Gall'ın Kafatası Haritası

'Sağlık Rehberi' forumunda Wish tarafından 30 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. Yüz okuma fizyognomi Gall'ın kafatası haritası


  "Fizyognomi" terimi Yunanca physis-doğa ve gnomon-yorum kelimelerinin birleşimidir. Giovanni Battista Della Porta (1535-1615)´ya göre gnomon aynı zamanda yasa kural anlamına gelmektedir; yani fizyognomi "doğa yasası" demektir. Della Porta´ya göre doğanın belli kurallarına uyarak "belli vücut biçimlerine göre belli ruh hallerini" öğrenebiliriz. Çok eski dönemlerden başlayarak bilginler insanın yüz yapısı ile karakteri arasında bir ilişki kurmağa çalışmışlardı. Bu yöntemin temelinde insanın beden yapısı ve psikolojisi arasında doğal bir bağlantının olduğu inancı yatmaktaydı. Bilimsel temelden yoksun olmasına rağmen fizyognomi karakter özelliklerinin tipolojisi için önayak olmuştur.
  F.J. Gall 1805 yılında yayınladığı "Yeni Anatomik ve Fizyolojik Sistem" adlı eserinde kafatası haritasını çizmiştir.

  F.J. Gall 1805 yılında yayınladığı "Yeni Anatomik ve Fizyolojik Sistem" adlı eserinde kafatası haritasını çizmiştir. 1. ve 2. şekillerde kafatasının önden ve yandan görünümü verilmiştir.

  Gall'a göre 2,3,9,15-21 rakamlarıyla işaretlenmiş yetenekler sadece insana aittir. Diğer yetenekler insanların yanı sıra hayvanlara da aittir. 3. ve 4. şekillerde kafatası iki taraftan görüntülenmiştir: önden ve yandan...

  Şekil 1. Alın kısmı

  1. Fiziksel sevgi
  2. İyilik, şefkat, ihsan
  3. Çelişki hissi
  4. Kişilik, bireylik, ferdiyet hissi
  5. Hilekarlık
  6. Hırsızlığa yatkınlık
  7. Onur
  8. Şöhret tutkusu, ihtiras
  9. Tedbirlilik, dikkatlilik
  10. Eğitilme, ehlileştirilme
  11. Mekan içgüdüsü.
  12. Yüz hafızası
  13. Sözel hafıza
  14. Benzerliyi hızlı algılama yeteneği.
  15. ****fizik akıl
  16. Zeka
  17. Şiirsel yetenek.
  18. İyi kalplilik, açık yüreklilik
  19. İmitasyon, taklit
  20. Dinsel içgüdü
  21. istikrarlılık, dengelilik
  22. Tedbirlilik, dikkatlilik
  23. Kişilik içgüdüsü.

  Şekil 2. Yan kısım

  1. Fiziksel sevgi
  2. Çelişki hissi
  3. Kişilik, bireylik, ferdiyet hissi
  4. Hilekarlık
  5. Hırsızlığa yatkınlık
  6. Onur
  7. Şöhret tutkusu, ihtiras
  8. Tedbirlilik, dikkatlilik
  9. Eğitilme, ehlileştirilme
  10. Mekan içgüdüsü
  11. Yüz hafızası
  12. Sözel hafıza
  13. Benzerliği hızlı algılama yeteneği
  14. ****fizik akıl
  15. Zeka
  16. Şiirsel yetenek
  17. iyi kalplilik, açık yüreklilik
  18. İmitasyon, taklit
  19. Dini içgüdü
  20. istikrarlılık, dengelilik
  21. Tedbirlilik, dikkatlilik
  22. Kişilik içgüdüsü
  23. Görünümü muhafaza etme içgüdüsü
  24. Düşüncelerini kolayca ifade ederek konuşabilme yeteneği
  25. Ses hissi
  26. Mekanik içgüdü
  27. Sayısal his
  28. Dostluk, egemenlik altında olma.
  29. Suçluluk, hırsızlık.

  Şekil 3. İnsan Kafatası

  I. Eğitilme yeteneği
  2. Yer ve yön hissi

  Kişilik hisleri

  3. Renk hissi
  4. Ses hissi
  5. Sayı
  6. Konuşma
  7. Dil yeteneği
  8. Sanat hissi
  9. Hırsızlık
  10. Benzerliyi hızlı algılama yeteneği
  11. Felsefi zeka (l2 ile birleşiyor)
  12. Muhakeme hissi
  13. Organizatörlük yeteneği (9,10-12,14) iyi kalplilik
  14. Dinî konulara ilgi
  15. Taklit, imitasyon hissi (14 ile birleşiyor)


  Şekil 4. İnsan kafatasının yandan görünümü

  L Eğitilme yeteneği
  2. Yer ve yön hissi
  3. Renk hissi
  4. Ses hissi
  5. Sayı
  6. Sanat hissi
  7. Hırsızlık.
  8. Benzerliği hızlı algılama yeteneği.
  9. Felsefi muhakeme
  10. Zeka
  11. Organizatörlük yeteneği.
  12. iyi kalplilik
  13. Dini konulara ilgi
  14. Taklit hissi.
  15. Kararlılık.
  16. Cinsel eğilim hissi.
  17. Kişisellik hissi
  18. Dostluk, asılılık.
  19. Savaşkanlık, yırtıcılık
  20. Adam öldürme
  21. Hilekarlık
  22. Kibirlilik
  23. Şöhret tutkusu
  24. Tedbirlilik, ölçülü davranma.

  Gall'ın sistemi dışında başka sistemler de mevcuttu (örneğin, "Spurzheim sistemi"). Ayrıca ünlü frenoloji bilim adamı Casare Lombroso'yu örnek gösterebiliriz. Bir hekim olan Casare Lombroso mahkumların kişilikleri üzerinde incelemeler yapmış, bunların birçoklarını gözlem altında bulundurmuş, huy ve hareketlerini, düşüncelerini, yaşayış ve geçmişlerini araştırmış; cezaevlerinde ölen mahkumların cesetleri üzerinde otopsiler yapmıştır. Bütün bu deneylerden sonra Lombroso bazı İnsanların suçlu olarak doğdukları kanaatine varmıştır.

  Lombroso'ya göre, doğuşta suçlu adı verilen bu suçlular, bedenlerinde bulunan bazı gayri tabiilikler, stigmat veya anomaliler ile ayrılırlar. Fizik,, biyolojik ve psikolojik olarak sınıflandırılan bu anomaliler onları iradeleri dışında suç işlemeye yöneltir. Lombroso'ya göre, fizik anomalleri çeşitli suçlu kategorilerinde başka başkadır, örneğin, adam öldüren ve hırsızlar, bakışlarının ve fizyonomilerinin belirtileriyle birbirinden ayrılırlar. Adam öldürenlerin bakışları soğuk, donuk, sabittir; gözleri kanlıdır. Hırsızlarda ise bakışlar hileli, hareketli ve gözler eğridir.

  Yüz yapısı, beden yapısı ve insan karakter arasında bağlantı kuran görüşler belli bir zaman sonra eleştirilere uğramış ve hesap olunmaya başlamıştır. Fakat, bu sistemler, çağdaş psikolojide birçok hususta temel dayanak oluşturmuştur. Yüz biçimi ve beden yapısı, iç salgı bezlerimizin oluşturduğu dengeleşmeyle, karakter ve şahsiyet özelliklerimiz arasındaki ilişkiler, frenolojiyi geliştirenler tarafından bilimsel olmayan yöntemlerle araştırılmıştır. Ancak değişen çalışmaların özü değil, yalnızca yöntemleri olmuştur.