Fil Olayının Kısaca Özeti

'Dini Bilgiler' forumunda Ceylan tarafından 10 Mart 2013 tarihinde açılan konu


 1. Fil Vakasının Kısaca Özeti

  Fil vakası Hz. Peygamberin doğumundan 50-55 gün önce meydana gelmiş bir olaydır. Bilindiği üzere Kabe bugün olduğu gibi tarih boyunca insanlar tarafından mukkaddes kabul edilip, çokça ziyaret edilen kutsal bir mekandır. İşte o dönemde Ebrehe adındaki Habeş'li Yemen hükümdarı, Kabe'ye yapılan ziyaretleri azaltmak ve önemini düşürmek için muhteşem bir kilise inşa eder. Ancak insanların Kabe"ye göstermiş olduğu ilgiyi azaltamaz. Amacına ulaşabilmek için, Ebrehe Kabe'yi yıkmaya karar verir. Bundan dolayı büyük bir fil ordusu hazırlatarak Mekke üzerine yürür.

  Mekke`ye girmek üzere olan ordu bir anda Allah'u Teala'nın görevlendirmiş olduğu Ebabil kuşlarının saldırısına uğrar. Kuşların gagalarında ve pençelerinde getirdiği nohut büyüklüğündeki taşlarla Ebrehe'nin fil ordusu telef olur. İşte Allah'u Teala tarafından gerçekleştirilen bu mucize tarihe fil vakası olarak geçer. Ayrıca bu olay Kur-an'ı Kerim'de Fil suresinde de anlatılmaktadır.
    2. Kuran'da fil suresinde anlatılan olay şöyle gerçekleşmiştir:

  Peygamber efendimizin doğduğu yıl gerçekleşen ve o yıla fil yılı adını veren olay, Habeşistan Kralı Necâşi Ashamenin, Yemene hükümdar tâyin ettiği Ebrehe b. Sabbah el-Eşrem'in kabeyi yıkma girişşimini konu alır.

  Ebrehe, Habeşistanı bir ticaret merkezi haline getirmek ister ve bu yüzden kendine de kabeyi rakip olarak görür. Büyük bir fil ordusuna sahip olan Ebreh, filelri ile birlikte kabye doğru ilerler.

  Kabede yaşayanlar korku içinde beklemeye başlar. Sabaha karşı Ebrehe, Mekkeye ilerler. Mamud denilen büyük fil, şehre yaklâşınca yere çöküverdi; kalkması için çok uğraştıkları halde kalkmaz. Diğer filler de kaçmaya çalışır.

  Ardından kırlangıç sürüsüne benzer kuşlar ebrehenin ordusuna saldırı ve telef ederler.Bu olay fil suresinde şöyle geçer:

  “Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üstlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. Nihâyet onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.
    3. HZ. Muhammed'in doğduğu sene gerçekleşen ve o yıla fil yılı ismini veren olay, Habeşistan Kralı Necaşi Ashame’nin, Yemen’e hükümdar atama ettiği Ebrehe b. Sabbah el-Eşrem'in kabe'i yıkma girişşimini konu alır.
  Ebrehe, Habeşistanı bir ticaret merkezi haline getirmek ister ve bu yüzden kendinede Kabe'yi rakip olarak görür. Büyuk fil ordusuna sahip olan Ebreh ve fileleriyle beraber Kabe'ye doğru yol alır. Kabe de yaşayanlar korku içerisinde beklemeye başlar. Sabaha doğru Ebrehe, Mekke’ye ilerler.

