Gavs-Ül-Memdûh Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 3 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Gavs-Ül-Memdûh Biyografisi


  Gavs-Ül-Memdûh Hakkında Kısa Bilgi


  Osmanlılar döneminde Anadoluda yaşayan evliyânın büyüklerinden.

  Asıl ismi Mahmûd bin Abdürrahmân'dır. 1174 (m. 1760) senesinde Tilloda doğdu, İsmâil Fakîrullah hazretlerinin torunlarından olan Mahmûd bin Abdürrahmân, büyük âlim İbrâhim Hakkı Erzurûmînin talebesidir. Gavs-ül-Memdûh ismi ile şöhret buldu. Pekçok kimselerin hidâyete kavuşup Allahü teâlânın sevdiği kullar arasına girmelerine vesile oldu.

  Küçük yaşta, İbrâhim Hakkı hazretlerinden ilim ve marifet öğrenmeye başladı. Keskin bir zekâya sahip olan Gavs-ül-Memdûh, ısrarlı ve düzenli bir çalışma ile, kısa zamanda hocasından tefsîr, hadîs, fıkıh gibi zâhirî ilimleri, zamanın matematik, edebiyat, astronomi ve fen ilimlerini öğrenerek, büyük bir âlim oldu. Ayrıca kalb ilimlerini de tahsil ederek, marifetullah sahibi olan velîler arasına girdi.

  Gecesini gündüzüne katarak hocasının hizmetinde bulunur, ona hizmeti büyük bir nimet bilirdi. Onun huzûrunda lüzumsuz hiç konuşmaz, ancak sorulan bir suâle kısa ve öz cevap verirdi.

  1263 (m. 1847) senesinde Tilloda hastalanan Gavs-ül-Memdûh hazretleri, talebe, akraba, ahbapları ve çocukları ile helâllaştı. Bir Pazartesi günü öğleye doğru Kelime-i tevhîd söyleyerek vefât etti. Cenâzesini, yerine bıraktığı oğlu İbrâhim yıkadı ve namazını kıldırıp kalabalık bir grup ile defnetti. Mübârek kabri, âşıkları tarafından ziyâret edilmekte, onun feyz ve bereketlerine kavuşulmaktadır.