Farabi'nin Türk Dünyasına Katkıları

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 31 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Farabi'nin Türk Dünyasına Katkısı
  Farabi'nin Türk Dünyasına Katkıları Nelerdir

  Farabi Abū Nasr İslam filozofu. İbni Ebi Üseybia, Şemseddin eş-Şehrezûrî'ye dayananlara göre Fars kimilerince de Farabi'nin El-Türkî nisbesini ilave ederek hareketle Türkî ailenin çocuğu olduğunu iddia eden İbni Halikan'a dayanarak Türk olduğunu söyleyenler de vardır. 14. yüzyıl tarihçilerinden İbn Kesir, Farabi'nin Türk filozof olduğunu belirtmektedir.

  Farabi, ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler trivium (üçüzlü) ve quadrivium (dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu. Nahiv, mantık,beyan üçüzlü ilimlere; matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahildi. Farabi ilimleri; fizik, matematik,metafizik ilimler diye üçe ayırdı. Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.

  Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını Farabi yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti.Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili bir eser yazdı.

  Farabi insanı tanımlarken alem büyük insandır insan küçük alemdir. Diyerek bu iki kavramı birleştirmiştir. İnsan ahlakının temeli, ona göre bilgidir; akıl iyiyi kötüden ancak bilgiyle ayırır.


  Pek çok bilim adamımız Farabi'nin Türk asıllı olduğunu ileri sürmektedir. Prof Dr. Yahya Akyüz, Farabi'nin Türk ve Dünya Eğitim Tarihindeki Yeri Adlı yazısında Türk Milletinin yetiştiridiği ve övündüğü; Türk ve Dünya Tarihinin nadir dehalarından biridir şeklinde ifade eder.
   


Similar Threads: Farabi'nin Türk
Forum Başlık Tarih
Biyografi Farabi'nin Varlık Anlayışı 2 Ağustos 2012
Biyografi Farabi'nin Yaşamı 2 Ağustos 2012
Biyografi Farabi'nin Ütopyası 1 Ağustos 2012
Biyografi Farabi'nin Siyaset Felsefesi 31 Temmuz 2012
Biyografi Farabi'nin Mantık Çalışmaları 29 Temmuz 2012