Fıkra Özellikleri - Mizah Türü ve Özellikleri

'Etüt Merkezi' forumunda Ezlem tarafından 19 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Fıkra Türünün özellikleri
  Fikra Türü Ve Özellikleri
  Fıkra Nedir?
  Fıkra nın Özellikleri Nelerdir?
  Fıkra Türleri

  FIKRA TÜRÜ VE FIKRA TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

  MİZAH TÜRÜ VE MİZAH TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ  * Olayların gülünç, alışılmadık ve çelişkili yönlerini yansıtarak insanı düşündürme, eğlendirme ya da güldürme sanatıdır Bu amaçla yazılan edebi eserler de mizah türü için de değerlendirilir En kaba şakadan en ince espriye kadar bütün mizah örnekleri, birbiri ile uyum içindeki olaylar arasındaki çelişkinin birdenbire ortaya çıkarılmasına dayanır Mizah gelenek ve kuralların sorgulanmasında önemli bir rol oynar İki amacı vardır, saldırma ve savunma İnsanın topluca yaşamaya başladığı dönemle birlikte mizah da otaya çıkmıştır Kentleşmeyle birlikte daha soyut ve dolaylı bir özellik kazandı  *Mizahı bedensel şiddetten ayırıp keskin dilli bir sanata dönüştüren Atinalılar olmuştur Ortaçağda kilise ve kralları alaya alan masallarıyla şenliklerde halkı eğlendiren öykü anlatıcıları jonglörler ve gezgin minstrel’le birlikte açık cinsel çağrışımları da olan yeni bir mizah türü yagınlaştı 20 yüzyılda yeni bir mizah türü doğdu Komik öğelerin yanı sıra ürkütücü ve korkunç öğelere de yer veren kara mizah ortaya çıktı Siyasal mizah da bu dönemde önem kazandı  1GÜLDÜRÜCÜ FIKRALAR  -Amaç:-kısa ve özlü biçimde bir görüşü belirtme

  -bir ders veya öğüt vermektir

  -Araç:-güldürücü,eğlendirici anlatım

  -UYARI:Bazen amaç aracın yerine geçebilir, tek amaç güldürmek olabilir

  -Yazanı veya söyleyeni belli değildir

  2GAZETE VE DERGİ FIKRALARI  Gazete ve dergilerin belirli köşelerinde

  Konular genellikle güncel

  Gazetelerdekine köşe yazısı denir

  Deneme türünün gazete ve dergilerdeki durumu diyebiliriz

  Temel amaç :Okurun önemli noktalara dikkatini çekmek, onu uyarmak ve düşündürmektir

  Kanıtlama yoluna gitmez

  Kısa ve günübirlik yazılardır

  Yüzeysel

  Nükteli sözler ve atasözlerinden yararlanır

  Kişisel görüşler

  Düşünce ağırlıklıdır,düşünce yazılarıdır  Türk edebiyatında mizah  * Türk edebiyatında ise gerçek anlamda ilk mizah ürünleri masallar, fıkralar ve seyirlik oyunlardır Divan edebiyatında da sık rastlanmamakla birlikte mizah yer almıştır Tanzimat döneminde Türk mizahının çehresi geniş ölçüde değişti Teodor Kasap ve Direktör Ali Bey’in Fransız edebiyatının etkisiyle yazdıkları tiyatro eserleri önem kazandı Şinasi’nin Şair Evlenmesi, Ziya Paşa’nın Zafername Şerhi, Namık Kemal’in imzasız fıkra ve yergileri bu tiyatro eserlerini izledi 2 Meşrutiyet’le birlikte Türk mizah edebiyatı büyük gelişme gösterdi Baha Tevfik, Peyami Safa, Ömer Seyfettin, Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon gibi birçok yazar mizah yazılarıyla ünlendi  * Cumhuriyetle birlikte Türk mizahı yeni bir kimlik kazandı Bu dönem yazarları geçmişi eleştiren, yani dönemi savunan bir tutum benimsedi Çok partili dönemle birlikte mizah kapsam ve konu bakamından büyük zenginlik kazandı Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Rifat Ilgaz, Orhan Kemal, Bedii Faik, Haldun Taner, Muzaffer İzgü, Çetin Altan gibi yazarlar bu dönemin önemli isimleridir
   


Similar Threads: Fıkra Özellikleri
Forum Başlık Tarih
Etüt Merkezi Fıkra Nedir? Fıkra Nın Özellikleri Nelerdir? 23 Haziran 2011
Etüt Merkezi Türk edebiyatında fıkra yazarları ve eserleri 7 Kasım 2009
Etüt Merkezi Fıkra - Mizah Türü 4 Ocak 2009
Etüt Merkezi Nasreddin Hoca ve 1555 Fıkrası 22 Ekim 2008
Etüt Merkezi Orta Taş Devri Özellikleri Kısaca 1 Ocak 2017