Farabinin Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 29 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Farabinin Matematik Alanında Hangi Çalışmaları Yapmıştır


  Farabinin Matematik Çalışmaları

  Ünlü İslam bilgini Farabi, pek çok alanda yaptığı çalışmalarla bir çok bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuştur.

  Genç yaşlarda Farsça, Arapça, Latince ve Yunanca öğrenen Farabi, Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musikî üzerinde büyük bilgi sahibi idi. Bu konular üzerinde 100′den fazla eser verdi. Ancak bugün elde sadece 39 eseri kalmıştır.

  Onun, İlimler Ansiklopedisi (İhsâul-Ulûm) adlı eseri, döneminin filoloji, mantık matematik, fizik, kimya, ekonomi ve siyaset alanlarındaki bütün bilgileri sayıp döker ve özet olarak mahiyetlerini anlatır.

  Bu büyük dahinin eserleri Hindistanda ve Mısırda basıldı, İbraniceye ve batı dillerine de çevrildi.Büyük bilginlerden, İbni Sina ve İbni Rüşt gibi büyük filozoflar ondan ders aldılar ve onun aydınlığında yetiştiler.

  Farabi, ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler trivium (üçüzlü) ve quadrivium (dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu. Nahiv, mantık, beyan üçüzlü ilimlere; matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahildi. Farabi ilimleri; fizik, matematik, metafizik ilimler diye üçe ayırdı. Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.

  Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını Farabi yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti. Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili bir eser yazdı.