Gitar Dersleri(2)

'Sanat ve Müzik' forumunda Sibel tarafından 9 Mart 2010 tarihinde açılan konu


 1. Merhaba 1.derste Notaların Harflerle Gösterimi ile Sol ve Fa Anahtarları konusunu öğrenmiştik.(Bu konuyu hatırlamayanlar ya da öğrenmek isteyenler https://forumdas.net/muzik-sohbet/gitar-baslangic-dersleri-43885/ <- görebilir)Her neyse bu derste Tam ve Yarım Sesleri ve Tab'ı öğretmeye çalışacağım...:f40: (Dersleri anlatırken kaynak kitap kullanıyorum.Yoksa nerde bende böyle düzgün anlatım:oops:)
  Tam Ses - Yarım Ses
  Notalar arasında belirli uzaklıklar vardır. Gitarda birbirinin peşi sıra gelen iki perde düşünün (3 ve 4.perdeler gibi). Bu iki perdedeki notalar arasındaki uzaklık yarım sestir (1/2ses). Şimdi de 3 ve 5. perdelerde iki nota düşünün, bunlar arasındaki uzaklık ise bir tam sestir. Şimdi de, notaları Do'dan başlayıp, sayma sayıları gibi, sırayla sayalım: Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do...................... Mi-Fa ve Si - Do notaları arası 1/2 sestir yani bu notalar birbirini takip eden perdelerdedir. Diğer tüm notalar arasında ise tam ses aralıklar vardır.Aralarında tam ses (iki perde) uzaklık bulunan notaların arasındaki fazladan perdelere gelen notalar diğer notaların diyez ya da bemolleri yani yarım ses inceltilmişleri ya da yarım ses kalınlaştırılmışlarıdır. Bu işlemi yapmak için arıza işaretleri kullanılır.(Adı ilk başta bana komik gelmişti.O yüzden hiç unutmam arıza işaretlerini)


  Bemol: Önüne konduğu notayı yarım ses kalınlaştırır.

  Çift Bemol Önüne konduğu notayı bir tam ses kalınlaştırır.

  Diyez: Önüne konduğu notayı yarım ses inceltir.

  Çift Diyez: Önüne konduğu notayı bir tam ses inceltir.

  Bekar (Ya da Natürel): Arıza almış notayı doğal haline çevirir.


  Do notasından başlayıp, sırayla tüm notaları - ki bunlar 12 adet kromatik (birbirlerini yarım ses aralıkları ile takip eden) notadan ibarettir - yazalım. Not: İncelme yönünde giderken notalar diyez, kalınlaşma yönünde giderken ise bemol alır. Yani, sözünü ettiğimiz aradaki perdeye gelen nota ya bir önceki notanın diyezi ya da bir sonraki notanın bemolü olarak adlandırılır. Ya da gittiğimiz yöne bağlı olarak, bunun tam tersi olur: Do - Do diyez (ya da Re bemol) - Re - Re diyez (ya da Mi bemol) - Mi - Fa - Fa diyez (ya da Sol bemol) - Sol - Sol diyez (ya da La bemol) - La - La diyez (ya da Si bemol) - Si - Do... Soldan sağa diyez yönü, sağdan sola ise bemol yönüdür. Örneğin, Do ile Re arasındaki notayı, incelirken Do diyez, kalınlaşırken ise Re bemol olarak düşünebilirsiniz. Neticede ikisi de aynı sestir. Daha önce söyledik ama yine hatırlatalım: Mi - Fa ve Si - Do notaları arası yarım sestir yani bu notaların arasında diyez ya da bemol başka bir nota bulunmaz.
  Bir ölçü içinde bir nota ilk kez arıza aldığı yerden, aksi belirtilmediği takdirde, ölçü sonuna kadar arıza almaya devam eder. Belirli bir yerde nota doğal haline çevrilecekse bekar (natürel) işareti kullanılması gerekir. Sonra tekrar arıza işaretiyle arızalı duruma getirilebilir..
  Tab: (En zoru bu ama okudukça ve denedikçe basitleşiyor..İtiraf ediyorum Bunu anlatmayı beceremedim o yüzden alıntı yaptm:oops:)

