Fetanet Nedir Ne Anlama Gelir ?

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 28 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


  1. Fetanet Nedir Ne anlam Gelir
    Fetanet
    Üstün akıl, ince görüş, derin kavrayış, yüksek muha,keme, ulvi düşünce sahibi olmak demektir. Bütün peygamberler son derece üstün bir akla, keskin bir zekaya, sağlam bir iradeye, iyi bir muha,kemeye, işin iç yüzünü keşfetme yeteneğine yani hikmete sahiptirler. Onlar her şeyin zahir, bâtın ve hikmet yönüne bakarlar. Ayrıca nübüvvet ve feraset nuruyla, işin aslına nüfuz eder, Yüce Rabbin özel yardımı ile hüküm verirler. Akıl, idrak, hafıza, muha,keme yönüyle insanların en mükemmelidirler. Ayrıca ilahi vahryle desteklenmişlerdir. Akıl ve kalbleri devamlı ilahi nurla beslenmekte ve desteklenmektedir. Bu konuda peygamberlerin reisi Hz. Muhammed (s.a.v) en zirvede bulunmaktadır. Bütün akıl ve idrakler onun aklı ve idraki yanında çok küçük kalmaktadır.

    Hz. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, bütün peygamberleri temsil ettiğinden, hepsinin ahlak ve sıfatlarını en güzel, en mükemmel şekliyle zat- ı şerifinde toplamıştı. Bu yüksek akıl ve idrakin bir neticesi olarak Allah tarafından kendisine az ve özlü konuşma özelliği verilmişti. Bir cümle ile bir çok manayı ifade ediyordu. Buna "cevâmiü'l-kelim" denir. Kendisini alemlerin Rabbi (c.c) terbiye etmiş, ilim ve derin anlayışta zirveye çıkarmıştı. Onun için her hükmü bir müşkili çözüyordu. Her haberi, bir sır perdesini aralıyordu. Her tesbiti, alim ve mütefekkirleri hayrette bırakıyordu. Her davranışı mürşidlere ve eğitimcilere yol açıyordu. Her işareti yeni ve ayrı bir ilmi müjdeliyordu. Çok zor işleri en kolay biçimde hallediyordu. Kendisi çok yüksek bir akıl sahibi olduğundan, her aklın anlayacağı seviyede konuşurdu. Her meşrebe ayrı bir ilaç verirdi. Derin ferasetiyle, karşısındakinin yüz hatlarından iç alemini okur, gizli derdini anlardı. Kendi zamanına rahmet olduğu gibi, kıyamete kadar gelecek insanların derdine de ayrı ayrı ilaçlar sunmuştu. Bazen mazi ile müstakbeli yaşadığı zaman gibi müşahede ediyor, gelecek zamanların ve insanların vaziyetini tahlil ediyor, hiç yanılmaz tesbitlerde bulunuyordu. Dahası vardı; O (s.a.v) ölüm ötesiyle ilgili bilgiler ve hükümler veriyordu. Bütün bunları ilahi destek ve nurla yapıyordu. İşte peygamber aklı budur.

    Hz. Rasulullah'ın şerefli aklının ve nurlu anlayışın birer meyvesi olan mübarek hadis-i şerifleri insanlık bütün dertlerine derman görmeli ve o ilaçları sevgiyle içmelidir.