Feridüddin Genc-İ Şeker Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 28 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Feridüddin Genc-İ Şeker Kimdir


  Feridüddin Genc-İ Şeker Biyografisi


  Çeştiyye evliyâsının büyüklerinden . Adı Ferîdüddîn Mes'ûd'dur.

  1174 yılında Hindistan'da Delhi'de dünyâya geldi.

  Ferrûh Şâh Kâbilî neslinden, Celâleddîn Süleymân'ın oğludur. Baba ve annesi şerefli, asîl âilelerden olup, nesebi hazreti Ömer'e ulaşır.

  Feridüddîn Genc-i Şeker hazretleri, kendisini küçük yaşlarda iken ilim ve tasavvufa verip, evliyalık yolunda ilerlemek için çok gayretler sarfetti. Mültan’daki tahsili sırasında İslâm’ın marifet bilgilerini Hindlilere öğreten, feyzlerini bu kıt’a müslümanlarına sunarak, onlara büyük hizmetler veren Hâce Mu’înüddîn-i Çeştî hazretlerinin halîfesi Kut-büddîn Bahtiyar Kâkî ile karşılaştı. Görünüşündeki heybetinden dolayı onun büyük bir zât olduğunu anladı. Ellerini öpüp talebeliğe kabulünü istir-ham edince, dileği yerine getirildi. Bundan sonra ondan hiç ayrılmadı ve her şeyden el çekip, büyük bir muhabbetle ona bağlandık Kırtbüddîn hazretleri ise ona, dînî ilimleri okumasını, araştırmasını, tahkîk etmesini işaret buyurup, aynı zamanda tasavvuf ile de meşgul olmasını teşvîk etti.

  Hocası Kutbüddîn-i Bahtiyar Kâkî el-Ûşî, keramet ve yüksek firâseti ile vefatının yaklaştığını anlayıp, kendisine vekîl, yerine halîfe olacak zâtın Feridüddîn olduğunu bildiren haber ve eşyalarla, bir talebesini ona gönderdi. Bu günlerde Ferîdüddîn hazretleri de hocasını rüyada görüp, kendisini Delhi’ye çağırdığını anlayınca hemen yola çıktı. Yolda, kendisine haber getiren talebe ile karşılaştı. Delhi’ye geldiler. Hocasının vefatını öğrenince, elem, üzüntü ve dert içinde hocasının cenaze namazını kıldı. Sonra kendisine bırakılan hırka, sarık ve nâlinleri giyip, hocasının makamına oturdu.

  Ferîdüddîn Genc-i Şeker’in, Fârisi 68 sahifelik Râhat-ül-Kulûb kitabı meşhûrdur. Başka eserleri de vardır.

  1265 (H. 664) senesi Muharrem’inin beşinci günü 95 yaşında Mültan’da vefat etti. Türbesi, bilhassa, vefatının senei devriyesi olan Muharrem ayının beşinci gününde, Pakistan’ın ve Hindistan’ın çeşitli şehirlerinden feyz ve bereketlerine kavuşmak için gelen binlerce ziyaretçi ile dolup taşmaktadır.
   


Yükleniyor...