Gıybet nedir gıybet hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 22 Ara 2013 tarihinde açılan konu

 1. Gıybet ne demektir?


  Gıybet dinizimin yasakladığı insanlara büyük ölçüde zarar veren ayrıca insanların birbirleri hakkında kötü düşünmelerine neden olan dinimizce yasaklanmıştır.

  Ayrıca Gıybet sözlükte uzaklaşmak, gözden kaybolmak, gizli kalmak anlamlarına gelmektedir.

  Gıybet Kur'ân'da yasaklanmış, gıybet yapmak ölmüş bir din kardeşinin etini yemeye benzetilerek bu davranıştan sakındırılmıştır (Hucurât, 49/12).

  İslâm'da insan haklarının en önemlilerinden ve genellikle ırz kavramıyla ifade olunan kişinin dokunulmazlığı ilkesine büyük değer verilmiştir.

  Bu itibarla bir kimsenin gıyabında gerek onun şahsıyla ilgili maddî ve manevî, rûhî ve ahlâkî veya dinî kusurlarından söz edilmesi, gerekse kendi çocukları, annesi, babası ve diğer yakınlarının kusurlarından bahsedilmesi gıybet sayılmıştır.Gıybet, sözle olabileceği gibi yazı, ima, işaretle ve taklit gibi davranışlarla da olabilir. Bu tür söz ve davranışlar gerçeği ifade ediyorsa gıybet, etmiyorsa iftira sayılır.

  Ancak bir söz veya davranışın gıybet sayılıp sayılmaması niyetle yakından ilgilidir. Buna göre bir kimsenin yanlışlarının sırf onu küçük düşürmek amacıyla söylenmesi gıybet sayılırken, yanlışlarının düzeltilmesi maksadıyla söylenmesi gıybet sayılmaz. Herhangi bir kişi veya zümreyi kastetmeden genel olarak insanların kötülüğünden söz etmek de gıybet olmaz. Gıybetin yapılması gibi dinlenmesi de haramdır.