Geleneksel Türk Tiyatrosunun Özellikleri

'Medya Bölümü' forumunda Meryem tarafından 18 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


  1. Geleneksel Türk Tiyatrosu
    Türk Tiyatrosunun özellikleri


    Geleneksel tiyatro başlığı altında çoğunlukla kukla, meddah, Karagöz, ortaoyunu ve köy seyirlik oyunu gibi gösteri çeşitleri bulunmaktadır. Şarkı, dans ve söz oyunlarına dayanan geleneksel tiyatro yazılı bir metne dayanmaz. Geleneksel tiyatroda güldürü öğesi ön plandadır. Genellikle sahnesiz bir tiyatrodur. Bunlardan seyirlik köy oyunlarının kökeni tarihöncesi bolluk törenlerine ve ilkel inançlara uzanır. Bunlarda Türkler'in Orta Asya'dan getirdikleri inançların izleri olduğu gibi, Anadolu'da daha önce yaşamış olan toplulukların kültürlerinin de katkısı vardır. Bu oyunların başlangıçta amaçları zamanla değişmiş olsa bile, Türk köylüsünün bu geleneği sürdürdüğü görülür. Seyirlik köy oyunlarının başlıca türleri şunlardır: Ölüp dirilme, esnaf oyunları, çoban oyunları, günlük hayattan sahneler, hayvan benzetmeleri, kız kaçırma, efsane ve masallardan oyunlar.