Fatiha Suresinin Anlamı ve Okunuşu Nasıl

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 15 Şubat 2013 tarihinde açılan konu


 1. Fatiha Suresinin Anlamı ve Okunuşu Nasıldır?


  Fatiha Süresi nerelerde nasıl okunur? Fatiha Süresi namazların her rekatında okunur.Fatiha, en büyük dua ve münacattır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur.

  [​IMG]

  Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu

  Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

  Fatiha Suresi Anlamı

  Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.