flüt ile çalınan şarkılar nelerdir

'Etüt Merkezi' forumunda Wish tarafından 2 Nis 2012 tarihinde açılan konu

 1. Blok flüt öğretimi sırasında veya yıl sonu etkinlikleri gösterileri için zaman zaman blok flütle çalınabilecek parçalar ve notaları gerekli olabilir. Bu ihtiyacın karşılanması için flütle kolay çalınabilecek şarkı notalarının okunuşları verilmiştir. Çocuklara blok flütle çaldırılabilecek şarkı notaları umarım işinize yarar.

  SÜT İÇTİM
  re mi fa sol fa sol sol sol fa sol sol sol fa mi re mi fa sol mi fa re mi do do fa mi re re

  TREN GELİR HOŞ GELİR
  re re la la re re la do re do si la,do do la lado do si do re si do si la la…

  ÖĞRENCİ
  La la sol fa fa sol la sol sol fa mi mi fa sol fa fa mi re re mi fa fa fa mi fa re re re

  KUTU KUTU PENSE
  do1-re1-do1-re1-mi2-re2-re2-do1-re1-mi2
  re2-re1-do1-si1-la1-sol2-re2-re1-do1-si1-la1-sol2-sol1

  NEŞELİ OL

  Do-do-re-mi-mi Neşeli ol ki
  Re-do-re-mi-do Genç Kalasın
  mi-mi-fa-sol-sol Şu Dünyadanda
  Fa-mi-fa-sol-mi Zevk alasın
  fa-mi-fa-re-sol-sol Süslenir neşeyle
  Do-do-re-mi-mi Neşeli ol ki
  re-do-re-mi-do Genç kalasın

  YAŞASIN OKULUMUZ
  sol1-sol1-re1-re1-mi1-mi1-re2-do1-do1
  si1-si1-la1-la1-sol2-re1-re1-do1-do1-si1-si1
  la2-re1-re1-do1-do1-si1-si1-la2-sol1-sol1-re1
  re1-mi1-mi1-re2-do1-do1-si1-si1-la1-la1-sol2

  KÜÇÜK KURBAĞA
  sol-mi-mi
  sol-mi-mi
  sol-la-sol-mi-fa-re
  fa-re-re-re-fa-re-re-re-fa-sol-fa-re-mi-do

  KIŞ

  Gök kül rengi yer beyaz
  fa fa fa sol la la la

  Her gece olur ayaz
  la sol fa la sol fa sol

  Lapa lapa yağar kar
  fa fa fa sol la la la

  Fırtına var soğuk var
  la sol fa la sol fa fa

  ARKADAŞIM EŞŞEK
  re mi fa re do
  re mi fa re do
  re mi fa re do re
  re re la la si si si la sol sol si si la
  sol sol si si la
  la sol fa
  mi mi sol fa mi re2
  re2 re2 do2 do2 si si la
  sol sol si si la sol fa
  mi mi sol fa mi re

  OYNAYA OYNAYA
  sol fa mi re re re fa mi re mi fa sol la
  sol fa mi re re fa mi re do do
  sol la si do do si do
  sol do do si si do
  si si la si do la sol sol la fa mi fa sol

  MAÇKA YOLLARI
  sol sol sol sol sol sol sol fa mi fa mi re re re
  fa mi fa mi re do sol
  fa mi fa mi re re re

  DÜĞÜN HALAYI
  la sol la re la sol la
  sol fa sol fa sol
  fa mi fa mi fa mi re
  fa fa mi mi fa fa mi
  fa fa re re mi mi do do re

  ÇEMBERİMDE GÜL OYA
  sol-sol-sol-do-si-la-do-do
  si-si-si-la-si-la-si-la-sol
  la-la-do-si-la-sol-fa-mi-mi mi-mi-mi

  İstiklal Marşı Flüt ve Melodika Notaları

  -kork-ma-sön-mez-bu-şa-fak-lar-da-yü-zen-al-san-cak
  -do -mi -fa –sol -re -fa- mi –mi -la -si -do -si -sol -si
  -sön-me-den-yur-du-mun-üs-tün-de-tü-ten-en-son-o-cak
  -si -la- si – fa -fa- la -sol-re- mi-fa-sol-la -si -do-re

  -o-be-nim-mil-le-ti-min-yıl-dı-zı-dır-par-la-ya-cak
  -mi-re-re-re- -si-la-sol-do-si-do-fa-do-si- la-sol

  -o- be-nim-dir-o-be-nim-mil-le-ti-min-dir-an-cak
  -fa-sol-mi-mi-re-do-si- la-sol-fa-mi-si-do -mi


