Fudayl Bin İyad Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 1 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Fudayl Bin İyad Biyografisi


  Fudayl Bin İyad Hakkında Bilgi


  Evliyanın büyüklerinden olan Fudayl bin İyâd'ın künyesi Ebû Ali'dir. 726 (H.107) senesi Horasan'ın Ebîverd kasabasında doğdu.

  Fudayl bin İyâd hazretleri, tövbe edenlerin önde gelenlerinden emsâli az bulunan bir zâttı. Tövbe etmezden önce gençlik yıllarında Ebîverd ile Serahs arasında eşkıyâ reisi olup, yol kesicilik yapar, kervanları soyardı. Böyle olmasına rağmen namazlarını bırakmaz, oruçlarını tutardı. Soygun esnâsında kervanda kadın olursa, ona dokunmaz, borçlu ve sermâyesi az olanların mallarını almazdı. Adamları arasında namaz kılmayan olursa onu kovardı.

  Allahü teâlâyı tanımakta (ma'rifette), harâmlardan ve şüphelilerden kaçmada zamanın en önde geleni idi. Kerâmetleri çoktur. Abbasî Halifesi Hârûn Reşîd'le çok sohbet etti. Ona nasîhatleri ve va'zları meşhûrdur. (Hicâb-ül-aktâr) kitabı Farsçadır.

  Tövbe edenlerin önde gelenlerinden, cömerdliği ve ihsanı bol olan, harâmlardan ve şüphelilerden sakınmakta ve Allahü teâlâyı tanımakta emsali az bulunan bir zât idi. Dünyâdan yüz çevirmiş, tasavvuf yolunda yüksek derecelere kavuşmuş olan Fudayl bin İyâd (r.a.) nefsinin arzularını hiç yapmazdı.

  803 (H.187) senesi Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Kabr-i şerifi Mekke'de Cennet'ül-Muallâ'da Hazreti Hatîce validemizin kabri civarındadır.