Futbolda Oyun Kuralları

'Spor Gündemi' forumunda Ezlem tarafından 26 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


 1. Futbolda Oyun Kuralları nelerdir


  FUTBOL OYUN KURALLARI
  OYUN ALANI
  Boyutlar : Oyun Alanı dikdörtgen şeklinde olmalıdır. Taç çizgilerinin uzunluğu kale çizgilerinin uzunluğundan fazla olmalıdır.
  Uzunluk: en az 90 m. (100 yarda) - en çok 120 m. (130 yarda)
  Genişlik : en az 45 m. (50 yarda) - en çok 90 m. (100 yarda)

  ULUSLARARASI MAÇLAR
  Uzunluk : en az 100 m. (110 yarda) - en çok 110 m. (120 yarda)
  Genişlik : en az 64 m. (70 yarda) - en çok 75 m. (80 yarda)

  OYUN ALANININ IŞARETLENMESI
  Oyun alanı çizgilerle belirlenir. Bu çizgiler sınırladıkları alana dahildir. Uzun olan iki kenar çizgilerine taç, daha kısa olan diğer iki kenar çizgilerine kale çizgisi denir. Bütün çizgiler en çok 12 cm. (5inç) genişliğinde olmalıdır.
  Oyun alanı bir orta çizgi ile ikiye ayrılır. Başlama noktası bu çizginin tam ortasına işaretlenir. Bu nokta merkez olarak 9.15 m. (10 yarda) yarıçaplı bir daire çizilir.

  Kale Alanı

  Kale alanları, oyun alanının her iki ucunda aşağıda ifade edildiği gibi belirlenir:
  Kale direklerinin iç kenarlarından 5.5 m. (6 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. Bu çizgiler, saha içine doğru 5.5 m. dik (6 yarda) uzatılır ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir. Bu çizgiler ve kale çizgisi ile sınırlı bu alan kale alanıdır.

  Ceza Alanı

  Ceza alanı oyun alanının her iki ucunda aşağıda ifade edildiği gibi belirlenir.
  Kale direklerinin iç kenarlarından 16.5 m. (18 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. Bu çizgiler, saha içine doğru 16.5 m. (18 yarda) dik uzatılır ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir. Bu çizgiler ve kale çizgisi ile sınırlı bu alan ceza alanıdır.

  Bayrak Direkleri

  Her köşeye, en az 1.5 m. (5 ayak) yüksekliğinde, ucu sivri olmayan ve bayrak takılan bir direk dikilir. Bayrak direkleri ayrıca, orta saha çizgisi hizasında, taç çizgisinin en az 1 m. (1 yarda) dışına dikilebilir.

  Köte Yayı

  Her bir köşe Bayrak direğinden itibaren oyun alanı içine 1 m. (1 Yarda) yarıçaplı çeyrek daire yayı çizilir.

  Güvenlik
  Kaleler yere sağlam bir şekilde sabitleştirilmelidir. Portatif kaleler, bu şartlara uyduğu takdirde kullanılabilir.

  IFAB Kararları
  Karar 1
  Eğer üst direk yerinden çıkar veya kırılırsa, oyun üst direk tamir edilip yerine takılıncaya kadar durdurulur. Eğer tamir imkanı yoksa, oyun tatil edilecektir. Üst direk yerine ip kullanılmasına izin verilmez. Eğer üst direk tamir edilebilirse oyun, oyunun durdurulduğu anda topun bulunduğu yerden yapılacak hakem atışı ile tekrar başlatılır.
  Karar 2
  Kale direkleri ve üst direk tahta, metal veya onaylanmış diğer cins malzemeden yapılmalıdır. Şekilleri, kare, dikdörtgen, yuvarlak veya elips olabilir ve oyunculara tehlike yaratmamalıdır.
  Karar 3
  Takımların oyun alanına giriş anından, devre arasında oyun alanından ayrılmalarına ve tekrar oyun alanına dönmelerinden maçın bitimine kadar, oyun alanına ve oyun alanındaki gereçlere (kale direkleri ve kale ağları ile bunların sınırladığı alanda dahil) her türlü hakiki veya sanal ticari reklam koymak yasaktır. Özellikle kalelere, ağlara, bayrak direkleri ve bayraklarına hiç bir reklam direkleri ve bayraklarına hiç bir reklam malzemesi konamaz. Bu gereçlere hiç bir yabancı madde (kamera, mikrofon v.s.) takılmaz.
  Karar 4
  Teknik alanın içinde veya taç çizgisinden bir metrelik mesafede olan oyun sahası dışındaki bölgenin zemini üzerinde herhangi bir reklam olmayacaktır. Ayrıca gol çizgisi ile fileler arasındaki bölgeye de reklam konulmasına izin verilmeyecektir.
  Karar 5
  Karar 3'te belirtilen süreler dahilinde, oyun alanında ve oyun alanındaki gereçlerde (kale ağları ve çevirdikleri alanlar da dahil) FIFA'nın, konfederasyonların, ulusal federasyonların, liglerin, kulüplerin veya diğer kurumların hakiki veya sanal arma veya marka (logo veya amblem) reklamlarını yapmak yasaktır.
  Karar 6
  Köşe vuruşu yapılırken gereken uzaklığı sağlayabilmek için, köşe yayından 9.15 m. (10 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik ve oyun alanı dışında bir çizgi çizilebilir.

  TOP
  Nitelikleri ve Ölçüleri
  Top: yuvarlak, deriden veya bir diğer uygun malzemeden imal edilmiş, çevresi en çok 70 santimetre 828 inç), en az 68 santimetre (27 inç), ağırlığı oyunun başlangıcında en çok 450 gr (16 onz), en az 410 gr (14 onz) basıncı deniz seviyesinde 0.6-1.1 atmosfer (600 gr/cm2 - 1100 gr/cm2; 8.5 lbs/sq.in. - 15.6 lbs/sq.in) arasında olacaktır.
  Kusurlu Topun Değiştirilmesi
  ·oyun durdurulur.
  ·oyun yedek topla ilk topun kusurlu hale geldiği yerden bir hakem atışı ile başlanır.
  Eğer top, bir başlama vuruş, kale vuruşu, köşe vuruşu, serbest vuruş, penaltı vuruşu veya taç atışı için oyun dışı olduğu sırada patlar veya kusurlu hale gelirse:
  ·oyun gereken vuruş veya atışıyla başlanır.
  Top oyun süresince hakemin onayı olmadan değiştirilemez.

  IFAB Kararları

  Karar 1
  Resmi maçlarda, sadece 2 nci kuralda belirtilmiş asgari teknik özelliklere uygun olan topların kullanılmasına izin verilir.
  FIFA'nın resmi maçlarında ve konfederasyonların sorumluluğu altında düzenlenen resmi maçlarda kullanılacak topun aşağıdaki yazılardan birinin taşıması şarttır:
  · "FIFA APPROVED" (FIFA ONAYLI)
  · "FIFA INSPECTED" (FIFA DENETLİ)
  · "INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD" (ULUSLARARASI MAÇ TOPU STANDARTI)
  Topun üzerinde bulunan bu yazılar, topun resmi olarak test edildiği ve 2 nci kuralda belirtilen asgari özelliklere ek olarak her bir kategori için farklı olan özel teknik şartlara uygun olduğunu göstermektedir. Her bir kategorinin özel olarak öngörülen ek teknik şartların IFAB tarafından onaylanması gerekir. Bu testleri yapacak kurumlar FIFA'nın onayına tabidir.
  Ulusal federasyonlar, resmi maçlarında yukarıdaki üç yazıdan birini taşıyan topların kullanılmasını isteyebilir.
  Diğer her türlü maçlarda, top 2 nci kuraldaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

  Karar 2
  FIFA'nın resmi maçlarında ve konfederasyonlarla ulusal federasyonların sorumluluğu altında düzenlenen resmi maçlarda topun üzerine, maçın, maçı düzenleyen kurumun, topu üreten firmanın arma ve markası (amblemi) dışında hiç bir ticari reklam konulamaz. Konulacak arma ve markanın boyutları ve çeşidi müsabaka yönetmeliği ile belirlenir.

  OYUNCULARIN SAYISI
  Oyuncular
  Oyun, biri kaleci olmak üzere her biri en çok 11 oyuncudan oluşan iki takım arasında yapılır. Eğer takımlardan birinde 7'den az oyuncu varsa, o maç başlatılamaz.