  Tab, nota okumak yerine geliştirilmiş bir tekniktir. Genellikle gitar için kullanılır ve çizgiler teli, notanın yerine yazılan sayılartar için özel bir nota sistemidir. Tab, bir gitar nota sistemi özelliği olarak var olmuştur. Tab nota sisteminde, nota bilmeye gerek duymadan, çok basit şekilde anlaşılır bir nota türü olup evrenseldir. Dünyanın her yerinde aynı şekilde kabul edilen kalıplar çerçevesinde okunur ve yazılır. Tab sisteminde yazılan akor veya notalar aşağıdaki bölümde belirtildiği şekilde gösterilir.
  Tab sisteminde tel dizilişleri, gitar çalma biçiminde dururken, yukarıdan bakıldığında görülen tel sırası şeklindedir


  :e|-------------------------------1. Tel-----| İnce Mi teli
  :B|-------------------------2. Tel-----------| Si teli
  :G|-------------------3. Tel-----------------| Sol teli
  :D|-------------4. Tel-----------------------| Re teli
  :A|-------5. Tel-----------------------------| La teli
  :E|-6. Tel-----------------------------------| Kalın Mi teli


  Tab'da Solo Sistemi

  Örnek olarak "Metallica - Nothing Else Matters" parçasının girişinin tab sistemiyle yazılışı, aşağıda verilmiştir:
  :e|--------0-----------0-----|
  :B|------0---0-------0---0---|
  :G|----0-------0---0-------0-|
  :D|--------------------------|
  :A|--------------------------|
  :E|-0------------0-----------|

  Bu örnek parçada yazılmış olan 0 (sıfır) değerinin anlamı; 0 değerinin bulunduğu tele konulan 0 kadar boş vurmaktır. Yukarıda bulunan parçada en başa denk gelen, diğer deyişle bakıldığında en yakın (sol baş) konumda bulunan 0 (sıfır), E (6.tel) telinde yer almaktadır. Demek oluyor ki 6. tele bir kere boş vurulmalıdır. Sonra ise sırayı takip ederek G (3.tel) ve bundan sonra sırasıyla; B (2.tel), e (1.tel), sonra tekrar B (2.tel) teline bir kez vurulmalıdır.
  Aşağıdaki örnekte Metallica grubunun One adlı parçasının tab sistemi verilmiştir:


  :e|-----------------------------------------|
  :B|-----------------------------------------|
  :G|---------------------------------------0-|
  :D|---4---0-----4---0-----4---0-----4---0---|
  :A|-2---2---------------2---2---------------|
  :E|-----------3---4---------------3---3-----|

  Aynı şekilde bu parçada temel kuralları göz önüne alıp incelediğinde 0'dan farklı sayılar bulunduğu görülmektedir. Bu 2, 4, 3 gibi sayılar ise gitarın perdelerini belirtmektedir. 2 nolu değer 2 numaralı perdeye basılması komutunu verir. Yukarıdaki tabda belirtilmiş olan ilk 2 değeri 5. telde verilmiş. Bunun anlamı 5. telde 2 nolu perdeye basılması gerektiğidir. Sonrasında sırasıyla, 4.telde 4 no'lu perde , 4.tel boş, 6.telde 3.perde şeklindedir.

  Tab'da Akor Sistemi

  Bir tabda ,aynı sıra üstünde bulunan rakamlar onların akor olduğunu belirtir. Aşağıdaki örnekte tab sisteminde 2li bir akor örneği gösterilmiştir.
  :e|---------|
  :B|---------|
  :G|---------|
  :D|----5----|
  :A|----3----|
  :E|---------|

  Yukarıda bulunan akor kalıbında üst üste yazılmış olan tab'da 4 ve 5. tellerdeki 3 ve 5. perdelere aynı anda basılması komutu verilmiştir.

  La minör 9lusunun tab şeklinde basılış örneği aşağıda verilmiştir:


  :e|----0----|
  :B|----1----|
  :G|----4----|
  :D|----2----|
  :A|----0----|
  :E|---------|