  Mamud denilen büyük fil, şehre yaklaşınca yere çöküverdi; kalkması için çok uğraştıkları halde kalkmaz. Diğer filler ise kaçmaya çalışır. Ardı sıra kırlangıç sürüsüne benzer kuşlar ebrehenin ordusuna saldırı ve telef ederler. Bu olay fil suresinde şu şekilde geçmektedir: (Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş olan taşlar atıyorlardı. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.)
    4. Çok güçlü bir fil ordusuna sahip olan Ebrehe, Habeşistan’ı güçlü bir ticaret merkezi haline getirmek istiyordu bu nedenle de kendisine rakip olarak gördüğü Kabe’yi ortadan kaldırmayı amaçlamıştı ve bu nedenle çok sayıda güçlü fillerden oluşan ordusuyla Kabe üzerine yürümüştür.
  Mekke’de yaşayan halk, fil ordusundan oldukça korkmuştu ve beklemeye başladı. Sabaha karşı fil ordusu Mekke’ye girdiğinde Mamud adındaki büyük fil yere çöktü ve tüm çabalara rağmen yerden kalkmadı ve diğer fillerde oradan kaçmaya başladılar. Sonrasında ise gökyüzünde görünen ve kırlangıçlara benzeyen ebabil kuşları Ebrehe’nin fil ordusunu yok etti.
  Bu olay tarihte ve Kuranı Kerim’de Fil olayı ya da fil vakası olarak geçmektedir.
    5. Fil olayı Peygamber efendimizin doğduğu yıl gerçekleşmiştir. Habeşistan Kralı Necâşi Ashamenin Yemene hükümdar tâyin ettiği Ebrehe b. Sabbah el-Eşrem kabeyi yıkmaya cüret etmiş ve çalışmalara başlamıştır.

  Ebrehe yenilemeyecek olarak tanımlanan büyük bir fil ordusuna sahipti. Ebrehe habeşistanı dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirmek istiyordu. Kendisine rakip olarak da Kâbe’yi en büyük rakibi olarak görüyordu. Çok sayıda file ve güçlü bir fil ordusu olan ebrehe kabeye doğru kabeyi yıkmak için yola koyuldu.
    6. Ebrehe Habeş Kralı'na halkın hac için ancak 'Kuleys'i ziyaret edebileceklerini; Mekke'ye gidenlere izin vermeyeceğini yazarak Habeş Kralı'nın da desteğini aldı.
  Ebrehe'nin haccı engelleme niyeti Yemen'li Arapları öfkelendirdi. Rivayete göre Nukayl isminde bir yerli, Kuleys’e girerek kimsenin olmadığı bir zamanda içeriyi harabeye çevirdi, kirletti ve kayıplara karıştı. Ebrehe ağır bir hakarete uğramıştı.
  Olayın üzerine bir de kilisenin yanması eklenince vali intikam almaya karar verdi;
  Kâbe’yi yıkmak ve enkazı fillerle Yemen'e taşımak için 19 Fil ve altmış bin Habeşliden oluşan ordusu ile harekete geçti.

