Gazlar ile ilgili çözümlü sorular ve cevapları

'Eğitim Merkezi' forumunda Burcu tarafından 28 Mayıs 2014 tarihinde açılan konu


 1. Bugüne kadar çıkmış gazlar ile ilgili soruları ve cevaplarını bu konumuzda bulacaksınız. Sınavlara girecek ya da ders çalışırken örnek soru arayan arkadaşlarımıza faydalı olacağını umuyorum.

  SORU: 1999 yılında ÖSS'de çıkmış bir gaz sorusu
  Kapalı bir cam kapta eşit mol sayısına SO2 ve NO2 gaz karışımı vardır. Bu karışımda, sabit sıcaklıkta, SO2(g) + NO2(g) -->SO3(g) + NO(g) tepkimesi oluşmaktadır. Bu sistemle ilgili olarak tepkime süresince,
  I. SO2 ve NO2 gazlarının kısmi basınçları eşittir.
  II. Gaz karışımının toplam mol sayısı artar
  III. Gaz karışımının toplam basncı artar
  yargılarından hangileri doğrudur.
  ÇÖZÜM:
  Hacim aynı sıcaklık aynı mol sayıları eşit ise kısmi basınçları da eşit olacaktır. (Pv=nRT) den 2 mol giriyor 2 mol çıkıyor mol sayısı değişmez. II. yargı yanlıştır. Mol değişmiyor sıcaklık değişmiyor hacim değişmiyor basınç ta değişmez.

  SORU: 2000 Yılında ÖSS'de çıkmış bir gaz sorusu
  Pistonlu bir silindirde, ideal davranıştaki X gazı sabit sıcaklıkta, piston itilerek sıkıştırılıyor.
  Sıkıştırma işlemi sonunda, kimyasal değişime uğramayan bu gaz ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Moleküllerinin ortalama hızı azalır
  B) Moleküller arası uzaklık azalır
  C) Birim hacimdeki molekül sayısı artar
  D) Moleküllerinin sayısı değişmez
  E) Basıncı artar.

  ÇÖZÜM:
  Bir gazı sıkıştırmak moleküllerinin ortalama hızını değiştirmez. Sıcaklığın değişmesi gerekir. Gaz molekülleri birbirine yaklaşır hacim azalır ise basınç artar kütle değişmediği için molekülün sayısı da değişmez birim hacimde daha çok tanecik olur. (A)

  SORU: Hacimleri eşit olan kapalı cam kaplardan birinde N2O, diğerinde CO2, üçüncüsünde ise O2 gazları vardır. Aynı sıcaklıkta, ideal davranışta oldukları varsayılan bu gazların kütleleri eşittir.
  Bu gazlarla ilgili,
  gazlarla_ilgili_sorular-1.jpg yargılarından hangileri doğrudur?
  (C=12, N=14, O=16)

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I,II ve III

  ÇÖZÜM: Kütleleri eşit ise MA larına bakılır. MA sı küçük olanın mol sayısı büyük olur (n=m/MA) N2O=44 CO2=44 O2=32 NO2 ve CO2 nin MAları eşit mol sayılarıda eşit olur. Basınçları da eşit olur.
  Aynı kabın içindeler hacimleri aynı kütleleri de aynı özkütleleri de aynı olur. Molekül sayıları eşit olamaz çünkü oksijenin mol sayısı farklıdır.

  SORU: Gazların hacmi ile ilgili üç grafik aşağıdaki gibidir:
  gazlarla_ilgili_sorular-2.jpg
  İdeal davranıştaki gazlar için bu grafiklerden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III

  ÇÖZÜM: Mol sayısı ve sıcaklık değiştirilmeden basınç artırılır ise gazın hacmi azalır. (I doğru)
  Mutlak sıcaklık -273 dereceyi kesmez sıfır kelvini keser II. grafikte yatay eksen santigrat olmalıydı (II yanlış)
  III. basınç ve sıcaklık sabitken mol artırlır ise (hareketli pistonu olan kapta) hacimde artar. (III doğru)

  SORU: Üflenerek biraz şişirilip ağzı iple bağlanmış elastik bir balon, bulunduğu ortamdan alınarak,
  I. aynı basınçta, daha soğuk
  II. aynı sıcaklıkta, yükseltisi daha fazla,
  III. aynı sıcaklıkta, havası boşaltılmış
  ortamlardan hangilerine konulduğunda, balonun hacminin artması beklenir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  CEVAP : I'de aynı basınçta daha soğuk bir otamda sıcaklık azalacağından basınç ta azalacaktır bu yüzden balon şişmek yerine büzülecektir. Hacmi azalacaktır.
  II'de ise aynı sıcaklıkta yükseltisi fazla olan yere götürülürse dış basınç yükseklerde daha az olacağından balon şişecektir. Hacmi artacaktır.
  III aynı sıcaklıkta havası boşaltılmış bir ortamda balon yine dş etki olmadığından şişecek hacmi artacaktır.