  Resmi Maçlar
  FIFA'nın konfederasyonların veya ulusal federasyonların düzenlediği maçlarda en çok üç oyuncu değiştirilebilir. Müsabaka yönetmeliğinde, 3 ile 7 arasında olmak üzere yedek oyuncu sayısı belirtilmelidir.

  Diğer Maçlar
  Diğer maçlarda, eğer;
  takımlar değiştirilecek azami oyuncu sayısında anlaşırlarsa hakeme maçtan önce bildirilirse, en çok 5 oyuncu değiştirilebilir. Hakeme bildirilmezse veya değiştirilecek oyuncu sayısında anlaşma maç başlamadan sağlanamazsa, en çok 3 oyuncu değiştirilebilir.

  Bütün Maçlar
  Bütün maçlarda, yedek oyuncuların isimleri maç başlamadan önce hakeme verilmelidir. İsmi verilmeyen yedek oyuncular maçta oynayamazlar.

  Oyuncu Değiştirme Yöntemi
  Bir oyuncu yedek oyuncu ile değiştirme aşağıdaki şartlarda yapılmalıdır:

  Değiştirme yapılmadan önce hakeme haber verilir,
  Yedek oyuncu, ancak yerini alacağı oyuncu oyun alanından çıktıktan ve hakemden gir işaretini aldıktan sonra oyun alanına girer,
  Yedek oyuncu, yalnız oyunun durduğu bir anda ve orta saha çizgisi hizasından oyun alanına girer,
  Oyuncu değiştirme, yedek oyuncu sahaya girince tamamlanmış olur,
  Oyun alanına giren yedek oyuncu o andan itibaren oyuncu kabul edilir, oyun alanından çıkanın oyuncu niteliği bitmiş olur,
  Yedek oyuncu ile yer değiştiren oyuncu tekrar oyuna giremez,
  Bütün yedek oyuncular, oyuna girsin veya girmesin, hakemin otorite ve karar yetkisine tabidir.

  Kaleci Değiştirme

  Diğer oyunculardan herhangi biri,
  Hakeme önceden haber verilmek,

  Değişme oyunun durduğu bir anda yapılmak, şartı ile kalecisi ile yer değiştirebilir.

  İhlaller/Cezalar
  Eğer bir yedek oyuncu oyun alanına hakemin izni olmaksızın girerse:
  a) oyun durdurulur.
  b) girene ihtar verilip sarı kart gösterilir ve oyun alanından çıkartılır,
  c) oyun durdurulduğu anda topun olduğu yerden bir hakem atışı ile tekrar başlanır.
  Eğer bir oyuncu, önceden hakemin iznini almadan, kaleci ile yer değiştirirse:
  a) oyun devam eder,
  b) ihlali yapan oyunculara, topun ilk oyundışı olduğu anda ihtar verilip sarı kart gösterilir.
  Bu kuralın diğer bütün ihallerinde:
  ihlali yapan oyunculara ihtar verilip sarı kart gösterilir.

  Oyunun Tekrar Başlaması
  Eğer oyun hakem tarafından bir ihtar vermek için durdurulmutsa:
  oyun, hakemin oyunu durdurduğu anda, topun olduğu yerden, rakip takımın bir oyuncusu tarafından yapılacak bir endirekt serbest vuruşla tekrar başlatılır.

  Oyuncu ve Yedek Oyuncuların İhracı
  Oyun batlamadan önce ihraç edilen bir oyuncunun yerine ismi bildirilmit bir yedek oyuncu alynabilir. Eğer ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu, maçın başlamasından önce veya sonra ihraç edilmişse, yerine başka yedek oyuncu alınmaz.

  IFAB Kararları
  Karar 1
  Bir takımdaki en az oyuncu sayısı ulusal federasyonların takdirine bırakılmıştır. Ancak, IFAB bir maçın, bir takımda 7'den az oyuncu kaldığı hallerde devam etmemesi gerektiği kanısındadır.
  Karar 2
  Teknik direktör ve diğer görevliler, teknik alanın bulunduğu stadlarda, teknik alanın içinde kalmalı
  ve sorumlu bir şekilde davranmalıdırlar. Maç süresince, teknik direktör oyunculara taktik direktifler verebilir.

  Oyuncuların Giysi ve Gereçleri
  Güvenlik
  Bir oyuncu, kendisine veya bir batka oyuncuya tehlikeli olabilecek her hangi bir giysi giymemeli veya (her çetit takylar da dahil) gereçler taşımamalıdır.