Gavsi Ahmed Dede Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 3 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Gavsi Ahmed Dede Kimdir  Gavsi Ahmed Dede Kimdir Hayatı

  Gavsi Ahmed Dede On yedinci yüzyıl Anadolu velîlerinden. İsmi Ahmed, mahlası Gavsidir. Gavsi Ahmed Dede diye meşhur olmuştur. Mevlânâ Celaleddîn-i Rûmî hazretlerinin tasavvuftaki yolu olanMevleviyyeye mensuptur. Gelibolulu Yazıcızâdeler sülâlesindendir. Büyük velî Ahmed-i Bîcân hazretlerinin torunlarındandır. Doğum tarihi belli değildir. İstanbulda doğmuştur. 1697 (H.1109) senesinde İstanbulda vefât etti. Kabri Galata Mevlevihanesi bahçesindedir.

  Alim ve asîl bir âileye mensûb olan Gavsî Ahmed Dede, küçük yaştan îtibâren ilim tahsîline başladı. Zamânının usûlüne göre aklî ve naklî ilimleri tahsîl edip icâzet, diploma aldı. Selânik kâdısı İmâmzâdenin yanında nâiblik yaptı. Bu vazîfeyi adâletle yürüttü. Bu sırada kalbine düşen bir aşk ateşi ile tasavvufa ve tasavvuf ehline karşı büyük alâka duydu.

  Dünyâ makam ve zevklerini terk edip, bir gönül ehlinin eteğinden yapışmaya karar verdi.Bir Allah adamına talebe olmak niyetiyle Selânikten ayrılıp Bursaya geldi. Bursa Mevlevîhânesi Şeyhi olan Sâlih Dede Efendiye talebe oldu. Onun hizmet ve sohbetlerinde bulunarak tasavvuf yolunda ilerledi. Dört sene müddetle Sâlih Dede Efendinin hizmetinde kaldı.

  Gavsi Ahmed Dede, hocası Sâlih Dede Efendinin vefâtından sonra İstanbula geldi. Galata Mevlevîhânesi Şeyhi Ârızî Dedenin yanında Mesnevihan yani Mesnevî okuyucusu oldu. Bu sırada birçok nât-ı şerîfler yanında, tasavvufî şiirler söyledi. Yazdığı şiirleri Ârizî Dedeye okuyunca, Ârizî Dede ona teberrüken Gavsî mahlasını verdi. Bundan sonra Gavsî diye meşhur oldu.

  Nâyî Osman Dedenin kayınpederi olan Gavsi Ahmed Dede, Galata Mevlevihanesi şeyhi olarak vazife yaptığı sırada 1697 (H.1109) senesinde vefat etti.Vazîfe yaptığı Galata Mevlevihanesi bahçesine defnedildi.
   


Similar Threads: Gavsi Ahmed
Forum Başlık Tarih
Biyografi Tarhuncu Ahmed Paşa Kimdir Kısaca 23 Kasım 2012
Biyografi Muhammed Bin Ahmed Fergal Kimdir, Kısaca 9 Ekim 2012
Biyografi Mirza Hüsameddin Ahmed Kimdir, Kısaca 29 Eylül 2012
Biyografi Midyen Bin Ahmed El-Eşmûni Kimdir, Kısaca 26 Eylül 2012
Biyografi Ladikli Hacı Ahmed Kimdir, Kısaca 11 Eylül 2012