Fonksiyonlar

'Ders notları' forumunda Wish tarafından 2 Eki 2008 tarihinde açılan konu

 1. A. TANIM
  A ¹ Æ ve B ¹ Æ olmak üzere, A dan B ye bir b bağıntısı verilmiş olsun. A nın her elemanı B nin elemanlarıyla en az bir kez ve en çok bir kez eşleniyorsa bu bağıntıya fonksiyon denir. Fonksiyonlar f ile gösterilir.

  " x Î A ve y Î B olmak üzere, A dan B ye bir f fonksiyonu f : A ® B ya da x ® f(x) = y biçiminde gösterilir.  Yukarıda A dan B ye tanımlanan f fonksiyonu

  f = {(a, 1), (b, 1), (c, 2)..ç (d, 3)}

  biçiminde de gösterilir.

  Ü Her fonksiyon bir bağıntıdır. Fakat her bağıntı fonksiyon olmayabilir.

  Ü Görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir.

  Ü s(A) = m ve s(B) = n olmak üzere,

  A dan B ye nm tane fonksiyon tanımlanabilir.
  B den A ya mn tane fonksiyon tanımlanabilir.
  A dan B ye tanımlanabilen fonksiyon olmayan bağıntıların sayısı 2m . n – nm dir.
  Ü Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için, y eksenine paralel doğrular çizilir. Bu doğrular fonksiyonun belirttiği eğride en az bir ve en çok bir noktayı kesi-yorsa verilen bağıntı x ten y ye bir fonksiyondur.

  B. FONKSİYONLARDA DÖRT İŞLEM

  f ve g birer fonksiyon olsun.

  f : A ® IR

  g : B ® IR

  olmak üzere,

  i) f ± g: A Ç B ® IR

  (f ± g)(x) = f(x) ± g(x)

  ii) f . g: A Ç B ® IR

  (f . g)(x) = f(x) . g(x)

  C. FONKSİYON ÇEŞİTLERİ

  1. Bire Bir Fonksiyon

  Bir fonksiyonda farklı elemanların görüntüleri de farklıysa fonksiyon bire birdir.

  " x1, x2 Î A için, f(x1) = f(x2)iken

  x1 = x2 ise f fonksiyonu bire birdir.

  Ü s(A) = m ve s(B) = n (n ³ m) olmak üzere,

  A dan B ye tanımlanabilecek bire bir fonksiyonların sayısı

  2. Örten Fonksiyon

  Görüntü kümesi değer kümesine eşit olan fonksiyonlara örten fonksiyon denir.

  f : A ® B

  f(A) = B ise, f örtendir.

  Ü s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen bire bir örten fonksiyonların sayısı

  Ü m! = m . (m – 1) . (m – 2) ... 3 . 2 . 1 dir.  3. İçine Fonksiyon

  Örten olmayan fonksiyona içine fonksiyon denir.

  Ü İçine fonksiyonun değer kümesinde eşlenmemiş eleman vardır.

  Ü s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen içine fonksiyonların sayısı
  mm – m! dir.  4. Birim (Etkisiz) Fonksiyon

  Her elemanı kendisine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denir.

  f : IR ® IR

  f(x) = x

  birim (etkisiz) fonksiyondur.

  Ü Birim fonksiyon genellikle I ile gösterilir.

  5. Sabit Fonksiyon

  Tanım kümesindeki bütün elemanları değer kümesindeki bir elemana eşleyen fonksiyona sabit fonksiyon denir.

  Ü "x Î A ve c Î B için

  f : A ® B

  f(x) = c

  fonksiyonu sabit fonksiyondur.

  Ü s(A) = m, s(B) = n olmak üzere,

  A dan B ye n tane sabit fonksiyon tanımlanabilir.  6. Çift ve Tek Fonksiyon

  f : IR ® IR

  f(– x) = f(x) ise, f fonksiyonu çift fonksiyondur.

  f(– x) = – f(x) ise, f fonksiyonu tek fonksiyondur.

  Ü Çift fonksiyonların grafikleri Oy eksenine göre simetriktir.

  Ü Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir.  D. EŞİT FONKSİYON

  f : A ® B

  g : A ® B

  "x Î A için f(x) = g(x) ise, f fonksiyonu g fonksiyonuna eşittir.  E. PERMÜTASYON FONKSİYONU

  f : A ® A

  olmak üzere, f fonksiyonu bire bir ve örten ise, f fonksiyonuna permütasyon fonksiyon denir.

  A = {a, b, c} olmak üzere, f : A ® A

  f = {(a, b), (b, c), (c, a)}

  fonksiyonu permütasyon fonksiyon olup

  F. TERS FONKSİYON

  f fonksiyonu bire bir ve örten ise, f nin tersi olan f – 1 de fonksiyondur.  Ü Uygun koşullarda, f(a) = b Û f – 1(b) = a dır.

  Ü f : IR ® IR, f(x) = ax + b ise, f – 1(x) = dır.

  Ü

  Ü (f – 1) – 1 = f dir.

  Ü (f – 1(x)) – 1 ¹ f(x) tir.

  Ü y = f(x) in belirttiği eğri ile y = f – 1(x) in belirttiği eğri y = x doğrusuna göre simetriktir.

  Ü B Ì IR olmak üzere,  Ü B Ì IR olmak üzere,

  G. BİLEŞKE FONKSİYON

  1. Tanım

  f : A ® B

  g : B ® C

  olmak üzere, gof : A ® C fonksiyonuna f ile g nin bileşke fonksiyonu denir ve g bileşke f diye okunur.

  (gof)(x) = g[f(x)] tir.  2. Bileşke Fonksiyonun Özellikleri

  i) Bileşke işleminin değişme özelliği yoktur.

  fog ¹ gof

  Bazı fonksiyonlar için fog= gof olabilir. Fakat bu bileşke işleminin değişme özelliği olmadığını değiştirmez.

  ii) Bileşke işleminin birleşme özelliği vardır.

  fo(goh) = (fog)oh = fogoh

  iii) foI = Iof = f

  olduğundan I(x) = x fonksiyonu bileşke işleminin birim (etkisiz) elemanıdır.

  iv) fof – 1 = f – 1of = I

  olduğundan f nin bileşke işlemine göre tersi f – 1 dir.

  v) (fog) – 1 = g – 1of – 1 dir.