  Mekke çevresine kadar gelen öncüler Mekkelilerin koyun ve develerini alıp konaklama yerleri olan Taif’e kaçırdılar. Ebrehe Mekke emiri olan Abdulmuttalib'in pazarlık tekliflerini de geri çevirdi.
  Ordu Mekke üzerine yürümeye hazırlanırken gökyüzü Ebabil kuşları ile doldu, gagaları ve ayaklarında taşıdıkları taşlar ile Ebrehe ordusunu taş yağmuruna tuttular.
  İstilacı ordu bozguna uğradı. Etleri lime lime dökülerek ölüyorlardı. Kalanlar Ebrehe de içlerinde olduğu halde perişan bir vaziyette Yemene doğru kaçtılar.
    7. Kaynaklardaki aktarımlara göre olay özetle şu şekildedir: Habeşistanlıların
  işgal ettiği Yemen’de görevli Habeş valisi Ebrehe, burada Hıristiyanlığı
  yaymaya çalışırken, bu dini Orta Arabistan’a da yaymak, müttefiki olan Bizans’ın
  düşmanı olan Sasanileri güneyden kuşatmak ve büyük bir turizm ve
  ticaret gelirine sahip olan Mekke’yi ele geçirip buraya gelen insanları güneye
  yönlendirmek amacıyla2 Yemen’de büyük bir kilise inşa eder.3 İnsanları kiliseye
  çekebilmek için de kilisenin yapımında çok değerli malzemeler kullanmayı ihmal
  etmez.4 Kilise yapılınca Arapları Kâbe’yi bırakıp bu kiliseye ibadete davet
  eder. Ancak Araplar açısından Kâbe’nin değeri çok büyük olduğundan bu çağ-
  rıya kulak vermezler, hatta kiliseyi tahkir amacıyla bazı girişimlerde bulunurlar.
  Bunun üzerine Ebrehe fillerle desteklenen yaklaşık 60 bin kişilik ordusu ile Kâ-
  be’yi yıkmak üzere Mekke’ye doğru hareket eder. Ordu, Mekke yakınlarında bir
  vadide Kuran’da isimleri “Ebabil Kuşları” olarak bahsedilen kuşların attığı taş-
  larla helak edilir. Ordunun bir kısmı Ebrehe ile beraber Yemen’e döner ve
  Ebrehe Yemen’de ölür. Onun yakalandığı hastalıktan ötürü kuş kadar küçüldü-
  ğü, göğsünün yarılıp su ve irin topladığı, yarasından kan sızdığı, etlerinin dö-
  küldüğü aktarılır.5 Gelen rivayetlerde birçok çelişkiler ve abartılar mevcutsa da,
  biz bir kaçına değinip geçmek istiyoruz. Bu bağlamda kuşların, filin hortumu gibi hortumlarının bulunduğu, ayak uzuvlarının köpek eli gibi olduğu, atılan
  taşların en küçüğünün insan kafası kadar, en büyüğünün deve kafası kadar olduğu
  her attıklarını isabet ettirip mutlak surette öldürdükleri belirtilir
    8. Fil vakası Hz. Peygamberin doğumundan 50-55 gün önce meydana gelmiş bir olaydır. Bilindiği üzere Kabe bugün olduğu gibi tarih boyunca insanlar tarafından mukkaddes kabul edilip, çokça ziyaret edilen kutsal bir mekandır. İşte o dönemde Ebrehe adındaki Habeş'li Yemen hükümdarı, Kabe'ye yapılan ziyaretleri azaltmak ve önemini düşürmek için muhteşem bir kilise inşa eder. Ancak insanların Kabe"ye göstermiş olduğu ilgiyi azaltamaz. Amacına ulaşabilmek için, Ebrehe Kabe'yi yıkmaya karar verir. Bundan dolayı büyük bir fil ordusu hazırlatarak Mekke üzerine yürür.

  Mekke`ye girmek üzere olan ordu bir anda Allah'u Teala'nın görevlendirmiş olduğu Ebabil kuşlarının saldırısına uğrar. Kuşların gagalarında ve pençelerinde getirdiği nohut büyüklüğündeki taşlarla Ebrehe'nin fil ordusu telef olur. İşte Allah'u Teala tarafından gerçekleştirilen bu mucize tarihe fil vakası olarak geçer. Ayrıca bu olay Kur-an'ı Kerim'de Fil suresinde de anlatılmaktadır.
    9. Ebrehe yenilemeyecek olarak tanımlanan büyük bir fil ordusuna sahipti. Ebrehe habeşistanı dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirmek istiyordu. Kendisine rakip olarak da Kâbe’yi en büyük rakibi olarak görüyordu. Çok sayıda file ve güçlü bir fil ordusu olan ebrehe kabeye doğru kabeyi yıkmak için yola koyuldu.

  Mekke’deki insanlar büyük fil sürüsünden korku duydu ve beklemeye koyuldu. Sabaha doğru Mekke’ye yaklaşır Ebrehe… Mamud adındaki büyük fil Mekke’ye yaklaştığında yere çöktü. Bütün çabalara rağmen fili ayağa kaldıramadılar. Daha sonra diğer filler de kaçışmaya başladı.

  Daha sonra gökte görünen ve kırlangıç sürüsüne benzeyen kuşlar ebrehenin ordusunu kısa bir sürede telef etti. Bu olay Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki şekilde geçmektedir: