Fatiha Suresi Kısa Tefsiri

'Dualar ve Faziletleri' forumunda EyLüL tarafından 26 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Fatiha Suresi Tefsiri


  Fatiha Suresi Kısaca Tefsiri

  Fatiha Suresi


  Mekke´de nazil olmuştur, yedi âyettir.

  -Rahman ve rahim olan Allah´ın adıyla.
  -Hamd, âlemlerin râbbi, merhamet eden, bağışlayan ve ceza gününün sahibi olan Allah´a mahsustur.
  -Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz.
  -Sen, bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapanlarınkinc değil,

  Fatiha suresi yedi ayettir ve Mekke´de nazil olmuştur. Kur´ân-ı kerimin ayetleri, nazil oldukları yer ve zamana göre Mekkî ve Medenî" diye ikiye ayrılırlar. Bu konuda çeşitli görüşler bulunmakla beraber, çoğunluğun görüşüne göre, yer ve zaman itibariyle nerede ve ne zaman nazil olurlarsa oisunlar, Hicretten önce nazil olanlara Mekkî yani, Mekke´de nazil olmuştur. Hicretten sonra nazil olanlara da Medeni yani "Medine´de nazil olmuştur." denir. Görül- . düğü gibi biı ayırımda hicret olayı esas alınmıştır.

  Mekki ve Medeni âyetler, gerek muhteva gerekse diğer hususlarda bir kısım ayn özellikler taşırlar. Bu özellikleri bilenler, âyetin Mekki veya Medeni olduğunu anlarlar.

  Mekkî âyetler, Allah´a eş koşmaya ve putperestliğe karşı yoğun bir hücum ifadesi taşırlar. İnsanları, Allah tarafından gönderilen vahye, Peygamberin davetine ve Allah´ın hidayetine çağırırlar. İnsanları kötülüklerden sakındırıp hayra yöneltirler. İnkârı, fâsikhğı, isyanı, cehaleti, huy kabalığını, kalb çirkinliğini, katı sözlülüğü ve benzeri menfî davranışları çirkin gösterirken, insanlara imanı, itaati, nizamı, ilmi, sevgiyi ve acımayı telkin ederler. Kalb ve dil temizliğini sevdirirler.

  Mekkî âyetler şekil bakımından kısa fakat mânâ bakımından çok vecizdirler. Kur´ân-ı kerim, edebiyatın ve her çeşit söz sanatının ileri olduğu o dönemde bütün şair ve edipleri âciz bırakmıştır. Kur"an âyetlerinin bir benzerini kimse yapamamış ve onların anlamına yakın bir mânâyı da kimse bulup ifade edememiştir. Bunu şu ana kadar kimse yapamadığı gibi bundan sonra da yapamayacaktır.

  Medenî âyetlere gelince: Bu âyetler, teşrii inceliklerden, hükümlerin tafsilatından, Medeni, cezai, iktisadi, siyasi hükümlerden bahsederler.

  Devletler hukukundan, şahsi haklardan, ibadet ve muamelattan bahisle bu hususların nasıl yerine getirileceğini beyan ederler.

  Medenî âyetler, ehl-i kitap olan Yahudi ve Hıristiyanlar!, İslama davet eder, onların batıl inançlarını reddederler. Onların, daha önce gönderilmiş olan ilahi kitaplarda yapmış oldukları tahrifatı haber verirler.

  Medenî âyetlerde muamelatla ilgili meseleler detaylı olarak anlatılır. Tarihte yaşamış ümmetlerin durumları beyan edilir. Bunların, Allah tarafından gönderilen Peygamberleri inkâr etmeleri sebebiyle başlarına gelen ilahi azaplar açıklanır. Onların başlarına gelen felaketleri ibret olarak ortaya koyar ve bu âyetler, aynı hataya düşerek aynı korkunç akıbetle karşılaşmamız için bizi uyarırlar.

  Taberi Tefsiri
   


Similar Threads: Fatiha Suresi
Forum Başlık Tarih
Dualar ve Faziletleri Fatiha Suresinin Anlamı ve Okunuşu Nasıl 15 Şubat 2013
Dualar ve Faziletleri Fatiha Süresinin Kısa Tefsiri 18 Aralık 2012
Dualar ve Faziletleri Fatiha Suresi Türkçe meal ve arapça yazılışı 26 Kasım 2012
Dualar ve Faziletleri Fatiha Suresi Sırları 31 Temmuz 2012
Dualar ve Faziletleri Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu 31 Temmuz 2012