  Onuncu Yıl Marşı Flüt ve Melodika Notaları

  do mi re fa mi re do sol sol mi sol fa mi re fa sol la fa re sol fa mi do do ikiside kalın re do si la sol do kalın mi re fa mi re do sol sol mi sol fa mi re mi mi fa re mi fa sol la la sol mi fa fa mi sol sol sol la la sol la sol fa fa la fa sol mi sol sol sol la la sol la sol fa fa la sol mi re re re fa mi re sol sol la fa mi re sol fa sol do kalın sol sol sol la lasol la olan lalar labemol


  Feriha (Dizi) Flüt ve Melodika Notaları:

  Deneme 1

  Re la sol fa mi
  fa sol mi re do
  re la sol fa mi fa sol sol
  re la sol fa mi
  fa sol mi re do
  mi fa sol mi re do

  Deneme 2
  la-mi-re-do-si-do-do-re-si
  la-mi-re-do-si-do-do-re-si
  la-mi-re-do-si-do-do-re-si-la-sol-si-si-do-re-si-do-si-la

  la-sol-fa-re-mi
  la-sol-fa-re-mi
  la-sol-fa-re-mi-re-do-si-la-si-si-do-re-si-do-si-la

  la-mi-re-do-si-do-do-re-si
  la-mi-re-do-si-do-do-re-si
  la-sol-fa-re-mi-re-do-si-la-si-si-do-re-si-do-si-la  Al Yazmalım Türküsü Flüt ve Melodika Notaları

  mi-re-do#-re-si-si-sol-si-la-la-fa#-sol-fa-sol-la-fa-mi / X 2

  fa#-sol-la-sol-si-la-la-fa-sol-fa-sol-la-fa-mi-re-sol-fa-sol-la-fa-mi-mi / X 2

  /si-la-la / fa-sol-la-sol-si-la-la-fa-sol-fa-sol-la-fa-mi

  do#-re-do#-mi-re-re-do-si-re-do-do-do-re-si-la-do-si-si-si-la-sol-si-la-la…  Hekim Oğlu Türküsü Flüt ve Melodika Notaları

  Mi – fa – fa – fa – fa – mi- mi- re- mi- re- do- re / do mi re mi do re si do -

  sol- do- do- do- do- re -do- re- mi- do / mi- fa- sol- sol- sol- sol- la- fa- sol- mi- fa- sol

  Mi – fa- fa- fa -fa- mi- mi- re- mi- re- do- re / do mi re mi do re si do X 2


  Yaşa Fenerbahçe Flüt ve Melodika Notaları

  sol-sol-sol-sol-la-sol-fa-mi- sol-do-la-si-sol-fa
  -fa-fafa-fa-sol-fa-mi-re -fa-si-sol-la-fa-mi

  Fenerbahçe Marşı Flüt ve Melodika Notaları

  sol-sol-sol-sol-sol-la-sol-fa-mi-sol-do-la-si-sol-fa-fa-fa-fa-fa-fa-sol-fa-mi-re-sol-si-sol-la-fa-mi


  Hasretinle Yandı Gönlüm Flüt ve Melodika Notaları:

  sol la la la
  la la si la sol fa
  sol sol la sol fa mi
  mi fa fa mi fa
  sol sol la sol fa mi re do
  re mi re mi re
  fa sol fa mi re do si
  do re re re
  mi re do si la si la sol
  do do re do si la


  Aldırma Gönül Aldırma Flüt ve Melodika Notaları:

  si-do-do-si-si-la-la-#sol-la-si-si-la-la-#sol-#sol-fa-#sol-la-la-#sol-#sol-fa-fa-mi-fa-#sol-#sol-mi-fa-re-mi
  do-do-re-mi-fa-mi-mi-re-do
  si-si-do-re-re-mi-re-do-re
  re-re-re-mi-fa-fa-sol-fa-
  mimi-mimi-mi-fa-re-mi-re-mi
  mi-fa-sol-fa-mi-re-mi
  mi-fa-sol-la-si-do-la
  si-do-re-do-si-la-sol
  la-si-do-siila-sol-fa
  mi-fa-sol-fa-mi-re-mi


  Caddelerde Rüzgar Flüt ve Melodika Notaları:

  mi-mi-mi-mi-fa-mi-mi-mi-mi-la-mi
  re-re-re-re-mi-re-re-re-re-mi-re
  do-do-do-do-re-do-do-do-do-re-do(ince)si-si-si-si-do-si-si-si-si-do-si-la-si-do-re
  iki kezcaddelerde=
  re-re-re-re-la-re
  re-re-re-la-sol-
  fa-mi-mi-mi-fa-mi
  do-do-do-re-do-si-si-si-mi
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 4 Tem 2014
 2. yaşasın okulumuz
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 4 Tem 2014
 3. notaları ne söyle ona göre çalayım
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 4 Tem 2014
 4. sen söyle notaları ne ?
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 4 Tem 2014
 5. do do sol sol la la sol fa fa mi mi re re do sol sol fa fa mi mi re sol sol fa fa mi mi re do do sol sol la la sol fa fa mi mi re re do
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 4 Tem 2014