Göktürk Alfabesi Harfleri

'Güncel Bilgiler' forumunda Wish tarafından 31 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


  1. [​IMG]

    Türkçe'nin yazıldığı ilk alfabedir, "runik eski Türk yazısı" adıyla da bilinen Göktürk alfabesinin menşei "konusunda, yazıtlar bulunduğu günden beri incelemeler yapılmasına rağmen kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu yazıya "runik" denmesinin sebebi, harf*lerin eski İskandinav yazıtlarında kullanılmış olan ve "runik alfabe" diye adlandırılan yazıya benzemesidir. Bu yazı, Türk damgalarının geliştirilmiş bir şekli olarak da değerlendirilmektedir. Ayrıca Gök*türk yazısının Arâmî asıllı olup Türkler tarafından millîleştirilmiş bir yazı olduğu görüşü de vardır. Esasen yazıdaki bazı harflere bakıla*cak olursa, bu alfabenin Türkler'in icadı veya yabancı menşeli olsa bile, Türkler tarafından geniş ölçüde katkılarda bulunulmuş bir yazı olduğu anlaşılmaktadır. En eski Türk yazısı olarak günümüze kadar gelen bu yazı, daha ziyade taş ve tahta üzerine oymaya mahsus olup sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru yazılmaktadır.

    Göktürk alfabesi 38 harften oluşmaktadır. Bunların dördü ünlü, diğerleri ünsüz ve hece işaretleridir (otuz biri basit, üçü birleşik ün*süz). Dört ünlü işaretinin her biri iki ayrı ünlüyü göstermektedir. Yani a/e, ı/i, o/u, ö/ü ünlüleri için birer harf vardır. Bu yazıda geniş yuvarlaklar ile dar yuvarlakları ayırt etmek zorudur. Bu yüzden bazı sözleri doğru okuyabilmek onları önceden bilmeye bağlıdır.