Fecr-i Aticiler-Fecri Ati Dönemi sanatçıları kimlerdir

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 29 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu 1. Fecr-i Aticiler kimlerdir

  Fecr-i Aticiler-Fecri Ati Dönemi sanatçıları kimlerdir

  Fecr-i Aticiler

  24 Şubat 1909da sanat anlayışlarını, amaç ve ilkelerini bir bildiriyle açıklayan topluluk şu adlardan oluşmuştur:

  Ahmet Haşim,
  Refik Halit Karay,
  Şehabettin Süleyman,
  Ali Canip Yöntem,
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
  Fuad Köprülü,

  Bu üyelerden kimileri anlaşmazlık ya da başka nedenlerle topluluktan ayrılmışlardır. 1912 sonlarında dağılan topluluğa önce simgesel olarak Faik Ali Ozansoy, sonra sırasıyla, Fazıl Ahmet, Hamdullah Suphi ve Celal Sahir Erozan başkanlık etmişlerdir.

  Fecr-i Aticiler Sanat anlayışları

  Babıalideki Hilal basımevinin bir odasında ilk toplantısını yapan ve Faik Alinin bulduğu Fecr-i Ati adını benimseyen topluluğun sanat anlayışı.. yayımladıkları bildiride yer alan şu düşüncede odaklaşır:
  "Sanat şahsi ve muhteremdir."
  Örnek olarak da şiirde simgeciler, öykü ve romanda Maupassant, tiyatroda İbsen alınır.