Gençlik Ve Spor Bakanlığının Görevleri

'Güncel Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 8 Haz 2012 tarihinde açılan konu

 1. Gençlik Ve Spor Bakanlığının Görevi


  Gençlik Ve Spor Bakanlığının Görevleri Nelerdir

  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır

  - (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen şekli.) Vatandaşın ve okuldışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, cimnastik ve Spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak,

  - Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, bedeneğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu
  faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak,

  - (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen şekli.) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, , sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak,

  -24.01.1989 tarih ve 356 sayılı KHK.'nin 8 inci maddesiyle değişenşekli.) Sporcu ve Spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize,aktarma işlemlerini yapmak,

  -Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve esasları tayin ve tespit etmek,

  -(24.01.1989 tarih ve 356 sayılı KHK.'nin 8 inci maddesiyle değişen şekli.) Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hostelleri, kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak,

  -Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak,

  -Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın
  uygulanmasını sağlamak,

  -Futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor - Toto ve Spor - Loto düzenlemek, yönetmek,

  - Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, faaliyetlerde bulunmak,

  -Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi hususunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

  -Milletlararası spor temas ve münasebetlerinde resmi merci görevi yapmak Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor klüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek,

  -Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek,

  -İlgili mevzuat ve Bakanlıkça, verilen benzeri görevleri yapmak.