Göktürkler Nasıl Kuruldu

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 22 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


  1. Göktürkler Nasıl Kuruldu    Göktürkler Nasıl Kurulmuştur

    Göktürk Devleti, tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Büyük Hun Devletinden sonra Orta Asyada kurulmuştur. Devlet ve millet olma bilinci Göktürklerde en yüksek noktaya ulaşmıştır.

    Göktürkler Kuzey Hun Devletinin yıkılmasından sonra Altay dağlarının doğusuna çekilen Türkler, demircilikle uğraşıyor, bağlı bulundukları Avarlara silah yapıyorlardı. 535 yılında Aşina boyunun başında bulunan Bumin döneminde Türkler çok güçlenmişlerdi. Avar hakimiyeti altında yaşayan Tölesler, 546 yılında Avarlara karşı ayaklandılar. Avar hakanı isyanı bastıramayınca bu görevi Bumine verdi. Bu ayaklanmayı bastıran Bumin, Avar kağanına, kızıyla evlenmek istediğini bildirdi. Ancak bu isteği Avar hakanı tarafından Siz benim adi demircilerimsiniz, kızımı istemeye nasıl cüret edersiniz? sözleriyle reddedildi. Bumin bunun üzerine Avarlara savaş açtı. Bu savaşta Avarları ağır bir yenilgiye uğratarak, 552 yılında merkezi Ötüken olan Göktürk Devletini kurdu. Kendisine İl Kağan unvanı verildi.