Fiziğin Gelişim Kronolojisi

'Ders notları' forumunda Büsra tarafından 17 Şubat 2010 tarihinde açılan konu


 1. Fiziğin Değişim Kronolojisi
  Fiziğin Değişim Tarihlari

  1926: Gilbert Lewis "Foton" teriminin ilk kullanını
  1926: Oskar Klein Kaluza-Klein teorisi
  1926: Wolfgang Pauli Matrix methodla hidrojen atomu spektrumu
  1926: Erwin Schroedinger Parçacık dalga denklemi
  1926: Erwin Schroedinger Dalga denklemi kullanarak hidrojen spektrumunun elde edilmesi
  1926: Eckart, Pauli, Schroedinger Dalga denklemi ve matrix mekaniğinin birbirine denkliği
  1926: Max Born Dalga fonksiyonunun olasılık gösterimi
  1926: Albert Einstein "Tanrı kumar oynamaz"
  1926: Paul Dirac Boson ve fermionların ayrımı, dalga fonksiyonunun simetri ve asimetrisi
  1926: Dirac, Jordan Qunatum Mekanik Canonical Transformation teorisi
  1926: Klein, Fock ve Gordon Göreceli dalga fonksiyonu
  1926: Ralph Fowler Beyaz cüce yıldızlarının exclusion prensibi açıklaması
  1926: Born, Heisenberg, Jordan Quantize alanlar için model
  1926: Wolfgang Pauli Momentum ve pozisyon aynı anda bilinemez
  1926: Werner Heisenberg Belirsizlik ilkesi
  1927: Davisson, Germer, Thomson Elektron kırınımının kristallerle doğrulanması
  1927: Jan Oort Galaktik döngü ve galaksimizin siperal şekli
  1927: Niels Bohr Complementarity teorisi
  1927: Paul Dirac Elektromagnetik alanların quantizasyonu, bosonic yaradılış ve anihilation operatörler, sanal parçacıklar, sıfır enerji noktası
  1927: Eugene Wigner Parity'nin korunumu
  1927: Friedrich Hund Quantum tunneling
  1927: Heitler ve London Quantum teorisi kimyasal bağları açıklayabilir.
  1927: Fritz London Elektromagnetik guage, Schroedinger denkleminin bir safhasıdır
  1927: Georges Lemaitre Genişleyen evren modeli
  1927: Niels Bohr Quantum mekaniğin Kopenhag gösterimi
  1928: Condon, Gamow, Gurney Quantum tunnelling alpha saçılımı
  1928: Paul Dirac Spin-half elekron göreceli denklemi
  1928: Willem Keeson Sıvı helyum safha geçişi
  1928: Jordan, Pauli Serbest alanların quantum alan teorisi
  1928: Rolf Wideroe Yüksek enerji hızlandırıcısının ilk taslağı
  1928: Heisenberg, Weyl Quantum mekanik grup gösterim teorisi
  1929: Quartz crystal saati
  1929: Ernest Lawrence Cyclotron
  1929: Robert van de Graaff Van de Graaff jeneratörü
  1929: Heisenberg, Pauli Quantum alan teorisi ve divergence etkileşimi
  1929: Paul Dirac Elektron denizi ve Hole teorisi
  1929: Edwin Hubble Evrenin genişlediği sonucunu ortaya koyan Hubble sabitinin ölçümü
  1929: Bothe, Kolhorster Kozmik ışınlar yüklü parçacıklardır
  1930: Clyde Tombaugh Pluto
  1930: Becker, Bothe Daha sonra neutron olarak tanımlanan yüksüz ışınlar gözlemlendi
  1930: Paul Dirac Sistemli Canonical quantizasyonu
  1930: Arthur Eddington Einstein'ın durağan evreni kararsız yapıda
  1930: Hartree ve Fock Çok-parçacıklı Quantum mekanik
  1931: Dirac, Oppenheimer Anti madde öngörümü
  1931: Albert Einstein Kozmolojik sabitin dışlanması, salınan kozmoloji
  1931: Georges Lemaitre Ilk zamanların atomu evrenin temel taşı
  1931: Isidor Rabi Population inversion teorisi
  1931: Wolfgang Pauli Kayıp enerji açıklaması olarak neutrino ve zayıf nukleer bozunumda spin
  1931: Eugene Wigner Quantum mekanikte simetri
  1931: Paul Dirac Magnetik monopoller quantum yükünü açıklayabilir.
