Fatih Sultan Mehmetin Hayatı Ve Kişiliği

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 13 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Fatih Sultan Mehmetin Hayatı
  Fatih Sultan Mehmetin Kişiliği

  II. Mehmed veya Fatih Sultan Mehmed yedinci Osmanlı padişahı. Divan edebiyatında Avni mahlasını kullanmıştır. Sultan II. Murad ve Hüma Hatunun oğludur.

  Fatih Sultan Mehmed 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan Ali Kuşçu kendi döneminde İstanbul'a geldi. Ünlü Ressam Bellini'yi de İstanbul'a davet ederek kendi resmini yaptırdı. Şair ve açık görüşlüydü. Fatih Sultan Mehmed 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi.

  İstanbul'u fethetmesinden sonra Fethin Babası) ve daha sonraki asırlarda Fatih lakabıyla anılmıştır. Ayrıca döneminde Avrupa'da Büyük Türk olarak da zikredilmiştir. İstanbul'un fethi, Orta Çağın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olmuştur.Bundan dolayı Fatih, "çağ açan hükümdar" olarak da tanınır.
  İstanbul'un fethinden sonra Kayser-i Rum Roma İmparatoru ünvanını da kullanmaya başlamıştır.
  İstanbul'un fethiyle 1000 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu son bulmuştur. Fatih, çıkardığı yasalarla devleti önemli ölçüde yeniden biçimlendirmiştir.

  20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmed, İstanbul'u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak Fatih ünvanını aldı. Hz.Muhammed'in (S.A.V) hadisi şerifinde müjdelediği İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayı da başaran Fatih Sultan Mehmed, yüksek yeteneği ve dehasıyla dost ve düşmanlarına gücünü kabul ettirmiş bir Türk hükümdarıydı. Orta Çağ'ı kapatıp, Yeniçağ'ı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmed, Nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481 günü Maltepe'de vefat etti ve

  Fatih Camii'nin yanındaki Fatih Türbesi'ne defnedildi.

  [​IMG]

  Fatih Sultan Mehmet Kişisel Özellikleri

  Bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasına neden olan İstanbulun fethi olayında Fatih Sultan Mehmetin kişilik yapısının, özellikle de psikanalitik bir yaklaşımla, Fatih Sultan Mehmetin çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı yaşam tecrübelerinin bunda en büyük rolü oynadığı belirtilmektedir. Çünkü psikanalitik verilere göre insan kişilik yapısının bu erken çağlarda oluştuğu belirtilmektedir.

  Fatihin doğuştan getirdiği önemli liderlik kişilik özelliklerinin, aile ortamının, içinde yaşadığı sosyal çevre ve bu çevrede kazandığı tecrübelerin Fatihin İstanbulu fethederek çok ünlü bir lider haline gelmesinde önemli roller oynamıştır.

  19 yaşındaki bir gencin, üstelik devlet yönetiminde etrafında yer alan Çandarlı gibi oldukça tecrübeli ve etkili olan kimselerin muhalefetine rağmen, kendisinden önce birçok ünlü ve güçlü kişiliklerin yapamadığını yapması, inanılması oldukça güç olan bir işi başarması, Fatihin kişiliğinin bilhassa psikanalitik açıdan araştırılmasını önemli hale getirmektedir.

  Fatih Sultan Mehmet, başarısızlıkla sonuçlanan ilk sultanlık döneminde bü-tün bu tecrübeleri derinden yaşamış ve temsil ettiği topluma yeni bir kimlik vere-cek ve onları ayakta tutacak bir başarı daha önce birçok kimsenin denemesine rağ-men ulaşamadıkları İstanbulun alınması, bu yeni kimlik krizinin daha iyi atlatıl-ması ve kırılan onurunun tamir edilmesi için iyi bir yol olabilirdi. Bu yolla da içeri-sine düştüğü politik ve psikolojik boşluğu doldurmuş olabilirdi. Böylelikle kendisi de bütün Türk-İslam dünyasının en önde gelebilen bir büyüğü durumuna gelebilirdi.
  İnsan doğası, kişilik gelişiminin karmaşa dönemlerinde daha iyi anlaşıla-bilmektedir. Bunun bir başka örneği de olağanüstü tarihi olaylardır. Bu tarihi ola-ğanüstü olaylar, olağanüstü özelliklere sahip, karizmatik kişilerin bireysel manevralarıyla daha iyi çözülebilmektedir. Psikologlar da tarihçiler gibi, yazılmış olayları inceleyerek sonuca gitmeye çalışırlar. Fatih, belirgin özellikleri itibariyle hem tarihçilerin, hem de psikologların ilgi alanına girebilecek tarihi kişilerdendir. Bu nedenle Fatihin kişiliği otobiyografik verilerden hareketle ancak elde edilebilecek-tir. Bu anlamda Onun bilinç altı dünyasını aydınlatmak ve fetihteki rolünü öğrenmek için varsa otobiyografisi, yazıları ve şiirleri dikkatli bir incelemeye tabi tutulmadır

  [​IMG]