Fıkıh Nedir?

'Dini Bilgiler' forumunda Wish tarafından 17 May 2011 tarihinde açılan konu


  1. fıkıh neye denir


    Lügat manası olarak fıkıh,'(anlayış) manasındadır.Şer'i manası olarak,Ebu Hanife FIKIH'ı şöyle tarif etmiştir.Küşinin leh ve aleyte olanı bilmesidir.Bilmek,cüzlerin delillere dayanarak bilinmesidir.Bu tarif geneldir:İmanın gerektirdiği vb,itikati hükümleri namaz, oruç ve alış verş gibi ameli ve vicdani, ahlaki ve tasavvufu hükümleri içine alır.Fık-ı ekber de budur.Bu tarif fıkhın henüz şer'i ilimlerden ayrılmadığı EbuHanife'nin asrına uygundur. Sora dan şer'i ilimler dalllara ayrılmış,kelam(tevhit)ilmi,itikati meseleleri;ahlaki ilim ve tasavvuf,zühde,sabır,rıza, namazda kalp ve huzuru vb. gibi vicdani konuları içine almıştır.Fıkhın özellikleriıkıh, şeriatın ameli yönüdür.Şeriat Allah'ın kulları için koyduğu hükümlerdir.Bu Kur'an'la, sünnetle olur.Bu hükümler; ya itikati, ilmi kelam veya ilmi tevhid sahasına girer. Fıkhın gelişmesi, Resülullah zamanında ve sahabe asrında başlamıştır.İslam fıkhının özelliklerinden bazıları şunlardır.1-Esasının ilahi vahiy olması 2-Hayatın bütün gereklerine şamil olması dır.
     
    Moderatör tarafından düzenlendi: 8 Eki 2013