Fatih Sultan Mehmet'in Annesi Kimdir

'Tarih Bölümü' forumunda Elfida tarafından 11 Haz 2011 tarihinde açılan konu

  1. Fatih Sultan Mehmetin Annesinin adı
    Fatih Sultan Mehmetin annesi nereli

    Fâtih’in üvey annesi Mara ile öz annesi Hiima Hâtûn bazılarınca yanlışlıkla ve bazılarınca da kasden birbirine karıştırılmaktadır Bunlardan birincisi, Fâtih’in üvey annesidir ve Sırp Kralı George Bronkoviç’in kızıdır Çocuksuzdur ve ömrünün sonuna kadar Ortodoks olarak yaşamıştır II Murad vefat edince, başkasıyla evlenmeyi kabul etmeyip Sırbistan’a dönmüştür Sonra 1457’de İstanbul’a kaçmış ve Fâtih de üvey annesine her türlü yardımı yapmıştır Nitekim temliknâmeleri vardır ve bu belgelerde edeb gereği validem de demiş olabilir Sonra da Serez’deki bir Manastır’a çekilmiş ve 1487 yılında II Bâyezid devrinde vefat edince Kornea Manastırına gömülmüştür Selanik’teki Manastır’ın üvey annesine tahsisini ifade eden fermanı, Fâtih’in Hıristiyan olduğuna delil göstermek (bazıları da fetihden sonra gayr-i müslimlere tanıdığı hakları sebep olarak zikretmektedir), tarihi çarpıtmaktan başka bir şey değildir
    Fâtih’in öz annesi olan Hüma Hâtûn ise, Babinger gibi bazı yabancı araştırmacıların farklı yorumlarına rağmen, aslı nereden gelirse gelsin, Müslüman bir kadındır ve son yapılan araştırmalar, belgelerin ışığında türbesinin Muradiye Camisinin doğusunda Hâtuniye Türbesi diye adıyla anılan yerde olduğunu ortaya koymaktadır Türbenin bulunduğu mahalle de, bugüne kadar Hüma Hâtûn Mahallesi diye bilinmektedir Bazı tarihçiler, Hüma Hâtun’un İsfendiyaroğlu İbrahim Bey’in kızı Hatice Hâlime Hâtûn Olduğunu ifade etmişlerdir Hatta Kantemir, "832/1428’de II Murad İsfendiyar Bey’in kızıyla evlenir Bu evlilikten 6 yıl sonra, Bizans Tarihi ve Hıristiyanlığın belası kesilen Büyük Mehmed dünyaya gelir" demektedir Fâtih tarafından İshak Paşa ile evlendirilen bu hanımın Fâtih’in öz annesi değil, üvey annesi olması daha doğrudur Zira Fâtih’in tuğrasını taşıyan ve kazaskerlerinin kaleme aldığı vakfiye, Bursa Şer’iye Sicillerindeki kayıtlar ve arşiv kaynakları, Fâtih’in annesinin Abdullah isminde birinin kızı olduğunu ifade etmektedir Peçevî’nin ifade ettiği gibi, bu hanım, Fransız asıllı bir mühtedi de olabilir Yani devşirmeden birinin kızı olması da muhtemeldir Mühim olan annesinin Mara değil, Müslüman olmuş olan Hüma Hâtûn olmasıdır
    Netice olarak, Fâtih’in annesinin Hıristiyan olduğu iddiası doğru değildir ve üvey annesine validem demesi de onun annesi olduğunu göstermez