Fotosentez solunum konusuyla ilgili çıkmış öss soruları

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Sitem tarafından 1 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Fotosentez solunum konusuyla ilgili çıkmış öss soruları


  Fotosentez Solunum Konusuyla Ilgili çıkmış öss Soruları
  1. İçinde yalnızca oksijen, su, karbondioksit, mineraller ve vitaminler bulunan aydınlık bir ortamda yaşamını sürdüren yeşil bir bitkinin, bu ortamda yaşayabilmesini sağlayan en önemli özelliği hangisidir?

  A) Minerallerden yararlanabilmesi

  B) Karbonhidrat sentezleyebilmesi

  C) Vitaminleri hazır olarak alabilmesi

  D) Karbondioksit üretebilmesi

  E) Eşeysiz olarak üreyebilmesi

  (1982-ÖSS)


  1. Yeşil bitkilerin ışıklı ve diğer faktörlerin de (su, oksijen, karbondioksit, mineraller ve vitaminler) bulunduğu ortamda yaşayabilmesini sağlayan en Önemli faktör, inorganik maddelerden karbonhidratları sentezleyebilmeleridir.

  Çünkü yaşam için enerji veren besinlerin ve yapıya katılan besinlerin sentezlenmesi şarttır. Zaten karbonhidratlardan diğer organik maddelere dönüşüm yapılmaktadır.

  Organik besin olmayınca diğer faktörleri kullanabilmiş olmak yaşam İçin yetersizdir. Çünkü enerjisiz yaşam olmaz.

  Cevap B
  4. Bitkilerde ileri bir adaptasyon sayılan gözeneklerin hangi özelliği fotosentez hızını yavaşlata-bilir?

  A) Nemli havada açık olmaları

  B) Hücrelerinde kloroplast bulunması

  C) Kapatma hücreleri arasında boşluk bulunması

  D) Alt epidermis de daha çok olmaları

  E) Kurak havada kapalı olmaları

  (1984-ÖSS)


  4. Bitkilerde ileri bir adaptasyon sayılan gözeneklerin kurak havada kapalı olmaları dışardan CO2 alımını durdurur. Bunun için bitki kendi hücre solunumu sonucu açığa çıkan CO2'ı kullanır. Bu kullanılan CO2nin miktarı ise yeterli olmadığı İçin fotosentez hızı yavaşlamaktadır.

  Aslında CO2 solunum sonucu açığa çıkıyor, ancak fotosentez hızı yaklaşık solunum 10 katı kadardır. Yani daha fazla CO2 ye ihtiyaç olduğunu göstermektedir.  Cevap E  5. Bitki hücrelerinde gerçekleşen genel olaylardan bazıları şunlardır:

  I. Karbondioksitin açığa çıkarılması

  II. Suyun parçalanması

  III. Nişastanın depolanması

  Bu olaylardan hangileri kloroplastlarda gerçekleşir?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D| I ve III E) II ve III

  (1988-ÖSS)


  5. Bitki hücrelerinde gerçekleşen metabolik olaylardan, CO2 nin açığa çıkarılması oksijenli solunumda gerçekleşir. Bu solunumda O2'nin kullanıldığı yer mitokondridir. Suyun parçalanması fotofosforilasyonda gerçekleşir. Bu olay ise kloroplastın granumlarında gerçekleşir. Dolayısıyla bu olay kloroplastta olur. Nişastanın depolanması genellikle lökoplastlarda olur. Bundan dolayı kloroplastta nişasta depolanmaz denilmektedir.  Cevap B  6. Bir cisim, gelen ışınları;

  I.Geçirebilir

  II. Yansıtabilir

  III. Soğurabilir

  Bitkilerin, güneşten gelen ışık enerjisinden fotosentezde yararlanabilmeleri için bu olaylardan hangilerini gerçekleştirmeleri gerekir?

  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) l ve II E) l ve III  (1990-ÖSS)


  6. Bitkiler güneşten (veya başka kaynaktan) gelen ışık enerjisi klorofillerde absorbe edilir.

  Absorbe edilen ışık klorofilin bünyesindeki elektronların koparılmasını sağlar. Kopan bu elektronlar ay-dınlık devrenin devirli ve devirsiz fotofosforilasyon devresinden geçerek ATP enerjisine dönüştürülür. Oluşturulan bu ATP ler karanlık devrede CO2 lerin yakalanmasını sağlayarak besinlerin oluşturulmasını ve bu besinlerdeki kimyasal bağ enerjisine dönüşmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla fotosentezin olabilmesi için ışık enerjisinin soğurulması gerekmektedir.

