Geometrik Cisimler Nelerdir

'Etüt Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 14 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Geometrik Cisimler
  Geometrik Cisimler Neler

  Üçgen

  Bir üçgen, düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimidir.

  Düzlem geometrisinin temel şekillerinden biridir. Bir üçgenin üç köşesi ve bu köşeleri birleştiren, doğru parçalarından oluşan üç kenarı vardır. Bir Üçgenin iç açılarının toplamı 180° dış açılarının toplamı 360°'dir.

  [AB]U[AC]U[BC] = ABC

  Burada;

  A, B, C noktaları üçgenin köşeleri ve [AB],[AC],[BC] doğru parçaları üçgenin kenarlarıdır. α, β ve γ üçgenin iç açılarıdır.

  [​IMG]

  Kare

  Bütün kenarları ve açıları (90'ar derece) birbirine eşit olan dörtgendir. Matematiğin en temel geometrik şekilleri arasındadır. Aynı zamanda dikdörtgendir ve eşkenar dörtgendir. Bu iki özel dikdörtgenin tüm özelliklerini taşır.Aynı zamanda kare bir düzgün çokgendir.

  1) Dört kenarının da uzunluğu birbirine eşittir.
  2) Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.
  3) Dört açısı da 90 derecedir.
  4) İki adet köşegeni vardır. Bu köşegenler aynı zamanda açıortaylardır ve uzunlukları birbirlerine eşittir.
  5)Alanının formülü bir kenarı "a" olan karede axa'dır
  6)karenin açıları birbirine eştir
  7) Köşegenlerin kesin noktası 90 derecedir.
  8) Köşegenlerin kesiştikleri nokta karenin ağırlık merkezidir.
  9) Alanını bulmak için bir kenar uzunluğunun karesi alınır.
  10)Köşegenleri birbirini dik ortalar.


  [​IMG]

  Paralelkenar

  Karşılıklı kenarları eşit olan ve iç açıları toplamı 360 derece olan bir dörtgendir. Karşılıklı kenarları paraleldir.

  Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir.
  Karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir.
  Köşegenler birbirini ortalar.
  Paralel kenarın alanı bir kenarı toplamı 180dir
  İç açılar toplamı 360 derecedir.

  [​IMG]

  Dikdörtgen

  Dikdörtgen, karşılıklı kenarları birbirine eşit, dik ve paralel olan dörtgene denir.

  Bir dikdörtgende, karşılıklı kenarların orta noktalarını birleştiren birbirine dik iki simetri ekseni vardır. Bu eksenlerin kesim noktası aynı zamanda köşegenlerin de kesim noktasıdır, bu noktaya simetri merkezi denir. Dikdörtgenin dört açısı da dik açıdır ve köşegenleri birbirine eşittir. Dikdörtgenin alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.
  Dikdörtgenin dört açısı da90 derecedir. İç açıları toplamı 360 derecedir.

  Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir.
  Dikdörtgeni eşit ikiye bölen çizgiye simetri denir.
  Dikdörtgenin karşılıklı kenarları paraleldir ve karenin 2 katının görünümündedir.
  Dikdörtgen aynı zamanda bir dörtgendir.
  Dikdörtgenin iki tane köşegeni vardır.
  Dikdörtgenin a-yukarı boydan giden sağ ve sol pergelleri birbirine eşit b-soldan sağa doğru giden pergelleri ise farklıdır bunu bu farkla anlaya biliriz.
  Dikdörtgenin çevre uzunluğu Ç=2(a+b) dir
  Dikdörtgenin alanı A=a.b dir.

  [​IMG]

  Beşgen

  Bir beşgen, beş kenarı olan çokgendir. İç açıları toplamı 540°, dış açıların toplamı ise 360°'dir.


  [​IMG]

  Çember

  Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember denir ya da düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri bir çember belirtir. Bu sabit noktaya çemberin merkezi, eşit uzaklıkların herbirine de yarıçap denır. Analitik geometride çemberin denklemi x-y koordinat sisteminde şu biçimde yazılabilir:

  [​IMG]

  Eğer çemberin merkezi koordinat sistemi içinde (0,0) noktası olursa, yukarıdaki ifade

  [​IMG]

  şeklinde de yazılabilir ve bu çembere birim çember denir.


  [​IMG]