Feminizm Nedir?

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Sitem tarafından 8 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. Feminizm Nedir?,Feminizm anlamı,feminizm ne demektir,feminizm tarihi,Feminizm türleri,

  Feminizm Nedir?

  [​IMG]

  Kadınların hakları ve ilgi alanlarını konu alan heterojen konseptin belirleyicisi kadındır. Kadın ve erkek arasındaki toplumsal eşitsizliğin süregelmesi, feminizmin amacının kadının toplumdaki yerinin iyileştirilmesinin ve toplumda gerçek bir eşitlik durumunun sağlanmasına neden olmuştur. “Feminizm” kavramı altında sayısız hareket özetlenmiştir.(Kelimenin kökeni Latince “femina” ve onun Fransızca türevi olan “Feminizme”den gelir.)

  “Aynı seviyede olma durumu, eşitlik, yani emansipasyon”dan anlaşılan (kadın ve erkek gibi) toplumsal gruplar arasındaki yaşam koşullarındaki eşitsizliğin asimile edilmesidir. “Eşit muamele” kavramından anlaşılan ise engelliler, hamileler gibi yaşam koşullarından muzdarip olan toplumsal grupların tüm yaşam alanlarında eşitlenmesi durumudur. Bu kavramlar, şans eşitliği ve insan haklarının temeli olan sosyal adaleti özetler.

  Feminizmin Tarihi

  Feminizm kavramı ilk olarak sosyal filozof Charles Fourier (1772–1837) tarafından ortaya atılmıştır. Fourier sosyal gelişmenin kadınlara verilecek daha fazla özgürlükle mümkün olduğunu savunmaktaydı. Bugün “Yeni Kadın Hareketleri” olarak da adlandırılmaktadır ve temelde kısmen birbiriyle iç içe kısmen de ayrı teorik yapılardan oluşmaktadır.

  Feminizin ilk yılları

  Feminizmle ilgili ilk yaklaşımlar 17.yy’da (insan haklarının da desteğiyle) Marie Le Jars de Gourney’ın yazılarında ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Christine de Pizan, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft ve Hedwig Dohm’un da eserleri feminizm filozofisinin ilkleri arasında sayılabilir.

  Teori olarak feminizm ilk olarak 18.yy’ ın sonları ve 19.yy’ ın başlarına denk gelen zaman aralığında temel haklar kategorisinde dünya sahnesine çıkmıştır. Başlarda temel haklara sahip olanların sadece erkekler olduğu düşünülürdü; çünkü topluma ataerkil gelenekler hâkimdi; ancak 1793 yılında Fransa da Olympe de Gouges bu durumu protesto etti. Gouges İnsan Hakları olarak görünen “Erkek Hakları”nın onyedi maddesinin kadınlara uyarlanmasını önerdi. Bunu da şu ünlü sözüyle dile getirdi: “Eğer kadının idam sehpahasına mahkûm olma hakkı varsa, tribünden izleme hakkına da sahip olmalıdır.” Fransa’da elde edilen bu haklar kadınlar için bir ilktir.

  Çeşitli Formlara Bürünen Feminizm

  Feminist teori içindeki cinsiyet, cinsiyet farklılıkları, cinsellik gibi terimler ve kadıngibi holistik terimler tartışma konusu olmuş hatta bazı feministler feminizmin herkesin kendisini %100 feminist olarak tanımladığı bir ideoloji olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu sebeple feminizmin alt türleri oluşmuştur. İlk dönem feministleri genellikle ilk-dalga feministleri 1960 sonrasındaki feministler ikinci-dalga feministleri olarak isimlendirilmiştir. Bazıları yeni kuşak feministleri üçüncü-dalga feminizmi içinde görmektedir.

  Farklı tür feminizmlerden bazıları:

  Eşitlikçi Formlar:
  Eşitlikçi Feminizm - Önde gelen feminist liderleri de içeren çoğunluk bunun feminizmin gerçek bir formu olmadığını öne sürmektedir.
  Bireyci Feminizm - (Libertarian Feminizm olarak da bilinir) Yukarıdakiyle aynıdır.
  Liberal Feminizm

  Kadın Merkezli (Gynocentric) Formlar:
  Kültürel Feminizm
  Cinsiyet Feminizmi
  Pop Feminizm
  Radikal Feminizm

  Baskının Ataerkillikten Kaynaklandığını Kabul Edenler:
  Anarko-Feminizm
  Radikal Feminizm
  Fransız Feminizm
  Seks Radikal Feminizm

  Baskının Kapitalizmden Kaynaklandığını Kabul Edenler:
  Marksist Feminizm
  Sosyalist Feminizm

  Ayırımcı (Segregationalist):
  Lezbiyen Feminizm (Lezbiyen Ayrıkçılığı/Lesbian separatism) )
  Ayrılıkçı Feminizm/Seperatist Feminizm

  Afrikan-Amerikan
  Siyah Feminizm / Black Feminism
  Kadıncılık/Womanism

  Batı-Dışı :
  Üçüncü Dünya Feminizm
  Sömürge Sonrası Feminizm

  Alt feminizm dalları

  Ekofeminizm
  Fransız Feminizmi
  Radikal Feminizm
  Liberal Feminizm
  Lezbiyen Feminizm
  Marksist Feminizm
  Sosyalist Feminizm
  Pop Feminizm
  İslamcı Feminizm
  Ruhsal Feminizm
  Maddi Feminizm
  Postmodern Feminizm
  Varoluşçu Feminizm
  Pro-seks Feminizm(seksüel açıdan liberal feminizm, seks-pozitif feminizm diye de bilinir)
  Post-Kolonyal Feminizm
  Amazon Feminizm
  Kültürel Feminizm
  Anarko-Feminizm
  Üçüncü Dalga Feminizm
  Kadınizm/Kadıncılık (Womanism)
  Bireysel Feminizm