Flor Elementi Özellikleri

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 19 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Flor Elementi Özellikleri  flor nedir - florun özellikleri - florun reaksiyonları - florun baz ile reaksiyonu - florlun klor ile reaksiyonu

  Kimyada bir element; Atomik numarası 9'dur ve simgesi F'dir Halojen dir ve bileşiklerinde sadece -1 değerliğinde bulunur Çok aktiftir, diğer halojenlerde olduğu gibi + değerlik almaz, sadece - değerlik alır

  Sembol: F Atom numarası: 9 Atom ağırlığı: 189984032 g/mol Oda koşullarında (25°C 298 K): Açık sarı renkli gaz A metal p-blok elementi

  1529 yılında Georigius Agricola kalsiyum florür bileşiğini tanımlamıştır İlk defa 1886 yılında Henri Moissan tarafından izole edilmiştir

  En önemli minerali fluorit veya florspati denilen CaF2 dir Flor’un saf olarak eldesi (1:2) oranında sıcak erimiş KF, HF bileşiklerinin elektrolizi ile gerçekleşir

  Reaksiyonları Hava ile Reaksiyonu

  Flor O2 ve N2 ile reaksiyon vermez Su ile Reaksiyonu

  Flor’ın su ile reaksiyonu sonucunda oksijen O2 veya ozon O3 oluşur

  F2(g) + H2O(s) à O2(g) + 2HF(aq)

  3F2(g) + 6H2O(s) à 2O3(g) + 6HF(aq) Halojenler ile Reaksiyonu

  Flor, normal şartlarda halojenler ile reaksiyon vermez

  Klor (Cl2), ile 225°C de reaksiyonu sonucunda değişik bir bileşik olan interhalojen (ClF) oluşturur Triflorür klor(III) bileşiği ise oluşur fakat reaksiyon tamamlanmaz

  Cl2(g) + F2(g) à 2ClF(g)

  Cl2(g) + 3F2(g) à 2ClF3(g)

  350°C’da ve 225 atm basınç altında florun fazlası ile klor reaksiyonu sonucunda interhalojenleri (ClF5) oluşur

  Cl2(g) + 5F2(g) à 2ClF5(g)

  Flor ile brom arasındaki reaksiyon sonucunda gaz fazında interhalojen BrF oluşur Oluşan bu bileşik oda sıcaklığında Br2, BrF3 ve BrF5 bileşiğine dönüşür

  Br2(g) + F2(g) à 2BrF(g)

  3BrF(g) à Br2(s) + BrF3(s)

  5BrF(g) à 2Br2(s) + BrF5(s)

  150°C’de özel koşullar altında florürün fazlası ile brom arasındaki reaksiyon sonucunda interhalojen BrF5 oluşur

  Br2(s) + 5F2(g) à 2BrF5(s)

  Flor’ün -45°C’de CCl3F çözücüsü içerisinde iyot ile reaksiyonu sonucunda interhalojen IF oluşur Daha sonra bu bileşik oda sıcaklığında parçalanarak I2 ve IF5 bileşiğini oluşturur

  I2(g) + F2(g) à 2IF(g)

  5IF(g) à 2I2(k) + IF5(s) Asit ile Reaksiyonu

  Seyreltik asitlerle reaksiyonunda su ile verdiği reaksiyon baskın çıkar ve oksijen O2 ile ozon O3 oluşturur  2F2(g) + 2H2O(s) à O2(g) + 4HF(aq)

  3F2(g) + 3H2O(s) à O3(g) + 6HF(aq) Baz ile Reaksiyonu

  Flor’ün seyreltik sulu hidroksit çözeltisi ile reaksiyonu sonucunda oksijen(II) florid oluşur  2F2(g) + 2OH-(aq) à OF2(g) + 2F-(aq) + H2O(s) Flor en reaktif element olup O2 ve asal gazlar hariç tüm elementlerle hemen reaksiyona girer Fazla reaktif olmasının nedeni F-F bağının kolay kopması yani disosiyasyon enerjisinin az olmasıdır Sadece (-1) oksidasyon sayısına sahiptir yani tek bağ yapabilir Fakat ortaklanmamış elektronları sayesinde metallerle –F_ şeklinde köprülü bileşikler yapabilir  ---------------------------