Feridüddin Genc-İ Şeker Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 28 Haz 2012 tarihinde açılan konu

 1. Feridüddin Genc-İ Şeker Kimdir


  Feridüddin Genc-İ Şeker Biyografisi


  Çeştiyye evliyâsının büyüklerinden . Adı Ferîdüddîn Mes'ûd'dur.

  1174 yılında Hindistan'da Delhi'de dünyâya geldi.

  Ferrûh Şâh Kâbilî neslinden, Celâleddîn Süleymân'ın oğludur. Baba ve annesi şerefli, asîl âilelerden olup, nesebi hazreti Ömer'e ulaşır.

  Feridüddîn Genc-i Şeker hazretleri, kendisini küçük yaşlarda iken ilim ve tasavvufa verip, evliyalık yolunda ilerlemek için çok gayretler sarfetti. Mültandaki tahsili sırasında İslâmın marifet bilgilerini Hindlilere öğreten, feyzlerini bu kıta müslümanlarına sunarak, onlara büyük hizmetler veren Hâce Muînüddîn-i Çeştî hazretlerinin halîfesi Kut-büddîn Bahtiyar Kâkî ile karşılaştı. Görünüşündeki heybetinden dolayı onun büyük bir zât olduğunu anladı. Ellerini öpüp talebeliğe kabulünü istir-ham edince, dileği yerine getirildi. Bundan sonra ondan hiç ayrılmadı ve her şeyden el çekip, büyük bir muhabbetle ona bağlandık Kırtbüddîn hazretleri ise ona, dînî ilimleri okumasını, araştırmasını, tahkîk etmesini işaret buyurup, aynı zamanda tasavvuf ile de meşgul olmasını teşvîk etti.

  Hocası Kutbüddîn-i Bahtiyar Kâkî el-Ûşî, keramet ve yüksek firâseti ile vefatının yaklaştığını anlayıp, kendisine vekîl, yerine halîfe olacak zâtın Feridüddîn olduğunu bildiren haber ve eşyalarla, bir talebesini ona gönderdi. Bu günlerde Ferîdüddîn hazretleri de hocasını rüyada görüp, kendisini Delhiye çağırdığını anlayınca hemen yola çıktı. Yolda, kendisine haber getiren talebe ile karşılaştı. Delhiye geldiler. Hocasının vefatını öğrenince, elem, üzüntü ve dert içinde hocasının cenaze namazını kıldı. Sonra kendisine bırakılan hırka, sarık ve nâlinleri giyip, hocasının makamına oturdu.

  Ferîdüddîn Genc-i Şekerin, Fârisi 68 sahifelik Râhat-ül-Kulûb kitabı meşhûrdur. Başka eserleri de vardır.

  1265 (H. 664) senesi Muharreminin beşinci günü 95 yaşında Mültanda vefat etti. Türbesi, bilhassa, vefatının senei devriyesi olan Muharrem ayının beşinci gününde, Pakistanın ve Hindistanın çeşitli şehirlerinden feyz ve bereketlerine kavuşmak için gelen binlerce ziyaretçi ile dolup taşmaktadır.