Fethullah Efendi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 29 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Fethullah Efendi Hakkında Bilgi


  Fethullah Efendi Biyografisi


  Gaziantepte yetişen velîlerdendir.

  Gaziantepte doğdu. Doğum târihi belli değildir. Babası Abdüllatif Efendidir. Hazret-i Ebû Bekrin soyundan olduğu rivâyet edilir. Zamânın âlimlerinden ilim öğrendi. İcâzet aldıktan sonra insanlara doğru yolu anlattı ve ömrünü bu şekilde geçirdi.

  Fethullah Efendi, talebelere ders vermek için Gaziantepte bir tekke ile bir câmi yaptırdı. Câminin inşâsı sırasında, ona; “Sen fakir birisin bunları yaptırmak için nereden para bulacaksın? diye sorduklarında; “Allahü teâlânın öyle kulları vardır ki, taşa baksalar altın olur. diyerek bir taşa baktı. Taş o anda altın oldu. Soruyu soran yaptığı hatâyı anlayarak tövbe etti.

  Câmi ve tekkenin inşâsı sırasında Fethullah Efendi işçi ve ustaların yevmiyelerini üzerinde oturmakta olduğu postun altından çıkarıp verirdi. İşçilerden biri Fethullah Efendinin bulunmadığı sırada postun altında fazla para var zannıyla çalmaya gitti. Postu kaldırınca çöreklenmiş siyah bir yılanın şahlanışı ile irkildi ve işinin başına döndü. Fethullah Efendi inşâat yerine gelince o işçinin kulağına eğilerek; “Her deliğe elini sokma, kiminden yılan, kiminden çiyan çıkar. dedi. Fethullah Efendinin bu sözü o zamandan beri deyim olarak kullanılmaktadır.

  Fethullah Efendinin vefât târihi belli değildir. 1563 (H.971) senesinde vefât ettiği rivâyet edilmektedir. Yaptırdığı Câminin bahçesinde defnedildi. Kabrinin üstü açıktır. Bâzı kimseler kabrinin üstüne türbe yaptırmak istedi. Üstünün kapanması sırasında iki kişinin düşüp yaralanması üzerine, Fethullah Efendinin bu işe râzı olmadığı düşüncesi ile türbe yapımı yarım bırakıldı.