  1932: Raman ve Bhagavantam Foton spininin 1 olduğunun ispatı
  1932: Einstein, De Sitter Genişleyen düz Kozmoloji
  1932: James Chadwick Neutron tanımlandı
  1932: Knoll ve Ruska Elektron mikroskop
  1932: Carl Anderson Kozmik ışınlardan gelen pozitron
  1932: Cockroft ve Walton Doğrusal proton hızlandırıcısı (700 keV) ve kütle/ enerji denkliğinin ispatı
  1932: Karl Jansky Ilk radio astronomi
  1932: Dmitri Iwanenko Çekirdeğin bir parçası olarak neutron
  1932: Richard Tolman Periyodik salınan evren termodinamiği
  1932: Vladimir Fock Fock uzayı
  1932: Urey, Brickwedde, Murphy, Washburn Deuterium
  1932: Werner Heisenberg Çekirdek, proton ve neutronlardan oluşuyor
  1932: Lev Davidovich Landau Neutron yıldızlarının varlığı öngörüldü
  1933: Paul Ehrenfest Ikinci seviye safha geçişi
  1933: Blackett ve Occhialini Elektron-positron yaratma ve annihilation
  1933: Esterman, Frisch ve Stern Proton'un magnetik moment'inin hesaplanması
  1933: Baade ve Zwicky Beyaz cüce'nin çöküşü neutron yıldızından supernovaya geçiş olabilir
  1933: Fritz Zwicky Galaktik kümede kara madde
  1933: Arthur Milne Büyük ölçekli homogeneity kozmolojik prensibi
  1933: Harlow Shapley Galaxy yayılımının yapısı gözlemlendi
  1934: Pavel Cherenkov Cherenkov radyasyonu
  1934: Chadwick ve Goldhaber Neutron kütlesinin kesin ölçümü
  1934: Chadwick ve Goldhaber Nukleer kuvvetin ölçümü
  1934: Francis Perrin Neutrino kütlesiz
  1934: Grote Reber Cygnus'dan gelen radyo kaynağı
  1934: Joliot ve Curie-Joliot Yapay radyoaktivite
  1934: Enrico Fermi Beta bozumunda ve zayıf etkileşimde Fermi teorisi
  1934: Esterman ve Stern Neutron Magnetik momenti
  1934: Fermi ve Hahn Fission gözlemlendi
  1934: Paul Dirac Vacum polarizasyonu ve QED'de divergence
  1935: Yukawa, Stueckelberg Güçlü nukleer kuvvet teorisi ve pi-mesaon
  1935: J. Robert Oppenheimer Spin istatistiği
  1935: Einstein, Podolsky Quantum mekanik non-locality EPR Paradox
  1935: Subrahmanyan Chandrasekhar Beyaz cüce çöküşü kütle limitinin hesaplanması
  1935: Erwin Schroedinger Quantum cat paradox
  1935: Robert Watson-Watt Radar
  1936: Niels Bohr Bileşik çekirdek
  1936: Anderson ve Neddermeyer Kozmik ışınlarda muon
  1936: Leon Brillouin Wave guide teori
  1936: Breit ve Coll Isotopik spin
  1936: Alan Turing Hesaplanabilirlik
  1937: Pyotr Kapitza Helium II super akışkanlığı
  1937: Perrier ve Segre Element 37, technetium, yapay ilk element üretildi
  1937: Majorana Elektron , pozitron simetri teorisi
  1937: Julian Schwinger Neutron spin'i 1/2
  1937: Blau, Wambacher Parçacık dedektörü olarak fotoğrafik emülsiyon
  1937: John Wheeler S-Matrix teorisi
  1938: Oppenheimer ve Serber Neutron yıldızlarının denge durumu için kütle üst sınırı var
  1938: Bethe, Critchfield, von Weizsacker Yıldızların güçkaynakları nukleer fusion CN-cycle
  1938: Isador RaBloch ve Nordsieckbi Magnetik Rezonans
  1938: Hahn, Strassman Fission neutron açığa çıkarıyor
  1938: Oskar Klein Üst boyutsal Kaluza-Klein yeni alan denklemleri
  1938: Fritz Zwicky Glaksi kümeleri
  1938: Ernest Stueckelberg Baryon numarası korunumu
  1938: Hendrick Kramers Kütle renormalizasyonu
  1938: Frisch ve Meitner Uranium fission teorisi
  1939: Joliot ve Curie-Joliot, Szilard Nukleer zincir reaksiyon teorisi
  1939: Oppenheimer ve Snyder Neutron yıldızı çöküşü kara delik oluşumuna neden oluyor
