Fıkhî Mezhebler Kaça Ayrılır?

'Dini Bilgiler' forumunda Wish tarafından 27 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Fıkhî Mezhebler Nelerdir  Fıkhî Mezhebler 4 e ayrılır.

  1 - Hanefî mezhebi,

  2 - Mâlikî mezhebi,

  3 - Şâfiî mezhebi,

  4 - Hanbelî mezhebi. Bu 4 mezhebin, hepsi de haktır, doğrudur.

  Hanefî Mezhebi:

  Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı A`zam Hazretleridir. İmam-ı A`zam, en büyük imam demektir. Asıl adı Nu`man olan İmam-ı A`zam`ın, künyesi Ebû Hanife`dir. Hicretin 80`inci yılında Kûfe`de doğmuş, Hicrî 150`de Bağdat`ta vefat etmiştir.Hanefî mezhebi, önce Irak`ta doğmuş, oradan doğuya ve batıya yayılmıştır. Abbasîler devrinde hâkimlerin çoğu Hanefî idi. Anadolu ve Balkanlardaki Türkler arasında, Hanefî mezhebi yaygındır.

  Mâlikî Mezhebi:

  Kurucusu İmam Mâlik bin Enes Hazretleridir. Hicrî 93 tarihinde Medine`de doğmuş, H. 179`da yine Medine`de vefat etmiştir. Mâlikî mezhebi, önce Hicaz halkı tarafından benimsenmiş ve hacca gelenler vasıtasıyla Kuzey Afrika`ya ve o zaman Endülüs denen İspanya`ya yayılmıştır.

  Şâfiî Mezhebi:

  Kurucusu İmam-ı Şâfiî Hazretleridir. İmam-ı Şâfiî`nin asıl ismi Muhammed`dir. H. 150 tarihinde Gazze`de doğmuş, 204 tarihinde Mısır`da vefat etmiştir. Hâşimoğulları soyundan gelmektedir. Şâfiî mezhebi önce Mısır`da yayılmış, sonra kısmen Suriye, Yemen, Irak ve Horasan taraflarına geçmiştir. Bugün Mısır`ın çoğunluğu Şâfiîdir. Anadolu`nun güney taraflarında, Suriye ve Irak`ta da Şâfiî mezhebinde olanlar mevcuttur.

  Hanbelî Mezhebi:

  Kurucusu Ahmed bin Hanbel Hazretleridir. H. 164 tarihinde Bağdat`ta doğmuş, 241 tarihinde yine orada vefat etmiştir. Hanbelî mezhebi daha çok Necid taraflarında tutulmuştur. Hâlen Necid`de Hanbelî mezhebi hâkimdir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 22 Ara 2012