gitar bilgileri

'Medya Bölümü' forumunda YAREN tarafından 7 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. gitar bilgisi,gitar terimleri,gitar hakkında bilgiler,
  [​IMG]

  KLASİK VE AKUSTİK GİTARLAR

  Klasik ile akustik gitar arasındaki temel fark tellerindedir. Klasik gitarda ince teller naylon (misina) dan yapılmıştır. Kalın teller ise sargılıdır. pek üzerine çelik sarımlıdırlar. Akustik gitarda ise teller tamamen çelikten yapılmıştır. Tel takımının inceliğine kalınlığına göre bazen değişse de genel olarak kalın 4 tel çelik üzerine çelik sarımlı ince 2 tel ise sarimsiz çeliktir.

  Teknik olarak klasik gitarlar parmaklarla daha doğrusu tırnaklarla akustik gitarlar ise pena ile çalınırlar. Ancak bu bir kural değildir. Bazı gitaristler klasik gitarı penayla akustik gitarı parmakla çalarlar. Her iki gitarın da klavye düzenleri aynıdır yani notalar aynı şekilde dizilmişlerdir.

  Klasik ve akustik gitarlar tarz olarak da oldukça farklıdırlar. Genelde klasik gitarla klasik gitar için yazılmış parçalar çalınır. Klasik gitarın kullanıldığı diğer tarz ise flamenko'dur. Akustik gitarlar genelde rock blues jazz ve bunların türevleri müziklerin harmonik yapılarında yer alırlar. Yani akorlardan sorumludurlar. Tabi bu arada basta fill'ler (doldurmalar) olmak üzere solo gitar olarak da çokça kullanılırlar. Bunun yanında akustik gitar için pek çok teknik de geliştirilmiştir.


  ELEKTRO GİTARLAR

  Elektrogitar çok basit bir tanımla tellerin titreşimini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektriğe çeviren ve böylece amplifikatöre bağlandığında yüksek miktarda ses alınabilen gitardır. Diğer gitarlar gibi elektrogitarlar da sap gövde ve bas olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Bu arada bazı elektrogitarlarda bas bulunmayabilmektedir. Gitarda gövde manyetikleri sesin tonu ve seviyesini ayarlayan kontrol devrelerini içeren ve tellerin bir ucunun bağlandığı bölümdür. Teller köprü ad verilen metal bir donanm üstünden geçenek ya gövdeye doğrudan ya da köprünün kendisine bağlanmaktadır. Tellerin hemen altında köprüyle sap arasında yer alan tellerin mekanik titreşimini elektriğe çeviren manyetikler gövdenin içine yerleştirilen elektronik ses-ton kontrol devresine bağlıdır.
  Bu devre manyetiklerden gelen sinyalin amplifikatöre gitmeden önce tonunda ve ses seviyesinde değişiklik yapmak için kullanılır. Ayrıca yine gövdedeki manyetik seçici anahtar sesin rengini deştirmek için istenilen manyetik veya manyetiklerin seçilmesini sağlar. Gövdenin sapla birleştiği yerin alt taraf sapın gövde içindeki perdelerine kolay ulaşılması için içeri doğru oyuk olarak yapılabilir (Single Cutaway). Bazı gitarlarda bu oyuk hem altta hem de üstte olabilmektedir (Double cutaway). Gövdenin sekli gitar oturarak veya ayakta çalınırken en iyi dengeyi sağlayacak şekilde tasarlanır.


  Akorlar Ve Akorların Çalınması

  Aynı anda seslendirilen çeşitli ses topluluğuna Akor Denir.
  Çalınacak akor 3 sesli ise(hangi perdede olursa olsun)"5. 1. 2." parmakla çalınacak akor dört sesli ise bu parmaklara 3. parmak ilave edilir.Eğer akor beş ve altı sesli ise baş parmak (5. parmak) kalın tellerden ikisine veya üçüne çalargeriye kalanı da diğer parmaklar uygular.

  Akor'un bütün seslerinin iyi çıkabilmesi için sol el parmaklarınınçekiç gibi yuvarlak bastırılması ve tel üzerine iyice basarakdiğer tellerin tınısını engelleyecek şekilde tutulması gerekmektedir.Sağ elin parmakları ve ya sağ eldeki mızrap sol el ile hazırlanmış telleri birden çalarak ve titreşimlerini devam ettirmek için hemen kalkmalıdır.
  Akorlar her zaman arpej halindeyani sesleri ard arda çalarak yapılır


  Arpej Ne Demek?

  Arka arkaya çalınan ve birleştikleri zaman akor oluşturulan çeşitli nota dizisine Arpej denir.Arpejler gitarda çok kullanılırçünkü bu saz'a has olarak bıraktığı etki çok olumludur.
  Arpejleri iyi çalabilmek için telleri çalmadan evvel sol el parmakları arpeji oluşturan akor perdeleri üzerine iyice ve aynı zamanda basması gerekmektedir.Arpejin son notası çalındıktan sonra parmaklar hemen kaldırılıp başka Akor'un seslerine geçilir.Eğer parmaklar her sesten sonra birer birer kalkacak olursa her bir sesin toplamının oluşturduğu akor'un titreşimine engel olunur.
  Sağ el parmakları veya mızraptelleri ancak titreşim getirmek için tellere dokunur ve sol elin parmakları da parmak konulmayan tellerin titreşimine engel olmayacak şekilde perdelerle temas eder.
  Gitar her tondan çalınabilir.Fakat diğer sazlarda olduğu gibi sevdiği tonları vardır.Gitar'a en kolay tonlar şunlardır.
  Do majör
  Sol majör
  Re majör
  Re minör
  Diğer tonlar barenin çok kullanılmasını gerektirdiği için daha çok emek ister.
  Notalar Batı dilinde alfabenin ilk yedi harfiyle yazılır.
  A = La
  B = Si
  C = DO
  D = Re
  E = Mi
  F = Fa
  G = Sol


  Bare Ne Demek ?
  Kısaca Tek Parmakla bütün tellere basmak demektir.(mesela;tellerin 1.perdelerine) bare iki çeşittir.Büyük bare ve Küçük Bare.Küçük bare'de 1.parmak 2 ve 3 teli kapsar.Büyük barede ise 1.parmak perdeliğe baştanbaşa bütün telleri birlikte kavrar.
  Büyük bareyi kolayca yapabilmeniz için bileğinizi baş parmağınızı sapın iyice arkasına götürmeniz gereklidir


  Gam Ritm Çalışma Ve Prelüd

  Gamların çalınmasını kolaylaştırmak için sağ el parmakları birbirinden açık ve kalkıp inmeleri eli rahatsız etmeyecek halde olmalıdır.(Parmakla çalanlar için)
  Bir perdenin üzerinde bulunan parmağı ondan sonra gelecek olan notayı basmak için kaldırmamalıdır.Ancak o perde açık tel olmuş olsun. Çıkıcı gamlardatelden tele geçerken son bırakılan teli parmak hemen bırakmamalıdır çünkü tel boşuna titreşim yapar.