay, Moğol ve Orta Asya mitolojilerinde kutsal başkenttir. Ötügen olarak da söylenir.

  Ötügen (Ötüken) Türklerin yeryüzünde ilk var olduğu ve oradan Dünyaya dağıldığı yerin adı olarak da kabul edilmektedir. Orhun nehri kaynaklarını bu bölgeden alır ve Göktürk Devletinin de başkenti yine bu yörede kurulmuştur. İnanca göre bütün büyük devletlerin başkenti burada kurulmalı idi.

  Gerçekten de pek çok Türk ve Moğol Devleti biraz genişledikten sonra başkentlerini bu bölgeye taşımışlardır. Ötüken dağının Namı adında bir koruyucu ruhu vardır. Ve bu ruh yine büyük olasılıkla Nuh Peygamberi temsil eden Namadır.Böylece Nuhun gemisi ve Ötüken arasında bir bağlantı kurulmuş olmalıdır.