Göçler ve Göçlerin nedenleri

'Eğitim Merkezi' forumunda Wish tarafından 2 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Göçlerin sebepleri
  Göçlerin sonuçları
  göçler yerleşim alanlarını nasıl etkiler

  İÇ GÖÇLER

  Ülke içinde insanların yer değiştirmesine iç göç denir.

  DAİMİ İÇ GÖÇLER

  Ülke içerisinde yer değiştiren insanların göç ettikleri yerlere yerleşmesi ile gerçekleşir. Özellikle sanayi kentlerine yapılan göçler daimi iç göçtür. Sanayi kentlerinde nüfus yıl içinde fazla değişkenlik göstermez.

  İç göçler 1950 ‘den sonra ulaşımın gelişmesi ve sanayileşme ile artış göstermiştir. Köyden kentlere göçün kırsal alanların itici ve kentlerin çekici yönü gibi çeşitli nedenleri bulunmaktadır.

  MEVSİMLİK (GEÇİCİ) İÇ GÖÇLER


  Tarım işçi göçü ve turizm amaçlı yapılan göçlerdir. Örnek: Çukurova'da yaz döneminde tarım işçi göçünden dolayı nüfus hızla artar. Bunun yanında Bodrum, Marmaris Kuşadası gibi merkezlerde yazın turizm sebebiyle nüfus hızla artar. Ayrıca hayvanları otlatmak için yaylalara yapılan göçler de mevsimlik göçlere örnektir.

  İç Göçün (Köyden Kente) Sebepleri

  Hızlı nüfus artışı

  Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,

  Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Doğu Karadeniz Bölümünde geçerliliğini yitirir.).

  Eğitim hizmetlerinin yetersizliği,

  Kan davaları

  Erozyon sebebiyle tarım alanlarının verimsizleşmesi

  İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri.

  Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili).

  İş imkanlarının sınırlı olması.

  Kentlerde sanayinin gelişmiş olması.

  Köyden Kente Göçün Sonuçları

  Nüfusun dağılışında dengesizlik olur.

  Yatırımların dağılışında dengesizlik olur.

  İşsizlik ortaya çıkar.

  Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.

  Sanayi tesisleri (fabrikalar) kent içinde kalır.

  Çevre sorunları artar.

  Trafik, eğitim-sağlık problemleri olur.

  Alt yapı hizmetlerinin götürülmesi zorlaşır.

  Kültür çatışması olur.

  Kırsal kesimdeki yatırımlarda verimsizlik olur.

  Köyden Kente Göçü Önlemek İçin;


  Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı,

  Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı.

  Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli.

  Eğitim –sağlık hizmetleri geliştirilmeli.

  Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalı

  Alt yapı hizmetleri geliştirilmeli (yol ,su, elektrik, haberleşme).  DIŞ GÖÇLER

  Ülkeler arası yapılan göçlerdir.

  Dış Göçlerin Nedenleri

  Savaşlar, baskı, zulüm, tehdit.

  Tabii afetler (Depremler, salgın hastalıklar, kıtlık gibi)

  İşsizlik ve geçim sıkıntısı

  Sınırların değişmesi

  Uluslar arası antlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi.

  Dış Göçlerin Sonuçları

  Ülkeler arası ekonomik ilişkiler gelişir.

  Kültür alışverişi olur.

  Turizmin gelişmesine katkı sağlar.

  Döviz girdisi artar.

  İşsizlik kısmen azalır.

  Aileler bölünür.

  Göç alan ülkede nüfus artar.