  Diğer özellikler de kloroplast için geçerlidir. Ama fotosentez yapılması için gerekli değildir.  Cevap C  7. Sık dallı ve bol yapraklı bir ağaç türünün, ormanda yetiştirildiğinde, fazla dallanmayıp boyuna geliştiği ve sadece tepe kısımlarının bol yapraklı olduğu belirlenmiştir.  Bu farklı gelişme biçimine neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?  A) Nem B) Sıcaklık C) Oksijen

  D) Işık E) Mineral maddeler

  (1992-ÖSS)


  7. Ormanda ağaçların sık olmasından dolayı. o ortamda yetişebilmek için ışık rekabetini kazanmak gerekir. Bitkiler ışık rekabetini kazanabilmek için, boylarını uzatarak ışığa ulaşmaya çalışırlar.

  Işığın alındığı yerlerde yapraklar İyi gelişmiştir ve besin sentezi daha çok yapılır. Aşağı bölgelerin ise ışığı fazla alamadığı için yapraklarının olmadığı görülmüştür.  Cevap D  8. Klorofilli hücreler, fotosentezi başlatmak için aşağıdakilerden hangisini dışarıdan alır?  A) Karbondioksiti B) Azotu C) Glikozu

  D) Yağ asitlerini E) Amino asitleri

  (1992-ÖSS)


  8. Klorofilli hücreler fotosentezi başlatmak için ışık, su, CO2 ve mineralleri alırlar.

  Burada verilen seçeneklere bakarsak sadece Karbondioksit (CO2) görür. Diğerleri ya fotosentez ürü-

  nüdür, ya da ara kademelerde gerekli maddedir (azot gibi).  Cevap A  9- Klorofilli bir hücre,  I. Fotosentez

  II. Fermantasyon

  III. Oksijenli solunum

  IV. Terleme

  olaylarının gerçekleşmesine uygun koşulların olduğu bir ortamda bırakılmıştır. Bu ortamdaki gazların miktarlarının günün belirli bir zaman aralığında değişmediği gözlenmiştir.  Bu durumun, bu olaylardan hangilerinin birlikte gerçekleşmesi sırasında, aralarındaki ilişki nedeniyle, ortaya çıkacağı düşünülebilir?  A) I ve II B) I ve III C) II ve IV

  D) II ve IV E) III ve IV

  (1993-ÖSS)


  9. Klorofilli bir hücrenin bulunduğu uygun bir ortamda, gazların oranının değişmediği görülmüştür.

  Özellikle klorofilli hücrenin fotosentez yapacağı ve CO2 kullanarak O2, açığa çıkaracağı düşünülebilir.

  Bu durumda CO2 azalıp O2 nin artması gerekir. Ancak eşit kaldığı görülmüştür. 0 halde O2 kullanılarak CO2'in açığa çıkarıldığı olay (yanı oksijenli solunum) da gerçekleşmiş demektir.

  0 halde denklemler şöyle yazılabilir:  Görüldüğü gibi birbirinin ihtiyacı olan gazların karşılıklı üretildiği görülmektedir. Diğer taraftan fermantasyonda O2 kullanılmaz. Alkolik fermantasyonda ise CO2 çıkar ancak olayların dengesi bozulur, Terlemede ise O2 ve CO2 , gazlarının çıkışı olmaz. Sadece su buhar halinde alılır.  Cevap B  10. Bitkinin bir yaprağında, belirli bir zaman aralığında sentezlenen glikoz miktarını, yaprağın aşağıdaki yapısal özelliklerinden hangisi en çok etkiler?  A) Stoma sayısı

  B) Yaprak kalınlığı

  C) Kloroplast miktarı

  D) Yaprağın şekli

  E) Damarlanma biçimi

  (1994-ÖSS)
  10. Bir bitkinin yaprağında fotosentez sonucu oluşan glikozun miktarını verilen seçeneklerdeki faktörlerin hepsi etkiler. Bunlar içinden en çok etkileyeni istendiğine göre, asıl fotosentezde direkt etkili olan faktör dikkate alınır. Bu da fotosentezin gerçekleştiği yer olan kloroplastlardır ve bunların miktarlarıdır. Kloroplast miktarı arttığı zaman fotosentezde üretilen glikoz oranı daha hızlı olarak artmaktadır.  Cevap C
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 16 Ağu 2014
Yükleniyor...