Göktekiler Rahmet Eder

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Semerkand tarafından 4 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Göktekiler Rahmet Eder
  Merhametli Olmak, şefkatli olmak

  Abdullah bin Amr (r.a.) anlatıyor; Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki:

  "Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki semada bulunanlar da size rahmet etsinler." (Tirmizi)

  Allah'ın merhametli olanlara rahmet etmesi, onlara ihsanını bol kılmasıi ziyade ikramda bulunması, mağfiret etmesidir. Ancak rahmet, Kur'an e Sünnetle kayıtlıdır. Sünnete uymayan, Cenab-ı Hakk'ın rızasına ters düşen acımalar, burada anlatılmaya çalışılan merhametler değildir.

  Göktekilerden maksat da meleklerdir. Kur'an'da şöyle buyrulur:

  "Arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), Rab'lerini hamd ile tesbih ederler, O'na iman ederler. Müminlerin de bağışlamasını isterler: Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları koru! (derler)" (Mümin 40/7).

  Meleklerin rahmeti, müminler için rahmet ve mağfiret talep etmeleridir.

  3 ocak 2012 semerkand takvimi