Fatiha Suresi Çevirisi

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Masal tarafından 21 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


  1. Fatiha Suresi Anlamı


    Fatiha Suresi ve Meali


    Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Er-Rahmanir-Rahiym. İyyake-nabüdü ve iyya kenesteiyn. İhdinas-sıratal-müstekıym. Sıratalleziyne en'amte aleyhim Gayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. (Amin)

    Çevirisi: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!)

    Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. (Amin)