Fatiha Suresi İle İlgili Yazı

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Masal tarafından 25 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Fatiha Suresi Hakkında Bilgi


  Fatiha Suresi Hakkında Yazı


  Fatiha suresinin kuran-i kerimin aslı olduğuna inanılmaktadır. Bundan dolayı, Fatiha suresini okumak şifa olarak düşünülmektedir. Peygamberimiz Hz Muhammed, Kuran-i kerimin, ve duaların şifa olduğunu söylemektedir; özellikle de Fatiha suresi için, Fatiha suresini okuyanların şifa bulacağını belirtmektedir.

  Fâtiha sûresi Mekke'de nâzil oldu. Yedi âyet-i kerîmedir. Kur'ân-ı kerîmin başında olup, okumaya onunla başlandığı için Fâtiha, Kur'ân-ı kerîmdeki mânâların asl olduğundan, Ümmü'l-Kur'ân, hadîs-i şerîfte şifâ olduğu bildirildiğinden Sûretü'ş-Şâfiye veya Sûretü'ş-Şifâ denilmiştir. Halk arasında daha çok El-ham diye yanlış ve eksik telaffuzla söylenir.Yine namazın her rekatinde okunduğu için Suret-üs-Salat ,Şifa olduğu için Suret-üş-Şafiye , Suret-uş-Şifa,Yedi ayet-i kerime olduğu için de Es-Seb-ül-Mesani denilmiştir.

  Allahü teâlâ Fâtiha sûresinde meâlen buyuruyor ki:

  Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahim ve din günü (kıyâmet günü) nün sâhibi olan Allahü teâlâya mahsustur. Yalnız sana ibâdet eder, yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nîmet verdiklerinin yoluna ilet. Gazâba uğrayanlarınkine (yahûdîlerinkine), sapıklarınkine (hıristiyanlarınkine) değil. (Âyet: 1-7)

  Yatağına uzandığında Fâtiha ve İhlâs sûrelerini okuduğun zaman, ölüm dışında kalan her şeyden emîn olursun. (Hadîs-i şerîf-Mecma-uz-Zevâid)

  Bir sahabi, Fatiha suresini okudugunu söyleyince Peygamber efendimiz buyurdu ki:

  ''Yemin ederim ki, Allahü Teâlâ, ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da, ne de Furkan'da, o surenin benzerini indirmemiştir. O, namazlarda tekrar edilen yedi âyet olup, bana verilen Kur'an-i azimdendir.'' (Tirmizi)

  Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselamla otururken bir melek gelip dedi ki:

  ''Senden önce hiç bir peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nur ile seni müjdeliyorum. Bunlar Fatiha suresi ile Bekara suresinin son âyetleridir. Bu iki sureden okuyacagin her harften dolayi, istedigin mutlaka verilecektir.'' (Müslim)