  1939: Bohr, Wheeler, Khariton, Zel'dovich U235 fission teorisi ve zincir reaksiyonu
  1939: Bloch ve Alvarez Neutron magnetik momentinin ölçümü
  1939: Rossi, Van Norman, Hilbery Muon bozunumu
  1939: Teller, Szilard, Einstein Roosevelt' e uyarı mektubu
  1939: Peierls ve Frisch Kritik kütle ve A-Bomb teorisi
  1939: Marguerite Perey Element 87, francium
  1940: MacMillan, Abelson Element 93, neptunium
  1940: Corson, MacKenzie, Segre Element 85, astatine synthesised
  1941: MacMillan, Kennedy, Seaborg, Wahl Element 94, plutonium
  1941: Lev Davidovich Landau Superakışkanklar teorisi
  1941: Rossi ve Hall Zaman genişlemesinin kanıtı için Muon bozunumunun kullanılması
  1941: Atom bombası yapımı için Manhatten Projesi kuruldu
  1942: Enrico Fermi Ilk sürdürülebilir fission reaksiyonu
  1942: Grote Reber Uzayın radio haritası
  1943: Ernest Stueckelberg QED renormalisation
  1943: Sakata, Inoue Pion'un Muon'1 bozunum teorisi
  1944: Lars Onsager Safha geçişi genel teorisi
  1944: Seaborg, James, Morgan, Ghiorso, Thompson Elements 95; americium, 96; curium
  1944: Leprince-Ringuet ve Lheritier Kozmik ışınlarda K+ bulundu
  1945: Robert Oppenheimer et al Atom bombası
  1945: Ilk elektronik bilgisayar ENIAC
  1946: James Hey Cygnus A radyo dalgası kaynağı keşfi
  1946: George Gamow Cold big bang modeli
  1946: Bloch ve Purcell Nukleer magnetik rezonans
  1947: Claude Shannon Bilgi teorisi
  1947: Hartmut Kallman Scintillation sayacı
  1947: Denis Gabor Holograms teorisi
  1947: Powell, Occhialini Negatif pion bulundu
  1947: Willis Lamb Hassas Hidrojen spektrumu, Lamb shift
  1947: Kusch ve Folley Farklı yapıdaki elektron magnetik momentinin ölçümü
  1947: Hartland Snyder Quantize uzay-zaman
  1948: Tomonaga, Schwinger, Feynman QED renormalisation
  1948: Alpher, Bethe ve Gamow Hot big bang nucleosynthesis
  1948: Alpher ve Herman Kozmik arkaplan radyasyonu öngörümü
  1948: Bondi, Gold, Hoyle Evren steady state teorisi
  1948: Goldhaber ve Goldhaber Beta parçacıklarının elektron olduklarının deneysel keşfi
  1948: Richard Feynman Quantum teorisine path integral yaklaşımı
  1948: Bardeen, Brattain, Shockley Yarı-iletkenler ve Transistörler
  1948: Snell ve Miller Neutron bozunumu
  1948: Freeman Dyson Feynman ve Schwinger-Tomonaga QED nın denkliği
  1948: Hendrik Casimir Casimir force teorisi
  1949: Leighton, Anderson, Seriff Muon 1/2 spinli
  1949: Seaborg, Ghiorso, Thompson Element 97, berkelium
  1949: Fred Hoyle "Big bang " teriminin ilk defa kullanımı
  1949: Haxel, Jensen, Mayer, Suess Nukleer shell modeli
  1950: Paul Dirac String teorisinin ilk öngörümü
  1950: Seaborg, Ghiorso, Street, Thompson Element 98, californium
  1950: Jan Oort Kuyruklu yıldızların başlangıçı için teori
  1950: Bjorklund, Crandall,Moyer, York Neutral pion
  1950: Albert Einstein Einstein'ın birleşik teorisi başarısızlığa uğradı
    2. Cevap: Fiziğin Gelişim Kronolojisi

  paylasm icin tskr
   


Similar Threads: Fiziğin Gelişim
Forum Başlık Tarih
Ders notları Fiziğin diğer bilim dallarıyla ilişkisi nedir? 7 Şubat 2012
Ders notları Fiziğin diğer bilim dallarındaki uygulamaları nasıldır? 5 Aralık 2011
Ders notları Fiziğin Güncel Hayatta Kullanım Alanları 17 Şubat 2010
Ders notları Fiziğin genel kronojisi 30 Kasım 2009
Ders notları Fiziğin Tarihçesi 22 Kasım 2009